Můj psí život anebo Bígl Bertík znovu na scéně

Můj psí život ane­bo Bígl Bertík zno­vu na scé­ně
Ohodnoťte člá­nek

„Dovolte, abych se před­sta­vil: Jsem bígl a mé celé jmé­no zní Alberto z Rododendronu. Jméno začí­na­jí­cí na A zna­me­ná, že pochá­zím z prv­ní­ho vrhu naší mámy, a onen šlech­tic­ky zně­jí­cí pří­do­mek je pojme­no­vá­ní cho­va­tel­ské sta­ni­ce. Ale to už víte z mé prv­ní kníž­ky, kte­rá se vám tolik líbi­la. Od vydá­ní se mi sta­lo spous­tu dal­ších vese­lých pří­hod, tak jsem je pro vás zno­vu sepsal. Vlastní tlap­kou.“ Nezbedný bígl Bertík z úspěš­né kni­hy Martina Čápa Můj psí život se vra­cí s dal­ší­mi pade­sá­ti pří­běhy ze své­ho živo­ta, o kte­ré se chce podě­lit se vše­mi milov­ní­ky psů.

I když Bertík tvr­dí, že už není to roz­do­vá­dě­né ště­ně a že už dospěl, není potře­ba brát jeho pro­hlá­še­ní váž­ně. Ano, je star­ší, ale duši bláz­ni­vé­ho ště­ně­te si ucho­val a své pánič­ky pořád doká­že pře­kva­pit. Ne vždy jsou to pří­jem­ná pře­kva­pe­ní, ale Bertíkova přá­tel­ská pova­ha a lás­ka jsou dosta­teč­nou kom­pen­za­cí.

Stejně jako pánič­ky zbož­ňu­je i své psí přá­te­le a taky malou Violku i dal­ší milé dvou­nož­ce, kte­ří se v jeho živo­tě vysky­tu­jí, a vždy je ochot­ný jim pomoct. Na roz­díl od prv­ní­ho dílu, kte­rý byl plný vese­lých pří­bě­hů, zde najde­te i váž­něj­ší pří­běhy, kte­ré vás při­mě­jí zamys­let se. Ty zábav­né ale pře­va­žu­jí, tak­že se nemu­sí­te bát - Bertíkovy pří­ho­dy si ucho­va­ly punc odde­cho­vé­ho čte­ní, při kte­rém se od srd­ce zasmě­je­te.

Některé výra­zy ve psí řeči jsou obzvlášť vyda­ře­né, napří­klad „to ti teda štěk­nu“ („to ti teda řek­nu“) nebo „to se vrr“ („to se rozu­mí“) a ilu­stra­ce Karolíny Bendové jsou nád­her­né, ale pokud nejste milov­ní­ci psů, kni­ha vás prav­dě­po­dob­ně neo­slo­ví. Pokud ale pej­sky zbož­ňu­je­te, po Bertíkových pří­ho­dách klid­ně sáh­ně­te.  Nejen, že se poba­ví­te, ale v mno­ha z nich spo­zná­te i vaše­ho pej­ska.

 

Hodnocení: 70%

 

Můj psí život - Bígl Bertík zno­vu na scé­ně

Autor: Martin Čáp

Ilustrace: Karolína Bendová

Vydáno: Grada, 2018

Počet stran: 224

Janka Mišúnová

Související příspěvky:

  • Papír s duší vintage - kniha plná inspirace20. května 2017 Papír s duší vintage - kniha plná inspirace Nůžky, lepidlo, papír, staré pohledy a fotografie, staré knihy, látky, kartón, krajky... Zkrátka věci, které se nacházejí v každé domácnosti. Věděli jste, že se z nich dají vyrobit […]
  • Kouzelný atlas - Putování časem - Královna Marie Terezie - kniha19. května 2017 Kouzelný atlas - Putování časem - Královna Marie Terezie - kniha Dvanáctiletá holka jménem Bára se s rodiči z Prahy přestěhovala na venkov a tak trochu jí to vadí. Ovšem na druhé straně s koupí rodinného domu získala i kočku Barču. Navíc vlastní […]
  • Veronika Válková: Královna Marie Terezie21. května 2017 Veronika Válková: Královna Marie Terezie Při příležitosti třistého výročí narození královny Marie Terezie vydalo nakladatelství Grada oba příběhy Veroniky Válkové odehrávající se za vlády téhle panovnice v jednom speciálním […]
  • Mám tě ráda, tati8. září 2018 Mám tě ráda, tati Nakladatelství Grada vydalo nedávno unikátní knížku Mám tě ráda, tati. Tahle kniha vyšla v edici s názvem Vyplňte a darujte a díky můžete originálně vyjádřit lásku a náklonost dané osobě. […]
  • Mám tě ráda, mami14. listopadu 2017 Mám tě ráda, mami Nevíte, jaký dárek dát mamince k Vánocům? Chcete jí dát něco, co je originální, jedinečné a zároveň osobní? Darujte jí knihu Mám tě ráda, mami! Není to klasická kniha, ve které se […]
  • Pro nejlepší kamarádku9. září 2018 Pro nejlepší kamarádku Je možné, že máte spousty kamarádek, ale ta nejlepší - ta je jenom jedna! Je tu pro vás vždy, když ji potřebujete - a nezáleží na tom, zda má zrovna hromadu práce nebo jí voláte uprostřed […]
  • Květiny z papíru7. února 2018 Květiny z papíru Máte rádi květiny a těšíte se na jaro, až si je znovu budete moct natrhat, dát do vázy a zkrášlit tak svůj domov? Nečekejte, dokud příroda nabídne živé květiny a udělejte si zatím […]
  • Gayle Formanová - Znovu já15. prosince 2017 Gayle Formanová - Znovu já Maribeth Kleinová je úspěšná matka, manželka a redaktorka oblíbeného časopisu. Kromě toho je taky perfekcionistka, která musí mít vše dokonale naplánované, a jediné, čemu se věnuje, jsou […]
  • Svět v číslech - kniha26. června 2018 Svět v číslech - kniha Tato kniha je plná různých zajímavostí. Například v první kapitola, která pojednává o úžasných pokladech praví o tom, že 46 milionů dolarů zaplatil klenotník Laurence Graff za nádherný […]
  • Pavel Taussig přežil Pochod smrti a teď vydává své vzpomínky10. srpna 2018 Pavel Taussig přežil Pochod smrti a teď vydává své vzpomínky Pavel Taussig se narodil do židovské rodiny, ale rodiče ho nechali pokřtít jako evangelíka. Chlapec totiž přišel na svět jen několik měsíců po Hitlerově uchopění moci v Německu a jeho […]

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *