Peppa Pig - Moje první knížka příběhů a aktivit - Ovocný den

Peppa Pig - Moje prv­ní kníž­ka pří­bě­hů a akti­vit - Ovocný den
Ohodnoťte člá­nek

Moje prv­ní kníž­ka pří­bě­hů, úko­lů a samo­le­pek.

Tato kníž­ka je dle mého názo­ru ide­ál­ní pro malé děti od tří let, se kte­rý­mi si budou číst jejich rodi­če. Příběh není nijak slo­ži­tý a navíc je dopl­něn o barev­né vese­lé obráz­ky, což je pro malé děti ide­ál­ní. Tematicky je vyprá­vě­ní zasa­ze­no do obcho­du, kde zrov­na pro­bí­há ovoc­ný den. Zcela při­ro­ze­ně si tak děti mohou pro­cvi­čit svou zna­lost ovo­ce, což rodi­če urči­tě oce­ní. Díky zná­mým posta­vič­kám z pohád­ky bude čte­ní pro všech­ny malé klu­ky i hol­ky zají­ma­věj­ší a zábav­něj­ší.

Velmi důle­ži­tou sou­čás­tí kni­hy jsou čty­ři archy s takřka stov­kou samo­le­pek, kte­ré se dají opa­ko­va­ně do kni­hy vle­po­vat. Díky tomu si mohou děti tré­no­vat zábav­nou for­mou svou jem­nou moto­ri­ku. Musí také zapo­jit své peč­li­vé pozo­ro­vá­ní, aby doká­za­li správ­ně určit, kte­rý obrá­zek kam vle­pit.

V době, kdy dá spous­ta rodi­čů své­mu malé­mu dítě­ti do ruky mobil či tablet nebo ho jed­no­du­še jen posa­dí před tele­vi­zi, aby se mu nemu­se­li plně věno­vat, jsou kni­hy toho­to typu více než žádou­cí. Vyžadují totiž spo­lu­prá­ci rodi­čů a dětí. Pokud bude mamin­ka či tatí­nek před­čí­tat své rato­les­ti pří­běh, ono zas bude nad­še­ně hle­dat, kte­rý obrá­zek kam pat­ří. Podobné kni­hy tak skvě­lým způ­so­bem umož­ňu­jí smys­lu­pl­ně strá­ve­ný spo­leč­ný čas a pod­po­ru­jí vznik zdra­vé­ho vzta­hu dětí ke kni­hám jako tako­vým.


Knihy si může­te kou­pit na AlbatrosMedia.cz za 212 Kč.

MgA. Šárka Bukvajová

Související příspěvky:

  • Celý život18. května 2017 Celý život Útlá knížka, která však ve svém textu dokáže obsáhnout, jak již sám název napovídá, celý život jednoho muže. Muže, který by pro spoustu lidí asi nebyl ničím výjimečný, avšak doba, kterou […]
  • Z pohádkové postýlky - kniha23. května 2017 Z pohádkové postýlky - kniha Tato kniha je výběr pohádek, a to jak veršovaných, tak i normálně psaných. Jedna z těch klasických se jmenuje Smolíček pacholíček. V lese žil jelen zlaté parohy spolu se Smolíčkem […]
  • Pravé a lahodné jídlo: více než 100 receptů z neupravených potravin pro vaše zdraví a pohodu23. května 2017 Pravé a lahodné jídlo: více než 100 receptů z neupravených potravin pro vaše zdraví a pohodu Moderní trendy ve stravování asi nemusím sáhodlouze představovat. Nejspíš každý už slyšel o raw (syrové) stravě, zná nějakého vegetariána, jedl veganskou sušenku bez cukru a ochutnal […]
  • Kouzelný atlas - Putování časem - Královna Marie Terezie - kniha19. května 2017 Kouzelný atlas - Putování časem - Královna Marie Terezie - kniha Dvanáctiletá holka jménem Bára se s rodiči z Prahy přestěhovala na venkov a tak trochu jí to vadí. Ovšem na druhé straně s koupí rodinného domu získala i kočku Barču. Navíc vlastní […]
  • VTIPY PRO DĚTI23. května 2017 VTIPY PRO DĚTI Všichni dobře víme, že smích léčí. Snad právě proto se smějeme tak rádi a vyprávění vtipů zpestří každou oslavu. Udělejme tedy něco pro zdraví a začtěme se do nového souboru plného anekdot […]
  • Projekt pes (ten můj)19. května 2017 Projekt pes (ten můj) V našem knižním příběhu je hlavním hrdinou klučina jménem Jenda, který se snaží přesvědčit své rodiče, aby mu pořídili psa. Jenda jako každý kluk je velice neodbytný a co si nyní umanul, […]
  • Jen malý kousek nebe - Někdo musí přijít o zrak, aby začal vidět24. září 2018 Jen malý kousek nebe - Někdo musí přijít o zrak, aby začal vidět Kniha Jen malý kousek nebe od Šárky Bukvajové zachycuje všední realitu očima člověka (začínající mladé malířky, jež se doposud nikde umělecky neprosadila), který ze dne na den přijde o […]
  • Panicové23. května 2017 Panicové Ve Francii se píše rok 1740 a mladý Jamie Fraser se s kamarádem Ianem připojuje ke skupině žoldáků. Navzdory všem vhodným příležitostem ještě ani jeden z mladých mužů nepřišel o panictví a […]
  • Hygiena a dezinfekce rukou - 100 otázek a odpovědí18. května 2017 Hygiena a dezinfekce rukou - 100 otázek a odpovědí Na našich rukou se nachází velké množství bakterií a dalších mikroorganismů, kterých se pouhým umytím rukou vodou a mýdlem nezbavíme. Pro úplné odstranění bakterií je nutné ruce […]
  • Vydejte se s Dominikou Gawliczkovou na cestu Jižní Amerikou31. července 2018 Vydejte se s Dominikou Gawliczkovou na cestu Jižní Amerikou Česká cestovatelka Dominika Gawliczková ve své nové knize popisuje dobrodružství, která zažila na své desetiměsíční cestě Jižní Amerikou. Nečekejte ale klasickou cestopisnou pohodičku. […]

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *