Recenze: Uč se barvy s kouzelným kolečkem

43934726

Také máte pro­blém nau­čit své dítě pozná­vat bar­vy?  Do dneška si neu­stá­le ple­te zele­nou s mod­rou a oran­žo­vou se žlu­tou? Pro všech­ny rodi­če, ale pře­de­vším zví­da­vé děti  od tří let je urče­na kni­ha dvo­ji­ce auto­rek Pavla HanáčkováJulie Cossette Uč se bar­vy s kou­zel­ným koleč­kem.

V kni­ze najde­te šest barev (mod­rá, žlu­tá, zele­ná, oran­žo­vá, fia­lo­vá, čer­ve­ná) k pro­cvi­če­ní. Každé bar­vě je věno­vá­na dvou­stra­na s kou­zel­ným koleč­kem a s  obráz­ky pro lep­ší zapa­ma­to­vá­ní. A co že to vlast­ně to kou­zel­né koleč­ko? Po jeho oto­če­ní o tři sta šede­sát stup­ňů se obje­ví  věc, kte­rá je nosi­te­lem té kon­krét­ní bar­vy, tak­že se napří­klad dozví­te, že je zele­ná jako žába nebo čer­ve­ná jako beruš­ka. Čtveřice obráz­ků na pro­těj­ší stra­ně slou­ží k zafi­xo­vá­ní zna­los­ti bar­vy.

Trochu mě zara­zil výběr ilu­stra­cí, kte­ré mají před­sta­vo­vat věci typic­ké pro tu kte­rou bar­vu. Například fia­lo­vá ryba. Ryba exis­tu­je v nesčet­ně barev­ných vari­an­tách, tak proč prá­vě ona? Nebylo by lep­ší zvo­lit něco, co má fia­lo­vou bar­vu za kaž­dé situ­a­ce? Stejně tak je tro­chu ško­da, že v kníž­ce nena­jde­me barev víc. Kde se scho­va­la čer­ná, bílá, hně­dá,… ?

Nicméně děti baví do neko­neč­na otá­čet koleč­kem a odkrý­vat obráz­ky pod ním ukry­té. Jak je zná­mo, opa­ko­vá­ní je mat­ka moud­ros­ti a čím čas­tě­ji danou bar­vu uvi­dí, tím lépe si ji zapa­ma­tu­jí a kaž­dé­ho pomoc­ní­ka pro výu­ku rodi­če víta­jí.

Knihu lze zakou­pit s prázd­ni­no­vou sle­vou na Albatrosmedia.

Ohodnoťte článek


|

Související příspěvky:

  • Recenze: Zvířátka v džungli29. června 2018 Recenze: Zvířátka v džungli V džungli se narodili dva malí tygříci, kteří provedou malé čtenáře životem v pralese a ukážou jim ostatní obyvatele, kteří tu žijí s nimi. Text Ginger Swift a ilustrace Laury Horton […]
  • Les7. března 2018 Les Malé děti jsou velmi zvídavé a jejich zvědavost není často možné ukojit jednoduchou odpovědí. Pro rodiče, kteří si rádi vezmou pomocníka v podobě knihy, je zde novinka Angely Weinholdové […]
  • V oblaku dezinfekce2. dubna 2018 V oblaku dezinfekce Osobitý humor, laskavost a nadhled jsou devizy, které Ivance Deváté rozhodně nechybí. Čeho se jí však občas nedostává, je zdraví, ale i z tohoto nedostatku dokázala udělat přednost a svoje […]
  • Koukám a co nevidím4. března 2018 Koukám a co nevidím Ivanku Devátou jako autorku řady povídek a fejetonů netřeba dlouze představovat. Aktuálně vychází v nakladatelství Motto její sbírka každodenních postřehů ze života s názvem Koukám a co […]
  • Zdravé svačiny do školy i do práce16. února 2018 Zdravé svačiny do školy i do práce Poslední dobou se bez nadsázky roztrhnul pytel s návody jak se zdravě stravovat a kuchařkami, které jsou plné zdravých receptů. Všude kolem se to hemží výrazy jako raw, bio, lokální […]
  • Ezopovy bajky - klasické dílo v unikátní úpravě21. prosince 2018 Ezopovy bajky - klasické dílo v unikátní úpravě Všichni je známe, všichni je milujeme - bajky samotného zakladatele tohoto žánru provázejí lidstvo už od 6. století př. n. l. Ezop své bajky přednášel ústně: lidé se tak postupně dozvídali […]
  • Prezidenti11. února 2018 Prezidenti V několika uplynulých měsících jste slovo prezident slyšeli v různých formách a souvislostech několikrát denně. Na některého z prezidentských kandidátů jste natrefili na každém rohu. […]
  • Recenze: České klenoty UNESCO13. června 2018 Recenze: České klenoty UNESCO Kdo z nás přesně ví, co znamená zkratka UNESCO? A ještě méně z nás dokáže vyjmenovat všechny české památky, které se na tomto prestižním seznamu ocitly. A možná vás překvapí, že se nutně […]
  • Ztracený letec22. února 2018 Ztracený letec Příběhy s motivem války – lhostejno jaké – se těší stále velké oblibě napříč čtenářskou obcí. Novým trendem v oblasti tohoto žánru, který se začal prosazovat během několika minulých let, […]
  • Zadrátovaný svět14. března 2018 Zadrátovaný svět Začalo to Deníkem Anny Frankové… A pokračuje do dnešních dnů. Holokaust je i přes několik desítek let, které nás od něj dělí, stále aktuální téma. Každá další kniha přinášející svědectví o […]

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *