Pokladnice pohádek - pohádky z různých koutů Evropy tak, jak je všichni známe

Pokladnice pohá­dek - pohád­ky z růz­ných kou­tů Evropy tak, jak je všich­ni zná­me
Ohodnoťte člá­nek

O dva­nác­ti měsíč­kách - jed­nou byla mat­ka, kte­rá měla dvě dce­ry. Jednu vlast­ní, kte­rou milo­va­la a dru­hou nevlast­ní, ke kte­ré se cho­va­la vel­mi zle. Ani Holena, nevlast­ní sest­ra s hod­nou Maruškou neza­chá­ze­la úpl­ně dob­ře. Macecha nemoh­la Marušku vystát pro její krá­su, pro­to­že se bála, že si pro Holenu nepři­jde kvů­li Marušce žád­ný nápad­ník a tak s Holenou vymys­le­ly zákeř­nost. Poslali Marušku do lesa na fial­ky s tím, že se bez nich nemá vra­cet. Ovšem byla zima a sníh, tudíž bylo nemož­né fial­ky při­nést. Marušce se to však poda­ři­lo s pomo­ci dva­nác­ti měsíč­ků, kte­ré v lese obje­vi­la. To však neby­lo jedi­né zlo od mace­chy a Holeny.

Pták Ohnivák a liš­ka Ryška - byl jed­nou uje­den král a ten se pyš­nil svou zahra­dou. Bylo tam mno­ho vzác­ných stro­mů, ale jeden z nich plo­dil zla­tá jabl­ka. Každé ráno se uro­di­lo jed­no tako­vé jabl­ko. Ovšem žád­né zra­lé jabl­ko se nedo­čka­lo rána a krá­le to veli­ce rmou­ti­lo. Nakonec si k sobě povo­la­la nej­star­ší­ho syna, aby v noci strom hlí­dal. Nepochodil. Pak při­šel na řadu pro­střed­ní syn, ale ani ten neuhlí­dal jabl­ko. Nakonec šel na řadu ten nejmlad­ší. O půl­no­ci na zlo­dě­je při­šel - jed­na­lo se o zla­té­ho ptá­ka, kte­rý chtěl jabl­ko odnést. Princ zís­kal jed­no pír­ko, kte­ré ráno uká­zal otci.

Kocour v botách - byl jed­nou jeden mly­nář a ten měl tři syny. Než zemřel, všech­ny si k sobě zavo­lal a odká­zal jim tři věci. Nejstaršímu mlýn, pro­střed­ní­mu osla a nejmlad­ší­mu kocou­ra. Nejmladší syn si zou­fal a chtěl si z kocou­ra udě­lat pal­čá­ky. Kocour však v tu ránu pro­mlu­vil. Chtěl po mla­dém chlap­ci, aby mu opat­řil pytel a pár vyso­kých bot. Slíbil mu, že za to mu pomů­že ke štěs­tí. Tak si nemlad­ší řekl, že to s ním zku­sí. Kocour si tedy nazul boty a utí­kal s pyt­lem do lesa, kde nachy­tal kře­pel­ky, kte­ré pak odne­sl na zámek mls­né­mu krá­li.

 

Klasické pohád­ky tak, jak je všich­ni zná­me. Ta nejmlad­ší gene­ra­ce, kte­rá je mož­ná ješ­tě nezná, by urči­tě tou­to kni­hou nepo­hrd­la. Celkem je zde dva­náct pohá­dek. Obálka je moc hez­ky udě­la­ná. Doporučuju ke čte­ní. Má 80 stran.

 • Autor: Alena Peisertová
 • Žánr: pohád­ka
 • Nakladatelství: Edika
 • Datum vydá­ní: 10. 09. 2018

Jana Plecháčová

Související příspěvky:

 • Papír s duší vintage - kniha plná inspirace20. května 2017 Papír s duší vintage - kniha plná inspirace Nůžky, lepidlo, papír, staré pohledy a fotografie, staré knihy, látky, kartón, krajky... Zkrátka věci, které se nacházejí v každé domácnosti. Věděli jste, že se z nich dají vyrobit […]
 • Z pohádkové postýlky - kniha23. května 2017 Z pohádkové postýlky - kniha Tato kniha je výběr pohádek, a to jak veršovaných, tak i normálně psaných. Jedna z těch klasických se jmenuje Smolíček pacholíček. V lese žil jelen zlaté parohy spolu se Smolíčkem […]
 • Veronika Válková: Královna Marie Terezie21. května 2017 Veronika Válková: Královna Marie Terezie Při příležitosti třistého výročí narození královny Marie Terezie vydalo nakladatelství Grada oba příběhy Veroniky Válkové odehrávající se za vlády téhle panovnice v jednom speciálním […]
 • Pravé a lahodné jídlo: více než 100 receptů z neupravených potravin pro vaše zdraví a pohodu23. května 2017 Pravé a lahodné jídlo: více než 100 receptů z neupravených potravin pro vaše zdraví a pohodu Moderní trendy ve stravování asi nemusím sáhodlouze představovat. Nejspíš každý už slyšel o raw (syrové) stravě, zná nějakého vegetariána, jedl veganskou sušenku bez cukru a ochutnal […]
 • Projekt pes (ten můj)19. května 2017 Projekt pes (ten můj) V našem knižním příběhu je hlavním hrdinou klučina jménem Jenda, který se snaží přesvědčit své rodiče, aby mu pořídili psa. Jenda jako každý kluk je velice neodbytný a co si nyní umanul, […]
 • VTIPY PRO DĚTI23. května 2017 VTIPY PRO DĚTI Všichni dobře víme, že smích léčí. Snad právě proto se smějeme tak rádi a vyprávění vtipů zpestří každou oslavu. Udělejme tedy něco pro zdraví a začtěme se do nového souboru plného anekdot […]
 • Můj život v jeho tlapkách - Já ho držím za vodítko, on mě drží za srdce20. května 2017 Můj život v jeho tlapkách - Já ho držím za vodítko, on mě drží za srdce Wendy Hillingová trpí vzácnou genetickou vadou označovanou jako nemoc motýlích křídel. Ta způsobuje, že se jí při sebemenším nárazu trhá kůže a naskakují puchýře. Zlatý retrívr Ted, […]
 • Hygiena a dezinfekce rukou - 100 otázek a odpovědí18. května 2017 Hygiena a dezinfekce rukou - 100 otázek a odpovědí Na našich rukou se nachází velké množství bakterií a dalších mikroorganismů, kterých se pouhým umytím rukou vodou a mýdlem nezbavíme. Pro úplné odstranění bakterií je nutné ruce […]
 • Příběhy o zvířátkách s poučením13. května 2017 Příběhy o zvířátkách s poučením U většiny dětí jsou příběhy o zvířátkách, ať už domácích nebo lesních, sázkou na jistotu. Když jsou navíc dlouhé tak akorát, hodí se jako pohádka před usnutím, nebo na ukrácení dlouhé […]
 • Panicové23. května 2017 Panicové Ve Francii se píše rok 1740 a mladý Jamie Fraser se s kamarádem Ianem připojuje ke skupině žoldáků. Navzdory všem vhodným příležitostem ještě ani jeden z mladých mužů nepřišel o panictví a […]

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *