(Ne)obyčejný kluk – originální a přesto inspirující román o chlapci s deformitou obličeje

neobycejny kluk obalka

Hledáte ori­gi­nál­ní a inspi­ru­jí­cí román plný las­ka­vos­ti, citu, nespra­ve­dl­nos­ti i boles­ti? Na moti­vy kni­hy (Ne)obyčejný kluk nato­čil reži­sér Stephen Chbosky film s Jacobem Tremblayem, Julií Robertsovou a Owenem Wilsonem v hlav­ních rolích. Neváhejte a pře­čtě­te si ten­to ohro­mu­jí­cí pří­běh.

Auggie  je dese­ti­le­tý kluk, kte­rý se naro­dil s vro­ze­nou defor­mi­tou obli­če­je. Prozatím ješ­tě necho­dil do ško­ly. Podstoupil spous­ty nepří­jem­ných a boles­ti­vých ope­ra­cí. Rodiče se roz­hod­nou, že je již ten čas a Auggie nastou­pí do Beecherovy ško­ly do páté tří­dy. Rodiče i jeho sest­ra Olivia mu jsou nesmír­nou opo­rou. Přijmou ho noví spo­lu­žá­ci bez pro­blé­mů? Zvyknou si na něj? Podaří se mu pře­svěd­čit je, že je navzdo­ry své­mu vzhle­du stej­ný jako oni? 

Kniha je roz­dě­le­na na něko­lik čás­tí. Nejprve vyprá­ví svůj pří­běh August, pak Via, sest­ra Augusta, Summer jeho spo­lu­žač­ka, Jacka jeho spo­lu­žák, Justin, Miranda a nako­nec August.

Ohromující síla citu, las­ka­vost, pře­svěd­či­vost a skrom­nost napros­to číší z této kni­hy. Tuto kni­hu jsem veli­ce rych­le pře­čet­la. Nemohla jsem se od děje odtrh­nout a čeka­la jsem, jak si Auggie pora­dí se vše­mi nástra­ha­mi, kte­ré ho čeka­li v jeho nové ško­le. Je to nesmír­ný bojov­ník, člo­věk se srd­cem na pra­vém mís­tě. Tento román mě napros­to dostal a musím říci, že bych ho dopo­ru­či­la všem lidem si ho pře­číst. Mnohdy řeší­me věci, kte­ré není tře­ba řešit, nedí­vá­me se kolem sebe, jsme pří­liš zahle­dě­ní a řeší­me mali­cher­nos­ti. Hlavní hrdi­na si pro­žil své. Lidé doká­ží být oprav­du zlí a bez­cit­ní. On si to mno­ho­krát vyzkou­šel na vlast­ní kůži. Děj měl spád. Velice se mi líbi­lo, že se stří­da­li vypra­vě­či a kaž­dý z nich vyprá­věl situ­a­ci, tak jak to vidí on. Na kon­ci je něko­lik zají­ma­vých citá­tů. Už se moc těším, až tuto kni­hu půj­čím své­mu star­ší­mu syno­vi a o kni­ze si po jeho pře­čte­ní popo­ví­dá­me. Hlavní hrdi­na je vlast­ně stej­ně sta­rý jako můj syn.

Více na Kritiky.cz
Jednotka příliš rychléno nasazení - Hot Fuzz Někdo tvrdí, že to byla parodie, někdo říká, že v žádném případě nešlo o parodii, ale...
Ztráty a lži (Sophie Hannah) Návrat jedné z nejslavnějších literárních postav Hercula Poirota patřil mezi nejvýznamněj...
#1952: DC komiksový komplet 59: Bažináč, kniha první - 90 % DC komiksový komplet 59: Bažináč, kniha první (Swamp Thing, Book One)Vydalo Eaglemoss Coll...
Komu není shůry dáno, dlouho duchem nebude - kniha Jeden muž žil úplně obyčejný život. Chodil do práce, byl ženatý a tak to šlo každý den ...
Československo – přání: ...

R.J. Palaciová je ame­ric­ká spi­so­va­tel­ka, kte­rá se svým debu­to­vým romá­nem (Ne)obyčejný kluk doby­la svět. Od své­ho uve­de­ní na trh v roce 2012 si kni­hu pře­čet­lo přes více než 6 mili­ó­nů čte­ná­řů. Přes 20 let autor­ka půso­bi­la jako redak­tor­ka a gra­fič­ka a po veče­rech se měni­la ve spi­so­va­tel­ku. Když svůj pří­běh o chlap­ci s defor­mo­va­ným obli­če­jem pub­li­ko­va­la, dosta­vil se obrov­ský ohlas ze stra­ny čte­ná­řů i kri­ti­ky.

Kniha je urče­na čte­ná­řům od 8 let.

Autor: R. J. Palaciová

Žánr: kni­ha pro děti

Vydáno: 2018 , Euromedia - Pikola, Praha

Počet stran: 320

Vazba kni­hy: pev­ná s papí­ro­vým pře­ba­lem

ISBN: 978-80-7549-678-2

Ohodnoťte článek


|

Související příspěvky:

  • Město v noci14. ledna 2019 Město v noci Jako malá jsem vždycky četla knížky s baterkou pod peřinou a hltala hezky řádek po řádku. A jak bych já v té době dala cokoliv za to mít doma knížku, která by se dala číst i po tmě. Nyní […]
  • Filípek od Zuzany Štelbaské21. ledna 2019 Filípek od Zuzany Štelbaské Filípek je stejný jako spousta jiných kluků, je zvědavý, rád se učí nové věci a velmi všímavý ke svému okolí. Je to malý rozpustilý klučina se střapatou hlavou a s vlasy barvy pšenice, […]
  • ŇOUMA Z ÁČKA od IVONY BŘEZINOVÉ11. listopadu 2018 ŇOUMA Z ÁČKA od IVONY BŘEZINOVÉ Kniha Ňouma z áčka od Ivony Březinové patří jako jedna z knih do řady "Má to háček" a jejím hlavním cílem je prostřednictvím příběhu pomáhat dětem a rodičům s řešením životních problémů a […]
  • NEOTVÍREJ TUHLE KNIHU. Přečti si něco jiného!31. srpna 2018 NEOTVÍREJ TUHLE KNIHU. Přečti si něco jiného! Každý ví, že nejlépe chutná zakázané ovoce, a ani tady to není výjimkou. Tahle kniha od australského rozhlasového hlasatele a komika Andyho Leea pobaví doslova všechny věkové […]
  • To dáme, dědo – přiměřeně nevýchovné příběhy13. srpna 2018 To dáme, dědo – přiměřeně nevýchovné příběhy Přiměřeně nevýchovné vyprávění o tom, co všechno může kluk zažít, když má povedeného dědu. „Když má člověk vydařeného dědu, co víc si může přát“. Kniha obsahuje 3 vtipné pohádky, které […]
  • Návrat z minulosti - skutečný příběh z období 1. světové války11. února 2019 Návrat z minulosti - skutečný příběh z období 1. světové války Žijeme v době plné předsudků. Rozštěpové vady rtu a patra patří mezi vady, které lze operovat v časném stádiu po narození. Následná rehabilitace, odhodlání pomoc svým takto postiženým […]
  • Kniha plná experimentů od Anastazie Zanoncelli11. června 2018 Kniha plná experimentů od Anastazie Zanoncelli Tato "Kniha plná experimentů" od Anastazie Zanoncelli, jež vydalo nakladatelství Edika, obohatí znalosti nejen malých vědátorů, ale hlavně ulehčí život jejich rodičům při hledání odpovědí […]
  • Hledej a najdi s novou knihou "Kde je jednorožec?"21. září 2018 Hledej a najdi s novou knihou "Kde je jednorožec?" Milují-li vaše děti jednotlivé postavičky jednorožců a hry na schovávanou, je tahle kniha pro ně jak stvořená. Ve společnosti těchto čtyřnohých kamarádů si užijí nejen spoustu legrace a […]
  • ŠTĚNĚ ELZA, PUPPY ELZA od Jitky Slavíčkové13. ledna 2019 ŠTĚNĚ ELZA, PUPPY ELZA od Jitky Slavíčkové Dvojjazyčná anglicko-česká knížka pro děti je výborným pomocníkem při procvičování angličtiny. Děti si prostřednictvím českého a následně i anglického textu zábavnou formou osvojí cizí […]
  • MAGICKÁ ZVÍŘATA: KOČIČÍ ČÁRY od HOLLY WEBBOVÉ1. května 2018 MAGICKÁ ZVÍŘATA: KOČIČÍ ČÁRY od HOLLY WEBBOVÉ Miluje-li vaše dítě milé a laskavé příběhy o zvířátkách, zcela určitě si nenechte ujít knihu „Magická zvířata - Kočičí čáry“ od Holly Webbové, jež vydalo nakladatelství Fragment, ve […]

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *