Objev svůj talent - Jak vymýšlet příběhy a postavy a jak pracovat s nápady

Talent

Tvoření postav, pří­bě­hů nebo scé­ná­řů není kupo­di­vu tak těž­ké, jak by se moh­lo zdát. S touhle kni­hou to zvlád­ne kaž­dý, tak­že i ty. Tahle kre­a­tiv­ní kni­ha ti pomů­že tím, že mezi něja­kým tím poví­dá­ním dostá­váš úko­ly, kte­ré máš dělat. Jednou pak psát, podru­hé kres­lit a to, jak celý úkol pojmeš, je jenom na tobě. Nic není špat­ně a nic není dob­ře.

Tak tohle urči­tě potě­ší všech­ny kre­a­tiv­ní duše, kte­ré ješ­tě navíc baví psa­ní nebo malo­vá­ní a ješ­tě ke vše­mu mají rádi sran­du. Je jen vel­mi málo kre­a­tiv­ních knih, u kte­rých se ješ­tě poba­ví­te. V téhle ale nemu­sí­te mít strach, napří­klad dia­lo­gy mezi bra­t­ry jsou jed­nou z nej­vtip­něj­ších věcí, co v kni­ze najde­te.

Samotná cvi­če­ní jsou také skvě­lá. I když malo­vat neu­mím, tak jsem si uži­la i ty s malo­vá­ním. Bylo to skvě­lé odre­a­go­vá­ní od rea­li­ty a taky lék na špat­nou nála­du. Textu tam sice není mno­ho, ale to se od tako­vé kni­hy ani neo­če­ká­vá. Myslím, že tady byl doko­na­le vystih­nut poměr tex­tu a vlast­ní­ho tvo­ře­ní.

Už na prv­ní pohled mě zau­ja­la gra­fic­ká strán­ka kni­hy, pro­to­že to bylo něco neu­vě­ři­tel­ně krás­né­ho a záro­veň jed­no­du­ché­ho. Nic na vás agre­siv­ně nekři­če­lo, ale spí­še všech­no bylo vtip­né a milé.

Knihu bych urči­tě dopo­ru­či­la všem tvo­řiv­cům, co hle­da­jí něco, kde mohou pro­bu­dit svou kre­a­ti­vi­tu. Bez pochy­by si u tvo­ře­ní také skvě­le odpo­či­ne­te, tak­že i jest­li hle­dá­te něco, co pro vás bude jako oáza kli­du během nároč­ných dnů, tato kni­ha je správ­ná vol­ba.


Vydáno:2018, Edika
Počet stran:224
Vazba kni­hy:měk­ká / bro­žo­va­ná
ISBN:9788026612780

Ohodnoťte článek


|

Související příspěvky:

  • Panicové23. května 2017 Panicové Ve Francii se píše rok 1740 a mladý Jamie Fraser se s kamarádem Ianem připojuje ke skupině žoldáků. Navzdory všem vhodným příležitostem ještě ani jeden z mladých mužů nepřišel o panictví a […]
  • Papír s duší vintage - kniha plná inspirace20. května 2017 Papír s duší vintage - kniha plná inspirace Nůžky, lepidlo, papír, staré pohledy a fotografie, staré knihy, látky, kartón, krajky... Zkrátka věci, které se nacházejí v každé domácnosti. Věděli jste, že se z nich dají vyrobit […]
  • Z pohádkové postýlky - kniha23. května 2017 Z pohádkové postýlky - kniha Tato kniha je výběr pohádek, a to jak veršovaných, tak i normálně psaných. Jedna z těch klasických se jmenuje Smolíček pacholíček. V lese žil jelen zlaté parohy spolu se Smolíčkem […]
  • VTIPY PRO DĚTI23. května 2017 VTIPY PRO DĚTI Všichni dobře víme, že smích léčí. Snad právě proto se smějeme tak rádi a vyprávění vtipů zpestří každou oslavu. Udělejme tedy něco pro zdraví a začtěme se do nového souboru plného anekdot […]
  • Kouzelný atlas - Putování časem - Královna Marie Terezie - kniha19. května 2017 Kouzelný atlas - Putování časem - Královna Marie Terezie - kniha Dvanáctiletá holka jménem Bára se s rodiči z Prahy přestěhovala na venkov a tak trochu jí to vadí. Ovšem na druhé straně s koupí rodinného domu získala i kočku Barču. Navíc vlastní […]
  • Petra Karasová: Lucreziino srdce - 5%1. srpna 2017 Petra Karasová: Lucreziino srdce - 5% Mladičká Lucrezia, dcera vlivného římského kardinála Rodriga Borgii, se má provdat. Sňatek byl domluven, když byla ještě dítě. Lucrezia má z manželství strach, a tak se vdávat nechce. Její […]
  • Pravé a lahodné jídlo: více než 100 receptů z neupravených potravin pro vaše zdraví a pohodu23. května 2017 Pravé a lahodné jídlo: více než 100 receptů z neupravených potravin pro vaše zdraví a pohodu Moderní trendy ve stravování asi nemusím sáhodlouze představovat. Nejspíš každý už slyšel o raw (syrové) stravě, zná nějakého vegetariána, jedl veganskou sušenku bez cukru a ochutnal […]
  • Princezna má pouze jedno srdce25. května 2017 Princezna má pouze jedno srdce Princezna Eadlyn od své Selekce nic nečekala.  S tím, že ji podstoupí, souhlasila jenom kvůli tomu, aby uklidnila situaci v Illey, v zemi, které vládnou její rodičé. Třicetpět kluků přišlo […]
  • Už vás někdy napadlo, kolik morčat se vejde do letadla?31. srpna 2018 Už vás někdy napadlo, kolik morčat se vejde do letadla? Milujete čísla a matematiku v kombinaci se ztřeštěnými nápady? Tak pak se vám tato kniha bude velice zamlouvat, protože spolu s ní a s čísly si užijete spoustu "početní" zábavy. Čas od […]
  • Stručný příběh umění - „Pozice umělce je skromná. Je v zásadě jen zprostředkovatel.“ – Piet Mondrian17. srpna 2018 Stručný příběh umění - „Pozice umělce je skromná. Je v zásadě jen zprostředkovatel.“ – Piet Mondrian „Cílem umění je znázornit nikoli vnější vzhled věcí, ale jejich vnitřní význam.“ - Aristoteles Pro milovníky umění je tato kniha jako dělaná. Kniha je rozdělená do čtyř částí – směry, […]

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *