Stáje Zlatá hvězda – Zákeřná soupeřka - kniha

37981061

Poppy se celá natě­še­ná říti­la k Milli. Kamarádky se obja­ly. Poppy při­je­la do Stáje Zlatá hvězda, kte­rá pat­ři­la její tetě Sofii a její­mu man­že­lo­vi, vete­ri­ná­ři Markovi, kte­ří ji měli vel­mi rádi. Poppy totiž při­šla o otce a její mamin­ka se ner­vo­vě zhrou­ti­la. Navíc měla mlad­ší­ho bra­t­ra, kte­rý také potře­bo­val péči a tak byla zatím u tety, při­čemž její mamin­ka muse­la být na léče­ní s ner­vy. Samozřejmě byla při­ví­ta­ná i od psa Caspera, kte­rý ji málem pora­zil, jak byl nad­še­ný. Milli neby­la jedi­ná kama­rád­ka, ješ­tě se zde nachá­ze­la Katii a všech­ny tři byly už neroz­luč­né, a to se zna­ly jen pár týd­nů.

Poppy byla nad­še­ná i z toho, že jí teta se strýč­kem věno­va­li vlast­ní­ho poní­ka. Byla to sleč­na jmé­nem Crystal. Milli měla klu­či­čí­ho poní­ka - Joe a Katii zase Codyho. Samozřejmě se Poppy při­ví­ta­la i se Sofií, kte­rá je posla­la k poní­kům, ale hlav­ně aby byly do šes­ti doma. Všechna tři děv­ča­ta tré­no­va­la na závo­dy a měla vel­kou šan­ci zví­tě­zit, ovšem byly stá­le kama­rád­ky, kte­ré by neroz­dě­li­lo ani vítěz­ství jed­né z nich. Pak ovšem na sta­tek při­je­la Jessica - dív­ka z boha­té rodi­ny, kte­rá byla zlá a namyš­le­ná - tak si ji Poppy, Milli a Katii zaška­tul­ko­va­ly. Nebylo se čemu divit.

Od začát­ku se cho­va­la nepřá­tel­sky a pový­še­ně. Byla pře­svěd­če­ná, že je doko­na­lá jezd­ky­ně a ostat­ní jí nesa­ha­jí ani po paty. Poppy se také nelí­bi­lo, že Jessica bije bičem svo­ji Cleopatru. Když šly hol­ky do stá­jí, chtě­ly si Cleopatru pohla­dit, ale Jessica je nača­pa­la a neby­la vůbec nad­še­ná. Doslova jim vmet­la, že si nepře­je, aby se jí dotý­kal kdo­ko­liv jiný než ona sama. Jessicu necha­ly být s tím, že si nebu­dou kazit čas s poní­ky. Zatím šly na veče­ři. Strejda Mark vařil a uměl vlast­ně jen jed­no jíd­lo - špage­ty s maso­vý­mi kulič­ka­mi. Popy to však neva­di­lo, pro­to­že Marka upřím­ně milo­va­la jako své­ho strejdu už jen pro­to, že se cho­val báječ­ně ke zdej­ším zví­řa­tům.

Dívky si postě­žo­va­ly Sofii, jak se k nim Jessica cho­vá, ale teta jim vlast­ně moc nevě­ři­la. Bylo to i z důvo­du toho, že mat­ka Jessicy krá­lov­sky pla­ti­la a teta se strejdou pros­tě jejich pení­ze potře­bo­va­li. Poppy, Katii a Milli měli tré­nink spo­lu s Jessicou. Nebyly z toho nad­še­né, ale neda­lo se nic dělat. Rozhodly se, že ji budou igno­ro­vat, ale moc jim to nešlo, vzhle­dem k její­mu nesne­si­tel­né­mu cho­vá­ní. Jessica se také pro­vi­ni­la i tím, že když Poppy na spadla z Crystal, tak jí Jessica nepo­moh­la a pros­tě jela dál.

Více na Kritiky.cz
Eli Wallach Eli Wallach (7. prosince 1915 Brooklyn, New York, USA - 25. června 2014 USA ) byl americký herec p...
Recenze: The Bling Ring - 80% Stát Kalifornie je jedním z těch míst na zemi, kde multikulturní tolerance a pluralita životn...
Ďábel v těle Tak je tu moje další recenze, tentokrát na horor Ďábel v těle (The Devil Inside). Tento horor ...
Zatímco spíš / Mientras duermes - 85 %   Šťastný? To je přesně můj problém. Že nemůžu být šťastný. Nikdy jsem nebyl. ...
Hellboy Převést na filmové plátno některý z Mignolových komiksů o tzv. pekelném chlapci, bylo dlouh...

Také dív­ky na to zare­a­go­va­ly - poža­lo­va­ly to tetě Sofii, kte­rá byla z cho­vá­ní Jessicy zkla­ma­ná. To však byl tepr­ve začá­tek. Ve stá­jích napří­klad někdo zapo­mněl dát poní­kům jíd­lo a v boxech nemě­li nic. Děvčata tetě pří­sa­ha­la, že jim krme­ní dala, že by si nikdy nedo­vo­li­ly nechat je bez jíd­la, ale teta nad tím máv­la rukou, že už se to nebu­de opa­ko­vat. Holky byly však pře­svěd­če­ná, že ten někdo byla Jessica, kdo jim vzal jíd­lo a dal ho Cleopatře. A měly prav­du. Rozhodly se, že ji dosta­nou, aby jim teta uvě­ři­la že ony nic neu­dě­la­ly a je to všech­no vina Jessicy.

Super pří­běh pro milov­ní­ky nejen koní, ale zví­řat vše­o­bec­ně. Obálka opět vyni­ka­jí­cí, ne malo­va­ná, ale nafo­ce­ná, avšak krás­ná. Z mého pohle­du roz­hod­ně dopo­ru­ču­ju ke čte­ní. Má 175 stran.

Knihu může­te zakou­pit za 179 Kč zde.

 

  • Autor: Soraya Nicholasová
  • Žánr: pří­běhy o zví­řa­tech
  • Nakladatelství: Fragment
  • Datum vydá­ní:16. 01. 2018

 

Více na Kritiky.cz
Arabela Úspěšný televizní seriál pro celou rodinu, ve kterém vás jeho autoři - Miloš Macourek a V...
#1839: Nejmocnější hrdinové Marvelu 57: Sentry - 50 % Nejmocnější hrdinové Marvelu 57: Sentry (Sentry)Vydalo Hachette Fascicoli v pevné vazbě v...
Teror ve jménu víry– další výtečný komiks od F. Millera Co tak napsat v recenzi na knihu, která se věnuje situaci po útoku 11. září 2001? Co napsal je...
Terminator - smazané scény Když včera dávali Terminatora, tak jsem si hned vyhledal, o co všechno nás kina a televize ochu...
Vzpomínka na loňského hosta MFF KV herce Jeana Rena Francouzský herec Jean Reno, držitel Evropské filmové ceny za mimořádný přínos světové ...

Stáje Zlatá hvězda – Zákeřná soupeřka - kniha
Hodnocení: 1 - ‎1 hl.


|

Související příspěvky:

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *