Recenze: Uč se barvy s kouzelným kolečkem

43934726

Také máte pro­blém nau­čit své dítě pozná­vat bar­vy?  Do dneška si neu­stá­le ple­te zele­nou s mod­rou a oran­žo­vou se žlu­tou? Pro všech­ny rodi­če, ale pře­de­vším zví­da­vé děti  od tří let je urče­na kni­ha dvo­ji­ce auto­rek Pavla HanáčkováJulie Cossette Uč se bar­vy s kou­zel­ným koleč­kem.

V kni­ze najde­te šest barev (mod­rá, žlu­tá, zele­ná, oran­žo­vá, fia­lo­vá, čer­ve­ná) k pro­cvi­če­ní. Každé bar­vě je věno­vá­na dvou­stra­na s kou­zel­ným koleč­kem a s  obráz­ky pro lep­ší zapa­ma­to­vá­ní. A co že to vlast­ně to kou­zel­né koleč­ko? Po jeho oto­če­ní o tři sta šede­sát stup­ňů se obje­ví  věc, kte­rá je nosi­te­lem té kon­krét­ní bar­vy, tak­že se napří­klad dozví­te, že je zele­ná jako žába nebo čer­ve­ná jako beruš­ka. Čtveřice obráz­ků na pro­těj­ší stra­ně slou­ží k zafi­xo­vá­ní zna­los­ti bar­vy.

Trochu mě zara­zil výběr ilu­stra­cí, kte­ré mají před­sta­vo­vat věci typic­ké pro tu kte­rou bar­vu. Například fia­lo­vá ryba. Ryba exis­tu­je v nesčet­ně barev­ných vari­an­tách, tak proč prá­vě ona? Nebylo by lep­ší zvo­lit něco, co má fia­lo­vou bar­vu za kaž­dé situ­a­ce? Stejně tak je tro­chu ško­da, že v kníž­ce nena­jde­me barev víc. Kde se scho­va­la čer­ná, bílá, hně­dá,… ?

Nicméně děti baví do neko­neč­na otá­čet koleč­kem a odkrý­vat obráz­ky pod ním ukry­té. Jak je zná­mo, opa­ko­vá­ní je mat­ka moud­ros­ti a čím čas­tě­ji danou bar­vu uvi­dí, tím lépe si ji zapa­ma­tu­jí a kaž­dé­ho pomoc­ní­ka pro výu­ku rodi­če víta­jí.

Knihu lze zakou­pit s prázd­ni­no­vou sle­vou na Albatrosmedia.

Ohodnoťte článek


Chcete být informováni o nových článcích? Přidejte se na náš...

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • Recenze: Zvířátka v džungli29. června 2018 Recenze: Zvířátka v džungli V džungli se narodili dva malí tygříci, kteří provedou malé čtenáře životem v pralese a ukážou jim ostatní obyvatele, kteří tu žijí s nimi. Text Ginger Swift a ilustrace Laury Horton […]
  • Les7. března 2018 Les Malé děti jsou velmi zvídavé a jejich zvědavost není často možné ukojit jednoduchou odpovědí. Pro rodiče, kteří si rádi vezmou pomocníka v podobě knihy, je zde novinka Angely Weinholdové […]
  • Koukám a co nevidím4. března 2018 Koukám a co nevidím Ivanku Devátou jako autorku řady povídek a fejetonů netřeba dlouze představovat. Aktuálně vychází v nakladatelství Motto její sbírka každodenních postřehů ze života s názvem Koukám a co […]
  • Zdravé svačiny do školy i do práce16. února 2018 Zdravé svačiny do školy i do práce Poslední dobou se bez nadsázky roztrhnul pytel s návody jak se zdravě stravovat a kuchařkami, které jsou plné zdravých receptů. Všude kolem se to hemží výrazy jako raw, bio, lokální […]
  • V oblaku dezinfekce2. dubna 2018 V oblaku dezinfekce Osobitý humor, laskavost a nadhled jsou devizy, které Ivance Deváté rozhodně nechybí. Čeho se jí však občas nedostává, je zdraví, ale i z tohoto nedostatku dokázala udělat přednost a svoje […]
  • Ezopovy bajky - klasické dílo v unikátní úpravě21. prosince 2018 Ezopovy bajky - klasické dílo v unikátní úpravě Všichni je známe, všichni je milujeme - bajky samotného zakladatele tohoto žánru provázejí lidstvo už od 6. století př. n. l. Ezop své bajky přednášel ústně: lidé se tak postupně dozvídali […]
  • Les plný časových portálů8. dubna 2019 Les plný časových portálů Winter je na první pohled úplně obyčejná středoškolačka. Ukrýva však tajemství. Její otec je strážcem tajemného lesa, do nějž ústí časové portály, a jeho úkolem je vracet lidi, kteří jimi […]
  • Tři ženy jednoho muže27. března 2019 Tři ženy jednoho muže Zdá se, že Ruby, Imogen a Naomi nic nespájí. Pokud tedy nepočítáme Phillipa Rochestera, který byl nebo je partnerem každé z nich. Když se Phillip rozhodne opustit Imogen kvůli mladší a […]
  • Prezidenti11. února 2018 Prezidenti V několika uplynulých měsících jste slovo prezident slyšeli v různých formách a souvislostech několikrát denně. Na některého z prezidentských kandidátů jste natrefili na každém rohu. […]
  • Recenze: České klenoty UNESCO13. června 2018 Recenze: České klenoty UNESCO Kdo z nás přesně ví, co znamená zkratka UNESCO? A ještě méně z nás dokáže vyjmenovat všechny české památky, které se na tomto prestižním seznamu ocitly. A možná vás překvapí, že se nutně […]