Poslední nádech - poutavý román z drsné Tasmánie

PosledniNadech

Eva je devě­ta­dva­ce­ti­le­tá porod­ní asi­s­tent­ka, kte­rá se vda­la za Jacksona. Pouhých deset měsí­ců po svat­bě Jackson zemře při pádu ze ská­ly při ryba­ře­ní. Jeho tělo ale neby­lo nale­ze­no. Eva ho mar­ně hle­dá. Pak odje­de do Tasmánie, kde byd­lí jeho rodi­na, bra­tr Saul a nemoc­ný otec Dirk, s nimiž se Eva nikdy nese­tka­la. Chce spo­leč­ně s nimi sdí­let zármu­tek. Jacksonův bra­tr ji postup­ně odha­lí svou minu­lost, kte­rá je totož­ná s minu­los­tí Jacksona. Eva se dozví­dá, že její sňa­tek a život před ním je jeden vel­ký pod­vod. Žila s mužem, o kte­rém vůbec nic nevě­dě­la. To co on sám jí řekl byl život jeho bra­t­ra Saula. Ten se do ní zami­lu­je. Dokáže se Eva vyrov­nat se svou nepro­ži­tou minu­los­tí? Zvládne se odpou­tat od smr­ti Jacksona a začne žít nový život? 

Musím říci, že mě ten­to román napros­to při­pou­tal k žid­li a muse­la jsem číst dál a dál. Autorka dob­ře zná drs­nou pří­ro­du a krá­su Tasmánie. To jakým způ­so­bem doká­za­la vylí­čit, jak chy­tá olih­ně a lou­pá ústři­ce, jsem si doká­za­la před­sta­vit, že jsem tam s ní a dělám to také.

Děj byl od prv­ní strán­ky veli­ce pou­ta­vý, začet­la jsem rych­le. Vůbec jsem si nedo­ká­za­la před­sta­vit, že bych pro­ží­va­la něco podob­né­ho co hlav­ní posta­va Eva. Ten obrov­ský zvrat na kon­ci kni­hy jsem oprav­du neče­ka­la. Tento román bych dopo­ru­či­la všem, co mají rádi pou­ta­vý pří­běh, neče­ka­né zvra­ty a roz­sáh­lou záplet­ku.

Lucy Clarkeová vystu­do­va­la ang­lic­kou lite­ra­tu­ru a něja­ký čas pra­co­va­la jako mode­rá­tor­ka spo­le­čen­ských akcí a také vyu­čo­va­la tvůr­čí psa­ní. V sou­čas­né chví­li je spi­so­va­tel­kou na plný úva­zek. Miluje ces­to­vá­ní a psa­ní dení­ků. Její debut The Sea Sisters se obje­vil v pres­tiž­ním výbě­ru Book Club Choise 2013 a byl pře­lo­žen do dese­ti jazy­ků. V češ­ti­ně vyšly její romá­ny Poslední nádech, Modrá a Stíny nad záli­vem. Lucy je vda­ná za Jamese Coxe, pro­fe­si­o­nál­ní­ho sur­fa­ře, se kte­rým spo­leč­ně trá­ví zimy ces­to­vá­ním a let­ní měsí­ce pak v jejich domě na již­ním pobře­ží Anglie.


 • Autor: Lucy Clarkeová
 • Žánr: román pro ženy
 • Vydáno: 2015, Grada – pod znač­kou COSMOPOLIS, Praha
 • Počet stran: 303
 • Vazba kni­hy: pev­ná, s pře­ba­lem
 • ISBN: 978-80-247-5460-4


Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Související příspěvky:

 • Sídlo smutku je skvělý duchařský příběh plný napětí, ale i smutku3. března 2019 Sídlo smutku je skvělý duchařský příběh plný napětí, ale i smutku Kniha „Sídlo smutku“ je skvěle napsaná kniha s tajemným a podmanivým duchařským příběhem, kde se minulost krásně prolíná s přítomností a postupně rozplétá psychické problémy a vnitřní […]
 • Večeře v ráji - román se lžící nostalgie, špetkou nebe a plnou hrstí lásky5. února 2019 Večeře v ráji - román se lžící nostalgie, špetkou nebe a plnou hrstí lásky Máte rádi jídlo? Líbí se Vám romány z prostředí restaurace? Milujete Francii? Román Večeře v ráji patří do edice Příběhy psané s chutí. Věřte, že po přečtení románu se vám budou sbíhat […]
 • Světla zimní noci - podmanivý příběh dvou žen, který překoná i ty nejtemnější časy11. února 2019 Světla zimní noci - podmanivý příběh dvou žen, který překoná i ty nejtemnější časy Píše se rok 1944. Nou vyhnali z domu, protože otěhotněla s německým vojákem. Dítě ji odebrali. Pracuje na malém nádraží, kde jednoho dne dovezou vlak plný židovských dětí, které vezou do […]
 • Lynn Crosbieová: Kdes byla včera v noci – 85 %24. září 2017 Lynn Crosbieová: Kdes byla včera v noci – 85 % My girl, my girl, don't lie to me, Tell me where did you sleep last night. In the pines, in the pines, Where the sun don't ever shine. O tom, co by se stalo, kdyby se Kurt […]
 • Světlo ženy15. července 2019 Světlo ženy Světlo ženy je obdivuhodná kniha, která mě velmi dojala pro své nadčasové myšlenky, ale i proto, že je nejen plná všudypřítomného smutku, ale i nikdy nehynoucí naděje.  Jednoho dne se na […]
 • Upřímnou soustrast11. srpna 2019 Upřímnou soustrast Kniha "Upřímnou soustrast" mě upoutala především pro svůj velmi nevšední název a zvolené téma, neboť co si budeme nalhávat, o řemeslu "funebráka" a smrti může psát buď jen opravdový […]
 • Láska z deníku - na kouzelném ostrově se můžete znovu zamilovat13. září 2018 Láska z deníku - na kouzelném ostrově se můžete znovu zamilovat Emily je hlavní postava nového románu Sarah Jio Láska z deníku. Po rozvodu se svým manželem odjíždí ke své tetě Bee na kouzelný ostrov Bainbridge. Stráví tam necelý měsíc. V růžovém […]
 • Peter Lundberg - kniha - recenze12. dubna 2017 Peter Lundberg - kniha - recenze Celým příběhem prosvítá jedna hlavní postava – Peter Lundberg - osamělý třicátník. Děj je zasazen do severské země - Švédsko. Od začátku vyprávění se spisovatelka věnuje rozchodu Petera a […]
 • Kostýmek Jackie Kennedyové – pro ty z nás, kteří podlehli jejímu kouzlu6. září 2018 Kostýmek Jackie Kennedyové – pro ty z nás, kteří podlehli jejímu kouzlu Chcete se vrátit do roku 1963 a zažít přepychový a zároveň nejobyčejnější život? Myslíte si, že to nejde? Pusťte se do románu Nicole Mary Kellyové Kostýmek Jackie Kennedyové. Rozhodně […]
 • Rudé paprsky severního slunce - kniha27. května 2017 Rudé paprsky severního slunce - kniha Michal je úplně obyčejný normální muž ve stále ještě mladém věku, který žije na první pohled ve spořádaném manželství a Monikou, kde je i jedno dospívající dítě – patnáctiletá dcera Petra, […]