Pokrok: Deset důvodů, proč se těšit na budoucnost

Pokrok

Pokrok je kni­ha, kte­rá vám před­sta­ví deset důvo­dů, proč bys­te budouc­nost nemě­li vidět tak čer­ně. V dese­ti kapi­to­lách, kaž­dá před­sta­vu­je jeden důvod, se dozví­te, že média spous­tu věcí zby­teč­ně moc dra­ma­ti­zu­jí a že všech­no spě­je k lep­ší­mu.

Musím říct, že celá kni­ha byla vel­mi pouč­ná. Dozvíte se tam, jak straš­ná byla minu­lost a že se lep­ší pod­mín­ky pro život a také se zvět­šu­je dél­ka živo­ta. V kaž­dé kapi­to­le je něja­ký graf a tabul­ka, kte­ré vám uká­že, jak se svět vyví­jí.

Možná jsem byla tro­chu zkla­ma­ná tím, že se celá kni­ha zabí­rá hod­ně minu­los­tí, ale bez toho by to nej­spí­še nešlo a nemě­ní to nic na tom, že kni­ha je hod­ně pouč­ná. Přinese vám hod­ně zají­ma­vých infor­ma­cí. Je to kni­ha, kte­rou bude­te číst po kapi­to­lách, pro­to­že se nejed­ná o belet­rii a ani tak nejde číst.

Líbí se mi celý kon­cept kni­hy. Určitě bych ji dopo­ru­či­la lidem, kte­ří se sna­ží zís­kat něja­ké nové infor­ma­ce o tom, jakým smě­rem se svět ubí­rá. Také je dob­ré kni­hu dopo­ru­čit něko­mu, kdo vidí budouc­nost jenom čer­ně.

„Právě z toho­to důvo­du si musí­me pama­to­vat, že když jsou lidé svo­bod­ní, nevy­tvá­ře­jí cha­os, ale pokrok.“ (str. 19)


Žánr:
Ekonomie a obchod
Vydáno:2018, Grada
Počet stran:304
Vazba kni­hy:měk­ká / bro­žo­va­ná
ISBN:978-80-86389-63-9

Ohodnoťte článek


|

Související příspěvky:

  • Celý život18. května 2017 Celý život Útlá knížka, která však ve svém textu dokáže obsáhnout, jak již sám název napovídá, celý život jednoho muže. Muže, který by pro spoustu lidí asi nebyl ničím výjimečný, avšak doba, kterou […]
  • Kouzelný atlas - Putování časem - Královna Marie Terezie - kniha19. května 2017 Kouzelný atlas - Putování časem - Královna Marie Terezie - kniha Dvanáctiletá holka jménem Bára se s rodiči z Prahy přestěhovala na venkov a tak trochu jí to vadí. Ovšem na druhé straně s koupí rodinného domu získala i kočku Barču. Navíc vlastní […]
  • VTIPY PRO DĚTI23. května 2017 VTIPY PRO DĚTI Všichni dobře víme, že smích léčí. Snad právě proto se smějeme tak rádi a vyprávění vtipů zpestří každou oslavu. Udělejme tedy něco pro zdraví a začtěme se do nového souboru plného anekdot […]
  • Panicové23. května 2017 Panicové Ve Francii se píše rok 1740 a mladý Jamie Fraser se s kamarádem Ianem připojuje ke skupině žoldáků. Navzdory všem vhodným příležitostem ještě ani jeden z mladých mužů nepřišel o panictví a […]
  • Hygiena a dezinfekce rukou - 100 otázek a odpovědí18. května 2017 Hygiena a dezinfekce rukou - 100 otázek a odpovědí Na našich rukou se nachází velké množství bakterií a dalších mikroorganismů, kterých se pouhým umytím rukou vodou a mýdlem nezbavíme. Pro úplné odstranění bakterií je nutné ruce […]
  • Kamarádky kouzelných zvířátek: Velké překvapení Evky Štětinkové2. února 2018 Kamarádky kouzelných zvířátek: Velké překvapení Evky Štětinkové Nejlepší kamarádky Jola Formanová a Lilka Hartlová se na Jolině zahrádce momentálně bavily tím, že sbíraly kaštany. Ne jen tak jako, ale pro veverku, o kterou se nyní rodina Lilky starala. […]
  • Susan Kleinerová: Fitness výživa, Power eating program - 90 %6. prosince 2016 Susan Kleinerová: Fitness výživa, Power eating program - 90 % Už první vydání této knížky bylo opravdu úžasné a po světě velmi úspěšné mezi skupinou lidí zabývající se stravováním a fitness tématikou obecně, ale nedávno vyšlo již druhé vydání této […]
  • Svět v číslech - kniha26. června 2018 Svět v číslech - kniha Tato kniha je plná různých zajímavostí. Například v první kapitola, která pojednává o úžasných pokladech praví o tom, že 46 milionů dolarů zaplatil klenotník Laurence Graff za nádherný […]
  • Vlk a tma - 60 %26. listopadu 2017 Vlk a tma - 60 % Vlk vystupuje v pohádkách jako záporný hrdina a pokud je nějaké prostředí nebezpečné, pak je tam pološero nebo tma, ve které se může urývat nebezpeční. S obavami do temných prostor […]
  • 70 cvičení pro zklidnění těla a mysli27. ledna 2019 70 cvičení pro zklidnění těla a mysli “Být více všímaví, to zní skvěle, ale nejspíš bude nutné, abyste změnám ve svém životě něco obětovali.” (str. 23) Chcete žít přítomností, ale pořád se vám to nedaří? Utíkáte od toho, co […]

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *