Odhalená tvář - kniha

p9788075435545 odhalena tvar new ok 200 311 2322355

Na uli­ci Lexington, stej­ně jako v celém širém oko­lí padal sníh. Byl pro­si­nec a lidé se hna­li za vánoč­ní­mi náku­py. Po ces­tě šel mla­dý, vyso­ký a štíh­lý muž, oble­če­ný do žlu­té­ho pláš­tě. Sice se hnal, ale vylo­že­ně vyso­kou rych­lost chůze neměl. Spěchal za Mary, aby jí řekl, že už to všech­no koneč­ně skon­či­lo. Přišel až k sema­fo­ru a stej­ně jako ostat­ní čekal na zele­nou. Kousek od něj stál Santa Claus a tak mu hodil pár min­cí. Ve stej­ném oka­mži­ku ho někdo zeza­du ude­řil do zad a vzá­pě­tí mu tělem pro­je­la ost­rá bolest. Jeho tělo se po chví­li ská­ce­lo k zemi a řinu­la se z něj krev.

O pár desí­tek minut poz­dě­ji sly­še­la Carol Robertsová zvuk dve­ří, kte­ré se ote­vře­ly a zase zavře­ly. Carol byla asi­s­tent­kou dok­to­ra Judda Stevense. Když se s ním popr­vé setka­la, bylo jí něco oko­lo šest­nác­ti a měla za sebou už růz­né delik­ty. Však se také setka­li u sou­du. Hrozilo jí i věze­ní, ale dok­tor se sám nabí­dl, že se o ni posta­rá. Vzal Carol k sobě domů a ta byla hned svol­ná mu zapla­tit - sexem. Ovšem dok­tor nic tako­vé­ho nechtěl. Naopak si s ní dlou­ze poví­dal a tím, jak mu ote­vře­la svou duši, si ji zís­kal jako pří­tel.

Nakonec za jeho pomo­ci vystu­do­va­la a nyní u něj pra­co­va­la, když se před ní obje­vi­li dva detek­ti­vo­vé, pod­le její­ho názo­ru pod vli­vem alko­ho­lu. Přišli za dok­to­rem v sou­vis­los­ti se zabi­tým mužem. Jednalo se totiž o dok­to­ra paci­en­ta. Detektivové chtě­li zázna­my, ale dok­tor Judd to odmí­tl. Když se zají­ma­li o to, proč, tak jim ozná­mil, že zabi­tý byl homose­xu­ál a nechce vysta­vit jeho rodi­nu - man­žel­ku a děti - tomu stre­su. Bohužel to na detek­ti­vy nepla­ti­lo, spí­še ješ­tě měli nemíst­né řeči, dokon­ce i vůči dok­to­ro­vi. Doktor Judd se po jejich návštěvě roz­ho­dl, že navští­ví rodi­nu zavraž­dě­né­ho a vše jim řek­ne sám.

O něko­lik hodin poz­dě­ji, když se dok­tor vra­cel do své­ho pří­byt­ku, to bylo ješ­tě hor­ší. Detektivové pro­hle­dá­va­li jeho pokoj. Na jeho roz­lí­ce­ný dotaz, proč, mu toho moc neřek­li, ale odvez­li pří­mo do ordi­na­ce. Tam se mu nasky­tl pohled, kte­rý nikdy nechtěl vidět - jeho Carol byla nahá, zkr­va­ve­ná, svá­za­ná a zavraž­dě­ná. Doktora to sko­ro polo­ži­lo, zvláš­tě poté, co Carol tolik pomohl a byl na ni hrdý poma­lu jako její otec. Detektivové z dok­to­ra Judda taha­li infor­ma­ce o tom, kdo by mohl mít motiv, ale k niče­mu se nedo­pát­ra­li. Spíše nao­pak. Později na slu­žeb­ně jeden z nich tvr­do­šíj­ně upo­de­zří­val Judda, zatím­co ten dru­hý byl spí­še na stra­ně dok­to­ra.

Více na Kritiky.cz
Veselá Viktorie: Sázka na mizeru - 28 % „My ženy potřebujeme krásu, aby nás muži milovali, a hloupost, abychom milovaly my je“ Tent...
Bohemian Rhapsody – Recenze – 80% Americko-britské hudební drama Bohemian Rhapsody popisuje kariéru zpěváka Freddieho Mercuryho b...
ATLAS LIDSKÉHO TĚLA PRO DĚTI. Lidské tělo v šesti velkých rozkládacích mapách Už se vás někdy vaše zvídavé děti zeptaly na to, jak vlastně funguje tělo, z čeho se sklá...
HERCI O FILMU BISTRO RAMEN Jaký dojem na vás napoprvé udělal scénář? TAKUMI SAITO (Masato) Když jsem četl scénář...
Sparta se vrací do FIFA 18! Novým, možná i jediným týmem z české ligy, který bude v nové hre FIFA 18, bude AC Sparta Pr...

Judd poz­dě­ji pře­mýš­lel o svém živo­tě - žena mu tra­gic­ky zahy­nu­la a od té doby žád­nou neměl. Do jeho ordi­na­ce zaví­ta­la žena jmé­nem Anna Blakeová. Doktor Judd Stevens k ní pocí­til oka­mži­tě náklon­nost. Byla u něj sice málo­krát, avšak dok­tor se zami­lo­val. Mělo to však výraz­ný háček. Anna byla totiž vda­ná, dá se říct poměr­ně čer­s­tvě. Do jeho ordi­na­ce ji dohna­lo něco, o čem nechtě­la mlu­vit a tak dok­tor neměl šan­ci nic poznat, ale pře­ce jen usou­dil, že něco zjis­ti­la o man­že­lo­vi, kte­ré­ho do té doby měla za modlu. To však byla jen špič­ka ledov­ce.

Brilantně napsa­né. Vrah byl sice někdo jiný, než koho jsem tipo­va­la, ale byla jsem výraz­ně blíz­ko. Na obál­ce mi při­jde vyob­ra­ze­na prv­ní z vra­ho­vých obě­tí, tak­že se to v uvo­zov­kách hodí k téma­ti­ce pří­bě­hu. Doporučuji ke kou­pi a ke čte­ní. Má 216 stran.

Knihu může­te zakou­pit za 206 Kč zde.

 

 • Autor: Sidney Sheldon
 • Žánr: detek­tiv­ky
 • Nakladatelství: Alpress
 • Datum vydá­ní: 2018

 

Více na Kritiky.cz
Barrandov a zahraniční film V pondělí 27.listopadu proběhla v Paláci knih Luxor v Praze na Václavském náměstí od 17 ...
Simpsonovi ve filmu - Spider-vepř rulez! Psát recenzi na filmové Simpsony je „tak trochu“ hašením požáru hrnkem vody. Můžete si j...
Daňové a nedaňové náklady 2017 Vyznat se v problematice daňových a nedaňových nákladů je nezbytné nejen pro podnikatele, ný...
Akumulátor 1 aneb Když jste unaveni a nevíte proč Co skrývá lehce zapadlý, přesto velmi originální snímek Jan Svěráka? Česká kinematografi...
LOVECKÁ SEZÓNA 3D Pokud jste chtěli vzít své ratolesti doImaxu na nějaký ten 3D snímek, ale připadalo vám, že...

Ohodnoťte článek


|

Související příspěvky:

 • Strážkyně podsvětí - kniha8. května 2018 Strážkyně podsvětí - kniha Pan s paní Emersonovou byli manželé a momentálně se nacházeli v Káhiře, na čemž nebylo nic až tak divného, protože pan Emerson byl povoláním archeolog a navíc tam měli jistý zájem - syna. […]
 • Vzdálená řeka - kniha8. května 2018 Vzdálená řeka - kniha Nicole je mladá žena, která momentálně řeší ne zrovna příjemné věci. Zrovna stála u bujných hroznů na její farmě, když prosila o odpuštění- a koho - svého zesnulého otce. Rozhodla se […]
 • Útěk za láskou - kniha22. července 2017 Útěk za láskou - kniha Emma sedí normálně ve škole – je v maturitním ročníku – když tu najednou do třídy vtrhne dvoumetrový černoch Billy a začne jí nesmlouvavě dávat veškeré její věci do tašky, přičemž jí za […]
 • Gustík Smutník a kradač lidí - kniha16. července 2017 Gustík Smutník a kradač lidí - kniha Gustík Smutník je malý kluk, který žije ve strašidelném černém domě a jeho sousedé ho považují za nejnešťastnějšího chlapce na světě. Nikdo se s ním nepřátelí, nikdo nechodí na návštěvu, […]
 • Tanec bohů - kniha12. června 2017 Tanec bohů - kniha Larkin se velmi těžce pohyboval po domě, kde vlastně před chvíli proběhla svatba. Ovšem ve stínu krve, zbraní a bitvy. Bitva proběhla proti démonům, kteří je napadli. Jednalo se o vampýry […]
 • Nejkrásnější pověsti - Obři, trpaslíci, vodníci a skryté poklady - kniha1. srpna 2017 Nejkrásnější pověsti - Obři, trpaslíci, vodníci a skryté poklady - kniha Kniha je rozdělena na mnoho pověstí, tak si ukážeme pár z nich, aby čtenáři věděli, na co se můžou těšit. První z příběhů je Benátčané a drahokamy z hory Kudrum. Příběh vypráví o dobách, […]
 • Učedník a válečný mág - kniha3. listopadu 2017 Učedník a válečný mág - kniha Fletcher si připadal jako v prázdnotě. V plicích měl mrazivé pálení a nedostávalo se mu kyslíku. V hlavě si přehrával svoje vzpomínky, když tu ho někdo vytáhnul a on se konečně mohl volně […]
 • Střípek malachitu - kniha31. října 2017 Střípek malachitu - kniha Simon byl na zkoušce orchestru a cítil se dost provinile. Nezvládal totiž už svoje hraní, tak jako ostatní. Příčina byla jedna - artritida. Momentálně byla přestávka a ostatní členové […]
 • Nerozlučný pár - kniha20. července 2017 Nerozlučný pár - kniha Emily se zdá znovu noční můra, ve které jí sžírají plameny. Pracovala dříve u police, dokud se neseběhly ty osudné události, které jí převrátili život naruby a už nic nebylo jako předtím. […]
 • Zkrocená královna - Život plný strachu po boku Jindřicha VIII. - kniha5. listopadu 2017 Zkrocená královna - Život plný strachu po boku Jindřicha VIII. - kniha Kateřina Parrová byla už dvojnásobnou vdovou. Žila na dvoře krále Jindřicha VIII. spolu se svou sestrou Nan, která byla vdaná. Kateřina měla milence, což by samo o sobě nebylo nic […]

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *