Skutečné příběhy o pravé lásce

slepici polevka pro dusi opravdova laska
Pravá láska neexistuje jen v knihách a filmech, ale i ve skutečném životě. Nevěříte?

Tak, jak je v kni­hách ze série Slepičí polév­ka pro duši zvy­kem, 101 lidí se podě­li­lo o pří­běhy ze své­ho živo­ta. Tentokrát je téma­tem kni­hy pra­vá lás­ka a vše, co k ní pat­ří – prv­ní setká­ní a vzá­jem­né pozná­vá­ní se, ran­dě­ní, žádost o ruku, svat­ba, těž­kos­ti v lás­ce, lek­ce oprav­do­vé lás­ky, smích, kte­rý je koře­ním živo­ta, dár­ky z lás­ky a lás­ka, kte­rá pře­tr­vá­vá. Některé pří­běhy vás poba­ví, jiné dojmou a dože­nou k slzám, inspi­ru­jí vás a při­nu­tí zamys­let se, o někte­rých si bude­te mys­let, že se nemoh­ly ve sku­teč­nos­ti stát, a při dal­ších si řek­ne­te: „Ano, přes­ně vím, o čem mlu­ví, to znám taky.“

„Tenkrát jsem pocho­pi­la, jak moc se ti dva ve sku­teč­nos­ti milo­va­li. Dědeček až do smr­ti ctil její památ­ku a mně došlo, že v jejich man­žel­ství nešlo jen o to, že by byli jeden na dru­hém závis­lí – jak jsem si vždyc­ky mys­le­la. Ti dva byli spo­lu, pro­to­že spo­lu chtě­li být. A byli spo­lu šťast­ní.“

Pro romanticky založené duše

Přečtěte si neo­by­čej­né pří­běhy oby­čej­ných lidí – tře­ba ten o ženě tou­ží­cí po fia­lo­vé svat­bě! Její mat­ka orga­ni­za­ci vza­la do svých rukou a nevěs­ti­ny sny nebra­la na vědo­mí. Až o dva­cet let poz­dě­ji, kdy se man­že­lé roz­hod­li obno­vit man­žel­ský slib, si nevěs­ta svůj sen spl­ni­la a uspo­řá­da­la vysně­nou svad­bu.  Nebo o muži, kte­rý pred lás­kou utí­kal celý život, a nako­nec při­šel na to, že to nemá smy­sl. Mladá stu­dent­ka utek­la o víken­du se svým pří­te­lem do Las Vegas, aby se moh­li oka­mži­tě vzít. Muži jmé­nem Richard ve sva­teb­ní agen­tu­ře omy­lem změ­ni­li jmé­no, a tak byly sva­teb­ní ubrous­ky potiš­tě­ny jmé­nem Roland. 

Tak, jak je u knih ze série Slepičí polév­ka pro duši zvy­kem, i Opravdová lás­ka nabí­zí pří­be­hy plné emo­cí. Smutek, radost, bolest, nadě­je. Jak už název napo­ví­dá, pře­va­žu­je LÁSKA, tak­že kni­ha potě­ší hlav­ně roman­tic­ky zalo­že­né lidi,  kte­ří mají rádi zami­lo­va­né pří­běhy, co se navíc sku­teč­ně sta­ly. Kniha je skvě­lým odde­cho­vým čte­ním, kte­ré zahře­je u srd­ce, a taky je důka­zem, že oprav­do­vá lás­ka exis­tu­je.

Více na Kritiky.cz
Mazda 3 2019 se představila Japonský automobil Mazda 3 se představil v Los Angeles na AutoShow. Příští rok nám přinese n...
Dejte mi pokoj - 60 % Tak tohle marné přání vyslovuje Michel Leproux, když už ho všichni kolem dohání k šílens...
Zlatého ledňáčka na Finále Plzeň udělí makedonská herečka Labina Mitevska alias Vesna ze Samotářů i filmoví odborníci O udělení ocenění Zlatý Ledňáček na jubilejním 30. ročníku Finále Plzeň rozhodnou již ...
Škola ro(c)ku Škola ro(c)ku je ideální oddychovou komedií se spoustou dobré, rockové hudby. Takže ji lze v...
Ondřej Hník – Růžena Hníková – Martina Chloupková: Diktáty trochu jinak pro 5. třídu „Přečti si text – procvičuj gramatické jevy – napiš diktát na jedničku“ to je „mott...
Hodnocení: 90%

 

SLEPIČÍ POLÉVKA PRO DUŠI: OPRAVDOVÁ LÁSKA

Autoři: Jack Canfield, Mark Victor Hansen, Amy Newmark

Originální název: Chicken Soup for the Soul: True Love

Překlad: Bronislava Bartoňová

Vydáno: Práh, 2017

Počet stran: 434

 

Za recenz­ní výtisk děku­ji nakla­da­tel­ství Práh. Jestli vás kni­ha zau­ja­la, může­te ji zakou­pit zde.

Ohodnoťte článek


|

Související příspěvky:

  • Jaká matka, taková dcera24. ledna 2018 Jaká matka, taková dcera Jaká matka, taková dcera, říká se často. Je to ale skutečně tak? Matka a dcera jsou spojeny jedinečným poutem, o kterém už bylo napsáno množství knih. Ani sestavovatelé Slepičích polívek […]
  • 77 pražských legend24. ledna 2018 77 pražských legend Praha je město s bohatou historií – a v té mají místo i legendy, které sesbírala Alena Ježková. Praha je město s tisíciletou tradicí. Město, v jehož ulicích se dotknete historie. Dlažba, […]
  • Tilar J. Mazzeo: Ireniny děti - nevšední příběh ženy, která z varšavského ghetta zachránila 2500 dětí4. března 2018 Tilar J. Mazzeo: Ireniny děti - nevšední příběh ženy, která z varšavského ghetta zachránila 2500 dětí Irena Sendlerová pracovala jako sociální pracovnice ve Varšavě. Počas druhé světové války byla součástí odbojového hnutí a když viděla, v jakých hrozných podmínkách Židé v ghettu žijí, […]
  • Papír s duší vintage - kniha plná inspirace20. května 2017 Papír s duší vintage - kniha plná inspirace Nůžky, lepidlo, papír, staré pohledy a fotografie, staré knihy, látky, kartón, krajky... Zkrátka věci, které se nacházejí v každé domácnosti. Věděli jste, že se z nich dají vyrobit […]
  • Veronika Válková: Královna Marie Terezie21. května 2017 Veronika Válková: Královna Marie Terezie Při příležitosti třistého výročí narození královny Marie Terezie vydalo nakladatelství Grada oba příběhy Veroniky Válkové odehrávající se za vlády téhle panovnice v jednom speciálním […]
  • Hygiena a dezinfekce rukou - 100 otázek a odpovědí18. května 2017 Hygiena a dezinfekce rukou - 100 otázek a odpovědí Na našich rukou se nachází velké množství bakterií a dalších mikroorganismů, kterých se pouhým umytím rukou vodou a mýdlem nezbavíme. Pro úplné odstranění bakterií je nutné ruce […]
  • Panicové23. května 2017 Panicové Ve Francii se píše rok 1740 a mladý Jamie Fraser se s kamarádem Ianem připojuje ke skupině žoldáků. Navzdory všem vhodným příležitostem ještě ani jeden z mladých mužů nepřišel o panictví a […]
  • Psychofarmakoterapie stručně, jasně, přehledně19. května 2017 Psychofarmakoterapie stručně, jasně, přehledně Stručná, přehledná, užitečná a praktická, tak by se dala charakterizovat publikace psychiatra a psychoterapeuta Dr. med. Jana Drehera. Je ideální pro psychiatry, klinické psychology, […]
  • Z pohádkové postýlky - kniha23. května 2017 Z pohádkové postýlky - kniha Tato kniha je výběr pohádek, a to jak veršovaných, tak i normálně psaných. Jedna z těch klasických se jmenuje Smolíček pacholíček. V lese žil jelen zlaté parohy spolu se Smolíčkem […]
  • Aromaterapie podle ročních období – kniha, jež pohladí duši a zútulní domov1. listopadu 2018 Aromaterapie podle ročních období – kniha, jež pohladí duši a zútulní domov V podzimním sychravém počasí býváme méně venku a snáze se můžeme ponořit do svého nitra. Připadá mi, že i vůně jsou na podzim intenzivnější – ať už se jedná o dech padajícího listí, vůni […]

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *