Naprosto všechno, co musíš vědět – nálož LEGO informací!

Vzpomínáte na své hrač­ky ze své­ho dět­ství? Víte, že dře­vě­ný kačer, kte­ré­ho jsme taha­li na pro­váz­ku pat­ří mezi LEGO hrač­ky? Chcete se dozvě­dět mno­ho zají­ma­vos­tí ze svě­ta těch­to neza­po­me­nu­tel­ných kos­ti­ček? Neváhejte a sáh­ně­te po novin­ce vyda­va­tel­ství CPress Naprosto všech­no, co musíš vědět! 

V kni­ze najde­te zají­ma­vos­ti a fak­ta o svě­tě LEGO kos­tek. V úvo­du je něko­lik infor­ma­cí týka­jí­cí se his­to­rie kos­ti­ček LEGA. Dále pak sou­část­ky, barev­né pro­ve­de­ní, veli­kos­ti, růz­né tva­ry. Více než 150 odstí­nu kos­tek. I rost­li­ny i kvě­ti­ny sto­jí za povšim­nu­tí. Monumentální stav­by a mno­ho dal­ších. Jsou zde před­sta­ve­ny i prv­ní kost­ky LEGO DUPLO, kte­ré spat­ři­lo svět­lo svě­ta v Evropě v roce 1969. První DUPLO figur­ky vyda­né v roce 1977 měly těla ve tva­ru blo­ku bez rukou a nohou, a hla­vy, kte­ré se otá­če­ly, ale neda­ly se ode­jmout. V LEGO CITY je k vidě­ní oprav­du mno­ho. Další sesta­vy jako LEGO HRADY, STAR WARS, LEGO ARCHITECTURE, TOWN, LEGO NEXO KNIGHTS, LEGO ELVES, HARRY POTTER, VLKY, LODĚ, LETADLA, LEGO BATMAN, LEGO DC super Heroes, LEGO TECHNIC, LEGO NINJAGO, LEGO SPACE. V kni­ze nalez­ne­te i zají­ma­vé infor­ma­ce o tom, jak vzni­ká figur­ka, jaké má podo­by a bar­vy, co má na sobě oble­če­né­ho.

První hrač­ky, kte­ré byly pro­dá­vá­ny pod znač­kou LEGO, byly vyro­be­ny v roce 1934. Nejprve byly vyrá­bě­ny ze dře­va, poz­dě­ji z plas­tu. Mezi jed­ny z prv­ních LEGO hra­ček pat­ři­lo dět­ské chras­tít­ko ve tva­ru ryby a posta­vič­ka námoř­ní­ka, kte­rá doká­za­la klouzat po laně. Centrála LEGO group síd­lí v dán­ském měs­tě Billuand, kde byla spo­leč­nost zalo­že­na.

Kniha je urče­na pro všech­ny milov­ní­ky této monu­men­tál­ní sta­veb­ni­ce.

Kniha zaujme nejen malé, ale i vel­ké milov­ní­ky kos­ti­ček LEGO. Měla jsem mož­nost vidět něko­lik výstav LEGO a musím říci, že je to nejen zále­ži­tost dětí, ale dospě­lých, kte­ří doká­ží pro­půj­čit svůj skvost na výsta­vu a nebo­jí se, že se jim roz­bi­jí nebo o ně při­jdou. Je to pros­tě lás­ka na celý život, na kte­rou se nikdy neza­po­mí­ná. Jak tomu jed­nou popad­ne­te, už není úni­ku. Viděla jsem oprav­du nád­her­né vel­ké stav­by, kte­ré muse­ly stát hodin a  hodin prá­ce, než vzni­kl tak skvě­lý výsle­dek. Opravdu to obdi­vu­ji. Moji syno­vé se oba od útlé­ho věku věnu­jí sta­vě­ní Lega. Duplo jim dlou­ho nevy­dr­že­lo a hned na to se vrh­li na Creator, City, Technic a Ninjago.


Autor: Simon Hugo

Žánr: popu­lár­ně – nauč­né pro děti

Vydáno: 2018 , CPress ve spo­leč­nos­ti Albatros Media, a.s, Brno

Počet stran: 239

Vazba kni­hy: váza­ná s lami­no­va­ným pota­hem

ISBN: 978-0-24123-240-8

Naprosto všechno, co musíš vědět – nálož LEGO informací!
Ohodnoťte článek

Lenka Štveráčková

Související příspěvky:

  • Panicové23. května 2017 Panicové Ve Francii se píše rok 1740 a mladý Jamie Fraser se s kamarádem Ianem připojuje ke skupině žoldáků. Navzdory všem vhodným příležitostem ještě ani jeden z mladých mužů nepřišel o panictví a […]
  • Pravé a lahodné jídlo: více než 100 receptů z neupravených potravin pro vaše zdraví a pohodu23. května 2017 Pravé a lahodné jídlo: více než 100 receptů z neupravených potravin pro vaše zdraví a pohodu Moderní trendy ve stravování asi nemusím sáhodlouze představovat. Nejspíš každý už slyšel o raw (syrové) stravě, zná nějakého vegetariána, jedl veganskou sušenku bez cukru a ochutnal […]
  • Kouzelný atlas - Putování časem - Královna Marie Terezie - kniha19. května 2017 Kouzelný atlas - Putování časem - Královna Marie Terezie - kniha Dvanáctiletá holka jménem Bára se s rodiči z Prahy přestěhovala na venkov a tak trochu jí to vadí. Ovšem na druhé straně s koupí rodinného domu získala i kočku Barču. Navíc vlastní […]
  • Celý život18. května 2017 Celý život Útlá knížka, která však ve svém textu dokáže obsáhnout, jak již sám název napovídá, celý život jednoho muže. Muže, který by pro spoustu lidí asi nebyl ničím výjimečný, avšak doba, kterou […]
  • J. K. Rowlingová: Harry Potter a prokleté dítě26. října 2016 J. K. Rowlingová: Harry Potter a prokleté dítě Kdo nezaznamenal rozruch v poslední době kolem Harryho Pottera, jako by nebyl. Premiéra divadelní hry v Londýně a následný prodej osmého dílu opět rozvířily potterovské šílenství po celém […]
  • VTIPY PRO DĚTI23. května 2017 VTIPY PRO DĚTI Všichni dobře víme, že smích léčí. Snad právě proto se smějeme tak rádi a vyprávění vtipů zpestří každou oslavu. Udělejme tedy něco pro zdraví a začtěme se do nového souboru plného anekdot […]
  • Lego Piráti z Karibiku (Lego Pirates of the Caribbean)27. ledna 2015 Lego Piráti z Karibiku (Lego Pirates of the Caribbean) Vlastní hodnocení: 100% Výrobce: Disney Žánr: akční adventura Počet hráčů: konzole: 1-2 Lokalizace: angličtina Datum vydání: 13.5.2011 Doporučený věk: od 7let Na úvod hodnotím […]
  • Lego Jurassic World - 80 %9. července 2015 Lego Jurassic World - 80 % Byl jsem v kině. Byl jsem doma. Viděl poslední film na plátně. Několikrát jsem si zopakoval předchozí díly na televizi. A hraju taky hru. Jedná se o hru, která těží ze slávy Lega a […]
  • Můj život v jeho tlapkách - Já ho držím za vodítko, on mě drží za srdce20. května 2017 Můj život v jeho tlapkách - Já ho držím za vodítko, on mě drží za srdce Wendy Hillingová trpí vzácnou genetickou vadou označovanou jako nemoc motýlích křídel. Ta způsobuje, že se jí při sebemenším nárazu trhá kůže a naskakují puchýře. Zlatý retrívr Ted, […]
  • Projekt pes (ten můj)19. května 2017 Projekt pes (ten můj) V našem knižním příběhu je hlavním hrdinou klučina jménem Jenda, který se snaží přesvědčit své rodiče, aby mu pořídili psa. Jenda jako každý kluk je velice neodbytný a co si nyní umanul, […]

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *