Recenze: Zvířátka v džungli

45389588

V džun­g­li se naro­di­li dva malí tygří­ci, kte­ří pro­ve­dou malé čte­ná­ře živo­tem v pra­le­se a uká­žou jim ostat­ní oby­va­te­le, kte­ří tu žijí s nimi. Text Ginger Swift a ilu­stra­ce Laury Horton najde­te v kni­ze Zvířátka v džun­g­li.

Hned na prv­ní stra­ně budou děti zkla­ma­né, že řeč byla o dvou tygří­cích, ale vidí jen jed­no­ho. Stačí odklo­pit papí­ro­vé okén­ko na pro­těj­ší strán­ce a hned je tu i tygří­kův sou­ro­ze­nec. Odklápěcí okén­ka, kte­rá děti baví, najde­te na kaž­dé dvou­stra­ně a pokaž­dé při­ne­sou jiné pře­kva­pe­ní. Jak malí tygří­ci pře­ko­na­jí roz­vod­ně­nou řeku? Otočte okén­ko a nech­te se pře­kva­pit.

Protože je kníž­ka urče­na pro nejmen­ší děti, obsa­hu­je jen mini­mum tex­tu a nao­pak maxi­mál­ní množ­ství ilu­stra­cí, kte­ré jsou v tom­to pří­pa­dě vel­mi pove­de­né. Zvířátka mají reál­né bar­vy a vese­lé obli­če­je. I když je jed­ná o kni­hu pro nejmen­ší, bylo by dob­ré se tro­chu zamě­řit na sklad­bu zví­řá­tek. Těžko se v reá­lu mohou potkat tygr s noso­rož­cem. Rodič se musí přes ten­to nesou­lad pře­nést a děti od jed­no­ho roku věku, kte­rým je kni­ha urče­na, tako­vou infor­ma­ci ješ­tě nema­jí.

Kromě pro­cvi­če­ní názvů zví­řá­tek si děti cvi­čí i moto­ric­ké doved­nos­ti odklá­pě­ním jed­not­li­vých oké­nek. Jedná se o pove­de­ný titul pro nejmen­ší čte­ná­ře, kte­ří popr­vé nakouk­nou do svě­ta džun­gle.

Knihu může­te zakou­pit na Albatrosmedia s prázd­ni­no­vou sle­vou.

Ohodnoťte článek


Chcete být informováni o nových článcích? Přidejte se na náš...

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • Recenze: České klenoty UNESCO13. června 2018 Recenze: České klenoty UNESCO Kdo z nás přesně ví, co znamená zkratka UNESCO? A ještě méně z nás dokáže vyjmenovat všechny české památky, které se na tomto prestižním seznamu ocitly. A možná vás překvapí, že se nutně […]
  • Zadrátovaný svět14. března 2018 Zadrátovaný svět Začalo to Deníkem Anny Frankové… A pokračuje do dnešních dnů. Holokaust je i přes několik desítek let, které nás od něj dělí, stále aktuální téma. Každá další kniha přinášející svědectví o […]
  • Koukám a co nevidím4. března 2018 Koukám a co nevidím Ivanku Devátou jako autorku řady povídek a fejetonů netřeba dlouze představovat. Aktuálně vychází v nakladatelství Motto její sbírka každodenních postřehů ze života s názvem Koukám a co […]
  • Recenze: Uč se barvy s kouzelným kolečkem29. června 2018 Recenze: Uč se barvy s kouzelným kolečkem Také máte problém naučit své dítě poznávat barvy?  Do dneška si neustále plete zelenou s modrou a oranžovou se žlutou? Pro všechny rodiče, ale především zvídavé děti  od tří let je určena […]
  • Tajemství prokleté krve8. dubna 2019 Tajemství prokleté krve Představte si svět, ve kterém Velká francouzská revoluce nikdy neproběhla a kde se právě chystá korunovace Ludvíka XXIV. Je to svět, ve kterém sedmnáctiletá Angie marně hledá své místo. […]
  • Les7. března 2018 Les Malé děti jsou velmi zvídavé a jejich zvědavost není často možné ukojit jednoduchou odpovědí. Pro rodiče, kteří si rádi vezmou pomocníka v podobě knihy, je zde novinka Angely Weinholdové […]
  • Ztracený letec22. února 2018 Ztracený letec Příběhy s motivem války – lhostejno jaké – se těší stále velké oblibě napříč čtenářskou obcí. Novým trendem v oblasti tohoto žánru, který se začal prosazovat během několika minulých let, […]
  • V oblaku dezinfekce2. dubna 2018 V oblaku dezinfekce Osobitý humor, laskavost a nadhled jsou devizy, které Ivance Deváté rozhodně nechybí. Čeho se jí však občas nedostává, je zdraví, ale i z tohoto nedostatku dokázala udělat přednost a svoje […]
  • Prezidenti11. února 2018 Prezidenti V několika uplynulých měsících jste slovo prezident slyšeli v různých formách a souvislostech několikrát denně. Na některého z prezidentských kandidátů jste natrefili na každém rohu. […]
  • Asterix - Tajemství kouzelného lektvaru - najde Panoramix důstojného nástupce?1. ledna 2019 Asterix - Tajemství kouzelného lektvaru - najde Panoramix důstojného nástupce? Rok 50 př. Kristem - skoro celá Galie je obklopována Římany, až na jednu vesničku, ve které žije druid Panoramix, který připravuje kouzelný lektvar, díky němuž se zdejší obyvatelé stávají […]