Příběhy se šťastným koncem - Vyplašený jezevec - kniha

Příběhy se šťast­ným kon­cem - Vyplašený jeze­vec - kni­ha
Ohodnoťte člá­nek

Lewis jel s otcem autem do měs­ta, pro­to­že si chtěl kou­pit novou hru, jenž se jme­no­va­la Ledová bouř­ka. Už ji totiž hrál u své kama­rád­ky Maddy a při­šla mu úžas­ná. Otec tomu moc nero­zu­měl. Raději by viděl, aby si Lewis četl kni­hy. Ten jenom pro­to­čil oči v sloup. Maminka byla zrov­na pryč - na Jamajce - a Lewis tudíž trá­vil víkend s otcem a neby­lo to zda­le­ka popr­vé. Otec znal totiž jenom prá­ci a Lewis si domýš­lel, že chce, aby to po něm zdě­dil. Najednou Lewis zpo­zor­něl. U kraj­ni­ce totiž něco leže­lo. Když otec zasta­vil, Lewis se k tomu hned roz­bě­hl.

Bylo to zví­ře - jeze­vec. Otec pozna­me­nal, že má mož­ná ble­chy, a že by měli jít pryč. Ten to ráz­ně odmí­tl a při­blí­žil se ke zra­ně­né­mu zví­ře­ti. Jezevec se vyle­kal a scho­val se po auto. Bylo však dob­ře vidět, že má zra­ně­nou pac­ku a navíc se jed­na­lo o malé mlá­dě. Rozhodli se, že mu pomů­žou, avšak jak otec bouchl dveř­mi od auta, mlá­dě jezevce se opět vyle­ka­lo a zalezlo, pro změ­nu pod neda­le­kou dodáv­ku. Lewise napadlo, že by moh­li zavo­lat do něja­ké záchran­né sta­ni­ce. Tak se také sta­lo a při­jel Ray, záchra­nář. Lewis mu o pče­kot začal vyprá­vět o jezevci, kte­ré­ho už si sti­hl i pojme­no­vat - Trnka.

Trnka se mezi­tím scho­va­la do pro­hlub­ně pod kolem a za nic na svě­tě ji nikdo nemohl dostat ven. Zkusili to i s jíd­lem a tam se zada­ři­lo, ovšem když už se zdá­lo, že to půjde, zjis­ti­li, že Trnka uvíz­la a nemů­že ven. A tak se muse­li zavo­lat hasi­či. Těm už se to poda­ři­lo, avšak lewis se musel zapo­jit a vlast­ně jen díky němu Trnce pomoh­li, Ray Trnku vzal k sobě do auta a vezl ji do záchran­né sta­ni­ce, kde se jí podí­va­jí na tlap­ku. Lewis byl zamyš­le­ný a otec ho uko­nej­šil tím, že je Trnka v nej­lep­ších rukou.

Pak mu nabí­dl, že zavo­la­jí dědo­vi, ke kte­ré­mu měli také namí­ře­no a dojdou spo­lu ješ­tě pro tu novou hru. Když k dědo­vi při­je­li, vítal je kro­mě něho i Alfie, dědeč­kův pes. Všechno dědo­vi povyprá­vě­li a ten si vzpo­mněl, jak se k němu dostal Alfie. Přestože děda o svém pej­sko­vi čas­to vyprá­věl, tak Lewis ten­to pří­běh ješ­tě nesly­šel. Alfie byl závod­ní chrt, a když už nemohl závo­dit, tak ho maji­tel týral. Alfie se dostal do záchran­né sta­ni­ce, kde ho vylé­či­li a dostal dru­hou šan­ci. Lewis si hned poté vzpo­mněl, že musí udě­lat do ško­ly pro­jekt.

Otec se roz­čí­lil s tím, že měl na to času dost, ale Lewis měl poho­to­vou myš­len­ku - napí­še o Trnce. Všem se ve ško­le jeho vyprá­vě­ní líbi­lo. Paní uči­tel­ka se ho pta­la, jak se má jeho jeze­vec. Lewis smut­ně svě­sil hla­vu, pro­to­že nevě­děl. Ta mu pora­di­la, aby zavo­la­li do záchran­né sta­ni­ce. Když při­šel domů, už tam byla mamin­ka, se kte­rou se srdeč­ně při­ví­ta­li. O něja­ký ten den poz­dě­ji měl Lewis vel­kou radost, pro­to­že mohl jít do záchran­né sta­ni­ce navští­vit Trnku. Šla celá tří­da a také Lewisův otec. Lewis si Trnku i vyfo­til a byl vel­mi rád, že ji vidí, a že se uzdra­vu­je.

