Pekáč buchet - lehké, vtipné, romantické čtení plné výtečných receptů

Pekac

Milujete čte­ní romá­nů a jíd­lo? Vaříte rádi a jíte? Spojte to co oprav­du milu­je­te. Do rukou se mě dosta­la výbor­ná kni­ha plná humo­ru, vti­pu, roman­ti­ky i dob­ré­ho jíd­la. Chcete se inspi­ro­vat a uva­řit si jehně­čí kot­let­ky s hou­ba­mi, kopři­vo­vé vege­ta­ri­án­ské kari či upéct pekáč těch nej­vo­ňa­věj­ších buchet? Tak nevá­hej­te a pusť­te se do čte­ní i peče­ní. Rozhodně nebu­de­te lito­vat. 

Klára a Matouš jsou hlav­ní posta­vy vtip­né­ho a para­dox­ně smut­né­ho pří­bě­hu. Oba jsou napros­to z odliš­né­ho svě­ta, kaž­dý žijí­cí jiným živo­tem a pro něco jiné­ho. Klára je expert­ka na vaře­ní, pra­cu­je v časo­pi­se Stella. Takže milu­je jak pří­pra­vu, tak kon­zu­ma­ci  skvě­lé­ho jíd­la i prá­ci jako blo­ger­ka a redak­tor­ka. Naprosto pohy­bo­vý anti­ta­lent. Pohyb pros­tě nesná­ší. Matouš je adre­na­li­no­vý spor­to­vec, kte­rý leze po horách a zmrz­lých ledov­cích. Takže pohyb je pro něj den­ní samo­zřej­mos­tí. Jak mohou tyto dva svě­ty spo­leč­ně fun­go­vat? Vypadá že mohou. Společná náho­da, kdy roz­ho­vor s Matoušem, lama­čem dív­čích srd­cí, nemů­že udě­lat Anička, kole­gy­ně, ale musí ji Klára zastou­pit. Zpočátku se to zdá jako vel­ká tragé­die, kte­rá nako­nec pře­ros­te v lás­ku, kte­rá pro­chá­zí žalud­kem a hory pře­ná­ší.

Tento román jsem pře­čet­la jed­ním dechem. Moc jsem si ho uži­la. Mrzí mě, že nebyl del­ší. Těch 159 stran bylo oprav­du málo. Velice se mě líbi­lo, že na začát­ku kaž­dé kapi­to­ly jsem si moh­la pře­číst recept na výbor­né jíd­lo. Kniha je psá­na veli­ce vtip­ně, tak­že jsem se i pří­jem­ně poba­vi­la. Nečekala jsem tako­vý konec, ale pros­tě to někdy k živo­tu pat­ří, i když si mys­lí­me, že nás se to nemů­že týkat. Mám osob­ní zku­še­nost, kaž­do­pád­ně musím říci, že Matouš i Klára se s tím vyrov­na­li bra­vur­ně. Co se vlast­ně sta­lo vám vůbec nepro­zra­dím. To už si musí­te pře­číst jenom vy.

Kateřina Petrusová žije s man­že­lem, dvě­ma dce­ra­mi a spous­tou zví­řat na kra­ji ves­ni­ce neda­le­ko Pardubic. Je autor­kou roman­tic­ké série Bavettovi a humor­ných roman­cí z čes­ké­ho pro­stře­dí. Miluje vtip­né a poho­do­vé pří­běhy s dob­rým kon­cem. Psaní je pro ni relax a zába­va. A že čte­ní toho, co vymys­lí a napí­še, baví i tolik dal­ších lidí, bere jako úžas­ný záži­tek.

Více na Kritiky.cz
Farma SK – 8. série – 35. díl https://www.youtube.com/watch?v=2YlICUxisvc...
Eli Wallach Eli Wallach (7. prosince 1915 Brooklyn, New York, USA - 25. června 2014 USA ) byl americký herec p...
Tlumočnice Silvia Broom (Nicole Kidman coby tlumočnice v OSN) měla jednu výhodu (nebo nevýhodu?): jako dít...
Vaclav Koubek - Puncochace ...
S07E03: The Queen’s Justice Krátký dokument o tom, jak se natáčel třetí díl sedmé série seriálu Hra o trůny....

Autor: Kateřina Petrusová

Žánr: román pro ženy, kuchař­ka

Vydáno: 2015, Fragment ve spo­leč­nos­ti Albatros media, Praha

Počet stran: 159

Vazba kni­hy: tvr­dá

ISBN: 978-80-253-2218-5

Pekáč buchet - lehké, vtipné, romantické čtení plné výtečných receptů
Hodnocení: 5 - ‎2 hl.


|

Související příspěvky:

  • 36x Vegetariánské dobroty okouzlí i masožravce26. května 2017 36x Vegetariánské dobroty okouzlí i masožravce Slibuju na vlastní kožich!  Třicet šest receptů, které kvalitně položí základy tvůrčí a inspirující vegetariánské kuchyně. Které oživí jakoukoliv kuchyni, nějakým vegetariánstvím možná ani […]
  • Nech mě jít, prosím10. ledna 2019 Nech mě jít, prosím Louis Lasker má svou rodinu nade všechno rád. Jedinou výjimku představují situace, kdy členy své rodiny upřímně nesnáší. Tenhle rozpor má ale hned několik důvodů. Rozvod otce, smrt matky, […]
  • Pád do tmy - silný příběh o Tereze z jeskyně8. října 2018 Pád do tmy - silný příběh o Tereze z jeskyně Máte rádi jeskyně a nespoutanou přírodu Slovinského krasu? Milujete české autorky románů pro ženy? Klára Janečková je autorkou napínavého románu Pád do tmy.  Tereza Brašová je velice […]
  • Sídlo smutku je skvělý duchařský příběh plný napětí, ale i smutku3. března 2019 Sídlo smutku je skvělý duchařský příběh plný napětí, ale i smutku Kniha „Sídlo smutku“ je skvěle napsaná kniha s tajemným a podmanivým duchařským příběhem, kde se minulost krásně prolíná s přítomností a postupně rozplétá psychické problémy a vnitřní […]
  • Příběh Eriky - kniha - recenze - 100 %27. března 2017 Příběh Eriky - kniha - recenze - 100 % Dnešní kniha je román, který ovšem není vůbec veselý. Spíše se jedná o skutečné události a přitom tak strašné, že kdo to nezažil, nemůže si to rozhodně představit. Příběh Eriky je sice […]
  • Cizí ložnice – poutavý příběh od nejprodávanější slovenské autorky8. října 2018 Cizí ložnice – poutavý příběh od nejprodávanější slovenské autorky Radka pracuje jako realitní makléřka. Je jí 26 let. Jednoho dne se probudí v nemocnici a vůbec neví, co se stalo. Střípky vzpomínek ji postupně začnou dotvářet příběh, co se vlastně […]
  • Hans Rath a Bůh pravili, že si musíme promluvit. Na Štědrý den!21. prosince 2017 Hans Rath a Bůh pravili, že si musíme promluvit. Na Štědrý den! Když Bůh praví, že si musíte promluvit, věřte mi, že se jen tak nevzdá. A bude vás pronásledovat kdekoliv. Neodlepí se. A nakonec s ním projdete chtě nechtě celou jeho pozemskou […]
  • Žert - kniha1. června 2017 Žert - kniha Jeden muž se po delší době vrací domů a svůj návrat si představoval trochu jinak. To místo, kam se vrátil, na něj neudělalo vůbec dojem, spíše naopak. Po patnácti letech mimo městečko, kde […]
  • Život udeří, kam se mu zachce – není dobré věšet hlavu ve chvíli, kdy ti voda dosahuje až po krk27. ledna 2019 Život udeří, kam se mu zachce – není dobré věšet hlavu ve chvíli, kdy ti voda dosahuje až po krk Máte rádi Petr Hülsmannovou a její romány ze života? Hledáte poutavé čtení se zajímavou zápletkou?  Marie má ráda svůj bezstarostný život plný mejdanů, zábavy a dobrého jídla. Pracuje […]
  • Varte s nami - rychlé vaření15. března 2017 Varte s nami - rychlé vaření V každé z televizí se vaří. Je jedno jestli u nás nebo na Slovensku, ale všude se vaří. Pořadů je mnoho a jedním z nich je Varte s nami na Markíze. Vysílá se jednou týdně a trvá zhruba […]

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *