Opráski 2019

opráski 2019

Rok 2018 se již neza­dr­že­tel­ně blí­ží ke své­mu kon­ci a rok 2019 poma­lu, ale jis­tě kle­pe na dve­ře. Jaz, ředi­tel slav­né­ho Historického ústa­fu, při­pra­vu­je od roku 2015 svůj vlast­ní kalen­dář plný oprás­ků z čes­ké his­to­rie. Nezahálel ani letos a tak si obrás­ko­ví kalen­dář na zeď může­te poří­dit i na násle­du­jí­cích dva­náct měsí­ců. Díky němu bude­te neu­stá­le v obra­ze a nepře­hléd­ne­te žád­né význam­né údá­los­ti nejen z čes­ké, ale ani ze svě­to­vé his­to­rie. A to není všech­no - jako „bonuz“ se ješ­tě krá­lov­sky poba­ví­te.

Opráski sčes­kí his­torje asi není potřeb­né nějak zvlášť před­sta­vo­vat. Jaz je nedřiv pub­li­ko­val na Facebooku, kde si rych­le zís­ka­li vel­kou obli­bu, díky kte­ré vyšla nejen série knih plná těch nej­lep­ších oprásků, ale vznik­la i oprás­ko­vá spo­le­čen­ská hra. Samotné oprás­ki jsou vel­mi zábav­né, obsa­hu­jí však i hod­ně čer­ný a neko­rekt­ní humor, tak­že pokud zrov­na tenhle druh humo­ru nevy­hle­dá­vá­te nebo ho nemá­te rádi, nepo­ba­ví vás.

V kalen­dá­ři najde­te všech­no, co lidi na oprás­cích milu­jí - ori­gi­nál­ní ilu­stra­ce, svoj­ský pra­vo­pis, kte­rý způsobu­je sil­né boles­ti hla­vy asi kaž­dé­mu člo­vě­ku posed­lé­mu gra­ma­ti­kou, a už zmi­ňo­va­ný čer­ný a neko­rekt­ní humor. Jaz si dělá legra­ci oprav­du ze vše­ho. Z nábo­žen­ství (Marie pŕe­ba­lu­je malé­ho Ježíška a stě­žu­je si Josefovi: „Zlato i myr­ha se hodí, ale KADIDLO mohl malé­mu dítě­ti při­nést jenom debil.“). Z obou svě­to­vých válek a udá­los­tí, kte­ré s nima sou­vi­sí (Mnichov, rok 1938. Hitler do tele­fo­nu říká Benešovi: „Ne, Edvarde, nejez­di, je to zby­teč­ný. Jsme pře­ce lidi, to víš, že se nějak DOHODNEME.“). I ze vše­ho ostat­ní­ho.

Některé oprás­ki pocho­pí­te oka­mži­tě, na jiné bude­te potře­bo­vat ale­spoň základ­ní pře­hled v his­to­rii. Pokud jsou však ději­ny vašim koníč­kem a máte smy­sl pro typic­ký obrás­ko­vý humor, kalen­dář Opráski 2019 vám nejen poslou­ží na zazna­me­ná­vá­ní věcí, kte­ré nesmí­te zapo­me­nout, ale vás taky poba­ví.

Hodnocení: 100%

Opráski 2019

Autor: jaz

Vydáno: Grada, 2018

Zdroj obráz­ku: grada.cz


Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

1 komentář

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Související příspěvky:

  • OPRÁSKI SČESKÍ HISTORJE 201817. listopadu 2017 OPRÁSKI SČESKÍ HISTORJE 2018 OPRÁSKI SČESKÍ HISTORJE 2018 Už jste letos přemýšleli o tom, jaký si pořídíte nástěnný kalendář? Tápete, a rádi byste něco nového a netradičního? A co takhle třeba vyzkoušet kalendář na […]
  • Kouzelný atlas - Putování časem - Královna Marie Terezie - kniha19. května 2017 Kouzelný atlas - Putování časem - Královna Marie Terezie - kniha Dvanáctiletá holka jménem Bára se s rodiči z Prahy přestěhovala na venkov a tak trochu jí to vadí. Ovšem na druhé straně s koupí rodinného domu získala i kočku Barču. Navíc vlastní […]
  • Veronika Válková: Královna Marie Terezie21. května 2017 Veronika Válková: Královna Marie Terezie Při příležitosti třistého výročí narození královny Marie Terezie vydalo nakladatelství Grada oba příběhy Veroniky Válkové odehrávající se za vlády téhle panovnice v jednom speciálním […]
  • Papír s duší vintage - kniha plná inspirace20. května 2017 Papír s duší vintage - kniha plná inspirace Nůžky, lepidlo, papír, staré pohledy a fotografie, staré knihy, látky, kartón, krajky... Zkrátka věci, které se nacházejí v každé domácnosti. Věděli jste, že se z nich dají vyrobit […]
  • ROZHOVOR Lucie Ernestová: Miluj svůj život 2018 a ponoření se do kalendáře pro příští rok19. srpna 2017 ROZHOVOR Lucie Ernestová: Miluj svůj život 2018 a ponoření se do kalendáře pro příští rok Kalendář Miluj svůj život je nástěnným šperkem, který vás provede nejen praktickými individuálními plány vašeho roku 2018, ale také potěší duši, nejen obrázky, ale i texty, které jsou […]
  • Skryté světy 2019: Kalendář z jiného světa6. srpna 2018 Skryté světy 2019: Kalendář z jiného světa Rok 2019 je za dveřmi a takový kalendář, nad kterým vás ilustrace donutí chvilku postát a přemýšlet, se rozhodně hodí. Ne každý den je úplně super a někdy potřebuje lidský mozek vypnout a […]
  • Další kalendář na rok 2019: Zamiluj si svůj život13. září 2018 Další kalendář na rok 2019: Zamiluj si svůj život Louise L. Hay inspirovala miliony lidí? K čemu? K nalézání vlastní hodnoty a k žití života v radosti, v nalézání i drobných radostí a hledání souvislostí mezi prožíváním všedních dnů a […]
  • Kameňáky aneb Špalíček plný legrace počtvrté5. dubna 2019 Kameňáky aneb Špalíček plný legrace počtvrté Pořádná porce vtipů, pro všechny, co se rádi smějí a nebo si potřebují jen tak oddychnout a od srdce ze zasmát, i když jim třeba zrovna dvakrát do smích není. Jednoduše si zalistovat a […]
  • Manolito a Blbeček pobaví nejen malé ale i velké30. srpna 2018 Manolito a Blbeček pobaví nejen malé ale i velké Tak u téhle knížky jsem se náramně pobavila, a abych řekla pravdu, tak jsem se občas přistihla i u toho, že mně i smíchy tekly slzy po tváři. Ještě nikdy jsem se u žádné knihy nepobavila a […]
  • Pražské vinice19. února 2019 Pražské vinice Praha je nejen krásná a stovežatá. Taky to není jenom kulturní město. je také úrodná a požitkárská. Byla taková v těch šťastnějších časech v minulosti a je takovoi i dnes. Jednou z věcí, […]