Strážkyně podsvětí - kniha

p9788075435569 strazkyne podsveti 1 200 311 65692

Pan s paní Emersonovou byli man­že­lé a momen­tál­ně se nachá­ze­li v Káhiře, na čemž neby­lo nic až tak div­né­ho, pro­to­že pan Emerson byl povo­lá­ním arche­o­log a navíc tam měli jis­tý zájem - syna. Přijeli i s ado­p­tiv­ní dce­rou Nefret, se kte­rou měl bra­tr dob­rý vztah, i když neby­li bio­lo­gič­tí sou­ro­zen­ci. Nyní byli v jis­té kavár­ně a čeka­li na své­ho potom­ka. Paní Emersonová zrov­na sle­do­va­la, jak jsou míst­ní prů­vod­ci dotěr­ní k opač­né­mu pohla­ví a vel­mi ji to dráž­di­lo, nao­pak pan Emerson v tom viděl zájem žen o jis­té služ­by, až ho muse­la jeho žena okřik­nout, vzhle­dem i k jejich vel­mi mla­dé dce­ři.

Zrovna, když se opět man­že­lé pohor­šo­va­li, tak Nefret vysko­či­la ze židle a utí­ka­la k jed­no­mu mla­dé­mu muži. Než moh­li rodi­če zasáh­nout, tak jim došlo, že se jed­ná o její­ho bra­t­ra, kte­ré­mu nikdo neřekl jinak než Ramses. Nepřišel však sám, ale se svým pří­te­lem Davidem, kte­ré­ho rodi­če dob­ře zna­li. David byl arab­ské­ho půvo­du, ale jeho ang­lič­ti­na byla téměř per­fekt­ní. Nefret se chtě­la nená­pad­ně v uvo­zov­kách vnu­tit na návště­vu do tábo­ra za bra­t­rem, ale vadi­lo by ji žít jako bedu­ín­ská žena. David ji však vyve­dl z omy­lu, že by byla něja­kým způ­so­bem ome­zo­vá­na. Zatímco si poví­da­li, došlo k jis­té­mu men­ší­mu inci­den­tu.

Nějaký muž obtě­žo­val mla­dou dív­ku, a to nemohl Ramses nechat jen tak. Dotyčného zpa­ci­fi­ko­val poměr­ně rych­le. Dívka neby­la jen tak jed­no. Jednalo se o Dolly Bellinghamovou, jejíž otec byl nejen boha­tý muž, ale záro­veň ležel v žalud­ku Ramsesovu otci. Dolly měla navíc anděl­ský zjev, ovšem pod jeho mas­kou se jed­na­lo o vypo­čí­ta­vou mla­dou dámu. Ramsesova mat­ka Dolly pozva­la k nim, ale ta odmít­la, z čehož měli všich­ni včet­ně paní Emersonové radost, kte­rou však skrý­va­li. Pan Emerson měl s panem Bellinghamem spor z jed­no­ho důvo­du. Pan Bellingham ho totiž chtěl zaměst­nat jako osob­ní­ho stráž­ce pro svou dce­ru, což ho při­ro­ze­ně roz­hoř­či­lo, pro­to­že byl arche­o­log, a ne hlí­dač roz­maz­le­ných sle­čen.

Když Dolly ode­šla, zača­li všich­ni spe­ku­lo­vat, proč by ji chtěl někdo uná­šet, jak bylo řeče­no panu Emersonovi na schůz­ce s Dolliným otcem. Nefret měla dokon­ce ten ztřeš­tě­ný nápad, že by se moh­lo jed­nat o zkla­ma­nou lás­ku. Pan Emerson měl už doha­dů dost a ráz­ně to utnul. Navíc tu byl ješ­tě dal­ší pro­blém. Profesor Emerson se svou ženou měli pro­zkou­mat jis­tou hrob­ku 20A. Stále jim však někdo házel úmy­sl­ně klac­ky pod nohy a sna­žil se to zma­řit, čehož si po jis­té době všimli. Dokonce jim bylo řeče­no, že ta hrob­ka nee­xis­tu­je, tedy svým způ­so­bem.

Více na Kritiky.cz
Čtvrtečník 2004/1 Přehled premiér prvního a druhého lednového týdne (Nesnesitelná krutost; Kdysi dávno v Mexik...
Čtvrtečník - 11. března 2004 Lepší pozdě nežli později, Bolero, Má kamera a já, Lidská skvrna a Král zlodějů - to jsou...
LEGO Pirates of the Caribbean Zdarma pro Xbox Live Gold (Xbox 360 + Xbox One) - Dostupné: 7/16 - 7/31. ...
Harry Potter a Relikvie smrti - část 2 - i Lord Voldemort musí umřít Poslední díl Harry Pottera přišel do kin a byl velice očekáván, čekalo se na 3D, čekalo se ...
Star Trek: Discovery Trailer na nový seriálový Star Trek....

Tím je vak neod­ra­di­li a zača­li zkou­mat a bohu­žel pro ně, při­šli na straš­nou věc - mumii ženy. Ta byla navíc zavraž­dě­na před něko­li­ka lety, tak­že tu byl závaž­ný pro­blém. Manželé Emersonovi - mimo­cho­dem pan Emerson říkal své cho­ti zásad­ně dív­čím jmé­nem Peabodyová, a to neje­nom, když byl roz­či­le­ný - se dosta­li do podiv­né záplet­ky - oni arche­o­lo­go­vé a muse­jí začít řešit vraž­du. Postupem času zjis­ti­li, že se jed­ná o jed­nu z man­že­lek pana Bellinghama. Nyní už muse­li jen zjis­tit, co se vlast­ně sta­lo a kdo ji zabil. při­šli však na šoku­jí­cí zjiš­tě­ní a samot­ná paní Emersonová se ocit­la ve vra­ho­vých spá­rech.

Výborná kníž­ka, čti­vá, mís­ty i legrač­ní, hlav­ně když se man­že­lé Emersonovi špič­ko­va­li. Líbí se mi i o obál­ka, pro­to­že bez­mezně milu­ju zví­řa­ta a ta kočka je úchvat­ná. Jinak dopo­ru­ču­ju ke kou­pi ke čte­ní. Má 304 stran.

Knihu může­te zakou­pit za 246 Kč zde.

 

 • Autor: Elizabeth Peters
 • Žánr: svě­to­vá belet­rie
 • Nakladatelství: Alpress
 • Datum vydá­ní:2018

 

Ohodnoťte článek

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

 • Odhalená tvář - kniha3. května 2018 Odhalená tvář - kniha Na ulici Lexington, stejně jako v celém širém okolí padal sníh. Byl prosinec a lidé se hnali za vánočními nákupy. Po cestě šel mladý, vysoký a štíhlý muž, oblečený do žlutého pláště. Sice […]
 • Vzdálená řeka - kniha8. května 2018 Vzdálená řeka - kniha Nicole je mladá žena, která momentálně řeší ne zrovna příjemné věci. Zrovna stála u bujných hroznů na její farmě, když prosila o odpuštění- a koho - svého zesnulého otce. Rozhodla se […]
 • Lumpík zachraňuje - kniha10. července 2017 Lumpík zachraňuje - kniha Lumpík je roztomilé maličké štěňátko, které žije se svou maminkou Daisy u Honzíkových prarodičů. Honzík je malý kluk, který chodí sice do školy, ale je velmi nepořádný a dá se říct, že i […]
 • Naše paní doktorka - kniha12. června 2017 Naše paní doktorka - kniha Laura se po psychickém kolapsu odstěhovala nebo lépe řečeno, vzala si dlouhodobé volno a začala žít v Potters Junctionu. Jednalo se o malé městečko, kde se jí nikdo neptal odkud je a co […]
 • Učedník a válečný mág - kniha3. listopadu 2017 Učedník a válečný mág - kniha Fletcher si připadal jako v prázdnotě. V plicích měl mrazivé pálení a nedostávalo se mu kyslíku. V hlavě si přehrával svoje vzpomínky, když tu ho někdo vytáhnul a on se konečně mohl volně […]
 • Nerozlučný pár - kniha20. července 2017 Nerozlučný pár - kniha Emily se zdá znovu noční můra, ve které jí sžírají plameny. Pracovala dříve u police, dokud se neseběhly ty osudné události, které jí převrátili život naruby a už nic nebylo jako předtím. […]
 • Dusty: V nebezpečí - podaří se černobílému hrdinovi dostat zloděje?7. července 2018 Dusty: V nebezpečí - podaří se černobílému hrdinovi dostat zloděje? Pavel byl hodně rád, že měl na očích letecké brýle, protože vítr okolo něj a Dustyho byl velmi silný. Seděli spolu v křiklavě červeném dvojplošníku, když tu Pavel zavolal na svého psa […]
 • Střípek malachitu - kniha31. října 2017 Střípek malachitu - kniha Simon byl na zkoušce orchestru a cítil se dost provinile. Nezvládal totiž už svoje hraní, tak jako ostatní. Příčina byla jedna - artritida. Momentálně byla přestávka a ostatní členové […]
 • Patnáctý skandál - kniha14. června 2017 Patnáctý skandál - kniha Lindsay je seržantka na policii a momentálně si užívá mateřství, je totiž maminkou maličké Julie, kterou spolu s manželem Joem milují nade vše. Kromě toho mají doma i fenku Martu, jejž […]
 • Tři muži ve člunu jsou zpět - kniha29. června 2018 Tři muži ve člunu jsou zpět - kniha Vypravěč příběhu se sešel se svým kamarádem Márou na obědě v hospodě U dvou koček. Museli spolu totiž probrat okolnosti odjezdu na vodu, který se měl uskutečnit už druhý den. Kromě jich […]