Rostliny – poznej 85 zajímavých druhů od Ursuly Stichmann-Marny

IMG 20181127 144624

Máte rádi pří­ro­du, cho­dí­te čas­to na výle­ty a chce­te sebe či své děti nau­čit i něco o okol­ní fló­ře? Kniha od vyda­va­tel­ství Grada vás v tom­to ohle­du roz­hod­ně nezkla­me.

Jak už název vypo­ví­dá, kni­ha se zao­bí­rá 85 zají­ma­vý­mi kvě­ti­na­mi v našem oko­lí. Nejprve zjis­tí­te, jak se jed­not­li­vé rost­li­ny dělí dle barev­né­ho kvě­ten­ství, dozví­te se základ­ní infor­ma­ce o stav­bě rost­li­ny, a nako­nec na vás čeka­jí veš­ke­ré zají­ma­vos­ti o kaž­dé kvě­ti­ně zvlášť. A že těch infor­ma­cí není málo.

Poznávání rost­lin neby­lo nikdy snaz­ší. Díky kni­ze může­te snad­no zjis­tit o jakou kvě­ti­nu se jed­ná. Celá kni­ha je totiž roz­dě­le­na dle bar­vy kvě­tu. Pokud má tedy rost­li­na bílé kvě­ten­ství, bude­te hle­dat v před­ní čás­ti kni­hy, pokud má zele­nou či nevý­raz­nou bar­vu kvě­ten­ství, zalis­tuj­te až na konec toho­to roz­dě­le­ní.

V pří­ruč­ce na vás čeká kapi­to­la Výpravy do pří­ro­dy, ve kte­ré se dozví­te vše o stav­bě kvě­tů a lis­tů. Dále si může­te dle zmí­ně­ných tipů vytvo­řit her­bář a nechy­bí ani úko­ly na pro­cvi­če­ní infor­ma­cí, kte­ré jste v kni­ze zjis­ti­li.

V nepo­sled­ní řadě si může­te vypl­nit vlast­ní kalen­dář s doba­mi kve­te­ní rost­lin, nechy­bí ani infor­ma­ce o tom, kte­rá rost­li­na vydr­ží ve váze nejdéle a jak tyto kvě­ti­ny naa­ran­žo­vat, tak, aby se sta­ly pěk­nou deko­ra­cí.

Na kon­ci pří­ruč­ky se nachá­zí vyhle­dá­vá­ní dle klí­čo­vých slov rost­lin, kte­ré se obje­vu­je i na roz­klá­da­cích kra­jích kni­hy.

Pro koho je kni­ha urče­na?

Kniha je urče­na pro všech­ny, kte­ří mají rádi pří­ro­du oko­lo sebe a chtě­jí lépe poznat jed­not­li­vé rost­li­ny se vše­mi jejich zají­ma­vost­mi. Určitě bych ji dopo­ru­či­la i zví­da­vým dětem, kte­ré Příručka Rostliny – poznej 85 zají­ma­vých dru­hů od Ursuly Stichmann-Marny nau­čí zábav­nou for­mou pozná­vat rost­li­ny v pří­ro­dě.


Autor: Ursula Stichmann-Marny

Přeložila: Kateřina Homutová

ISBN: 978-80-271-0864-0

112 stran

Vydáno nakla­da­tel­stvím Grada v roce 2018.

Ohodnoťte článek


Chcete být informováni o nových článcích? Přidejte se na náš...

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • Veronika Válková: Královna Marie Terezie21. května 2017 Veronika Válková: Královna Marie Terezie Při příležitosti třistého výročí narození královny Marie Terezie vydalo nakladatelství Grada oba příběhy Veroniky Válkové odehrávající se za vlády téhle panovnice v jednom speciálním […]
  • Papír s duší vintage - kniha plná inspirace20. května 2017 Papír s duší vintage - kniha plná inspirace Nůžky, lepidlo, papír, staré pohledy a fotografie, staré knihy, látky, kartón, krajky... Zkrátka věci, které se nacházejí v každé domácnosti. Věděli jste, že se z nich dají vyrobit […]
  • Kouzelný atlas - Putování časem - Královna Marie Terezie - kniha19. května 2017 Kouzelný atlas - Putování časem - Královna Marie Terezie - kniha Dvanáctiletá holka jménem Bára se s rodiči z Prahy přestěhovala na venkov a tak trochu jí to vadí. Ovšem na druhé straně s koupí rodinného domu získala i kočku Barču. Navíc vlastní […]
  • Zoopisník Miroslava Bobka - kniha23. června 2018 Zoopisník Miroslava Bobka - kniha Autor knihy Miroslav Bobek se v úvodu svého díla rozepsal o tom, jak pořizoval fotografie gorilích samců v Africe, konkrétně tedy ve Středoafrické republice, v části Kongo. Jak sám […]
  • Ptáci - Poznej 85 zajímavých druhů - velmi poutavé vyprávění o okřídlených králích nebes1. září 2018 Ptáci - Poznej 85 zajímavých druhů - velmi poutavé vyprávění o okřídlených králích nebes   Kniha pojednává o 85 druzích nejčastějších ptačích druhů, které se vyskytují v Evropě. Prvních pár stránek se zaobírá tím, jak ptáci všeobecně vypadají. Kniha se věnuje […]
  • Smoothies na zahřátí - kniha3. března 2018 Smoothies na zahřátí - kniha V této kuchařce se začíná nejprve vyprávět o tom, že smoothie je druh životního stylu. Potom se začnou řešit suroviny. Je zde vypsané mražené i čerstvé ovoce, zelenina, ořechy, ořechová a […]
  • Svět v číslech - kniha26. června 2018 Svět v číslech - kniha Tato kniha je plná různých zajímavostí. Například v první kapitola, která pojednává o úžasných pokladech praví o tom, že 46 milionů dolarů zaplatil klenotník Laurence Graff za nádherný […]
  • Štěně - o tom, jak přežít první týdny s pejskem, navíc si počteme i o různých zážitcích17. listopadu 2018 Štěně - o tom, jak přežít první týdny s pejskem, navíc si počteme i o různých zážitcích Kniha začíná kapitolou o tom, jaké to, když člověku vstoupí do života pes. Panička popisuje, že měla jen pyžamo, na které si navlékla zimní bundu, k tomu zimní boty, baterka a v pravé ruce […]
  • Krátké pohádky na dobrou noc - recenze - 100 %21. března 2017 Krátké pohádky na dobrou noc - recenze - 100 % Mám ráda pohádky, myslím si, že na tom není nic špatného, když to přizná dospělý člověk. Kniha Krátké pohádky na dobrou noc je opravdu moc hezké vyprávění. Autorem je Jan Zima, jenž […]
  • Tři muži ve člunu jsou zpět - kniha29. června 2018 Tři muži ve člunu jsou zpět - kniha Vypravěč příběhu se sešel se svým kamarádem Márou na obědě v hospodě U dvou koček. Museli spolu totiž probrat okolnosti odjezdu na vodu, který se měl uskutečnit už druhý den. Kromě jich […]