Velmi hezká kníž­ka s krás­nou obál­kou, kte­rá je napsa­ná pod­le sku­teč­né­ho pří­bě­hu. Rozhodně dopo­ru­ču­ju ke kou­pi a čte­ní, jed­ná se o vel­mi půvab­ně napsa­ný pří­běh. Má 125 stran.

Knihu může­te zakou­pit za 149 Kč zde.

 

 • Autor: Sarah Hawkins
 • Žánr: pří­běhy o zví­řa­tech
 • Nakladatelství: Fragment
 • Datum vydá­ní:23. 01. 2018

 

 

Jana Plecháčová

Související příspěvky:

 • Kouzelní poníci - Nová kamarádka - kniha3. června 2018 Kouzelní poníci - Nová kamarádka - kniha Orion a Destiny, dva okřídlení koně, dvojčata, se spolu za měsíčního svitu honili po obloze. Destiny vyhrávala a ještě si Oriona kvůli tomu dobírala, ale tak jemně sestersky. Orion si […]
 • Psí záchranářky - Báječný pes - kniha4. března 2018 Psí záchranářky - Báječný pes - kniha Taylor šla ke své skříňce, už totiž skončilo vyučování a Taylor si ještě stále zvykala na novou školu v Roxbury Parku. Odstěhovala se totiž s celou rodinou do jiného města a nebylo to […]
 • Spirit Animals: Soumrak strážců – Velký návrat - kniha12. února 2018 Spirit Animals: Soumrak strážců – Velký návrat - kniha Zeríf se zachytil prsty v malé puklině a pokoušel se vylézt na úzkou skalní římsu. Byl rád, že vyvázl vcelku se zdravou kůží. Byl na útěku celé dny. Jakmile se objevili Zelenopláštníci, […]
 • Ema a její kouzelná zoo – Popletený tučňák - kniha27. února 2018 Ema a její kouzelná zoo – Popletený tučňák - kniha Ema Parkerová byla štěstím bez sebe. Právě skončila škola a na celých šest týdnů má prázdniny. Je to o to lepší, protože bydlí v záchranné zoologické zahradě, jejímž majitelem je strýček […]
 • Veterinární akademie - Škola začíná - kniha6. června 2018 Veterinární akademie - Škola začíná - kniha Ve Vrbovém údolí se Abbey chystala na svůj první školní den. Za spolubydlící měla holku jménem Hanna. Už na první pohled bylo patrné, že jejich rodiny jsou tak rozdílné, jak jen to mohlo […]
 • Magická zvířata - kočičí čáry - kniha8. února 2018 Magická zvířata - kočičí čáry - kniha Lotka byla smutná. Před dvěma dny jí maminka sdělila, že vzala novou práci v Paříži, tudíž bude muset Lotka odjet ke strýčkovi na celé léto. Lotka byla velmi nazlobená, protože maminku […]
 • Stáje Zlatá hvězda – Zákeřná soupeřka - kniha9. února 2018 Stáje Zlatá hvězda – Zákeřná soupeřka - kniha Poppy se celá natěšená řítila k Milli. Kamarádky se objaly. Poppy přijela do Stáje Zlatá hvězda, která patřila její tetě Sofii a jejímu manželovi, veterináři Markovi, kteří ji měli velmi […]
 • Psí průšviháři - Neposlušný pudlík špindíra - kniha1. března 2018 Psí průšviháři - Neposlušný pudlík špindíra - kniha Róza Sanchezová je desetiletá normální holka, ale má dva problémy - chce psa a má čtyři nezvedené starší bratry. Podle ní jsou hluční, špinaví, dělají rámus a vlastně zaneřádí celý dům. […]
 • Spirit Animals: Soumrak strážců – Hořící příliv - kniha12. května 2018 Spirit Animals: Soumrak strážců – Hořící příliv - kniha Před sedmi měsíci začala padat obloha. Stařešina posvátného kmenu, jehož součástí byl i opičák Kovo, se chystal zahájit posvátnou hostinu, když se začalo dít něco, co nikdo ještě nikdy […]
 • Spirit Animals: Soumrak strážců - Nesmrtelní ochránci - kniha13. září 2017 Spirit Animals: Soumrak strážců - Nesmrtelní ochránci - kniha Kaijna se vydala jednoho dne na trh - musela nakoupit rodině několik věcí. Zpočátku vše probíhalo normálně, na trhu pokřikovali prodejci, kteří se snažili přilákat zákazníky, tudíž i […]

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *