Miroslav Macek: Saturnin se vrací

Začalo to poměr­ně solid­ně, dokon­ce i humo­ros­tic­ké tla­če­ní na pilu, tak typic­ké u tuzem­ských děl, neby­lo tak zna­tel­né.

Postupně se ale pro­je­vu­jí klí­čo­vé nedo­stat­ky.

Za prvé kopie pro­stře­dí a cel­ko­vé­ho moti­vu, kte­ré z toho dělá v mno­ha ohle­dech spí­še rema­ke než pokra­čo­vá­ní.

Za dru­hé cpa­ní při­rov­ná­ní a humo­ru sko­ro do kaž­dé věty, tak­že situ­a­ce popsa­tel­ná na jeden odsta­vec (v kte­réž­to podo­bě by byla mno­hem úder­něj­ší) se roz­ros­te na strán­ku a ztra­tí jis­kru, stá­vá se sta­tic­kou.

Za tře­tí recyk­la­ce – kni­ha nikam nemí­ří a krát­ce po usa­ze­ní se postav na cha­tě se stá­vá sadou kapi­to­lo­vých anekdot, kte­ré lze libo­vol­ně pro­ha­zo­vat, ubí­rat či při­dá­vat, aniž by to na cel­ku bylo jak­ko­li znát. Jejich roz­vr­že­ní je prak­tic­ky totož­né – orga­ni­zu­je se něja­ký pod­nik, Saturnin ví napros­to všech­no, kon­čí se na lenoš­ce, teta Kateřina a Milouš to nějak schy­ta­jí, je posá­na krá­sa Barbory Terebové, pří­pad­ně roman­tic­ké chvil­ky s Oulickým. Z toho vychá­zí i absen­ce vyvá­že­nos­ti, kdy prak­tic­ky jedi­ný­mi otlou­kán­ky jsou Milouš a Kateřina, což má sice něja­kou logi­ku, ale při tomhle množ­ství opa­ko­vá­ní se to rych­le zají­dá a ostat­ní posta­vy jsou napros­to nepo­sti­že­ny.

Celkově asi jed­na za tre­fe­ní sty­lu a dru­há za pár oprav­du dob­rých vtíp­ků, pro­to­že ten zby­tek, ač dob­ře nača­tý, se postu­pem strá­nek zhrou­til a vyha­sl.

Miroslav Macek: Saturnin se vrací
Ohodnoťte článek

Jonáš Jenšovský

Související příspěvky:

  • Miroslav Macek: Saturnin se vrací8. května 2018 Miroslav Macek: Saturnin se vrací Začalo to poměrně solidně, dokonce i humorostické tlačení na pilu, tak typické u tuzemských děl, nebylo tak znatelné. […]
  • Papír s duší vintage - kniha plná inspirace20. května 2017 Papír s duší vintage - kniha plná inspirace Nůžky, lepidlo, papír, staré pohledy a fotografie, staré knihy, látky, kartón, krajky... Zkrátka věci, které se nacházejí v každé domácnosti. Věděli jste, že se z nich dají vyrobit […]
  • Pravé a lahodné jídlo: více než 100 receptů z neupravených potravin pro vaše zdraví a pohodu23. května 2017 Pravé a lahodné jídlo: více než 100 receptů z neupravených potravin pro vaše zdraví a pohodu Moderní trendy ve stravování asi nemusím sáhodlouze představovat. Nejspíš každý už slyšel o raw (syrové) stravě, zná nějakého vegetariána, jedl veganskou sušenku bez cukru a ochutnal […]
  • Celý život18. května 2017 Celý život Útlá knížka, která však ve svém textu dokáže obsáhnout, jak již sám název napovídá, celý život jednoho muže. Muže, který by pro spoustu lidí asi nebyl ničím výjimečný, avšak doba, kterou […]
  • Psychofarmakoterapie stručně, jasně, přehledně19. května 2017 Psychofarmakoterapie stručně, jasně, přehledně Stručná, přehledná, užitečná a praktická, tak by se dala charakterizovat publikace psychiatra a psychoterapeuta Dr. med. Jana Drehera. Je ideální pro psychiatry, klinické psychology, […]
  • Vetřelec: Covenant - 70 %15. května 2017 Vetřelec: Covenant - 70 % Do kin už jde kolikátý film Vetřelce? No ani nevím, prostě se to blíží už cca k sedmi, možná. Radši to nebudu přesně počítat, prostě je toho hodně. Je ale hodně let, co jsme byli prvně […]
  • Hygiena a dezinfekce rukou - 100 otázek a odpovědí18. května 2017 Hygiena a dezinfekce rukou - 100 otázek a odpovědí Na našich rukou se nachází velké množství bakterií a dalších mikroorganismů, kterých se pouhým umytím rukou vodou a mýdlem nezbavíme. Pro úplné odstranění bakterií je nutné ruce […]
  • Z pohádkové postýlky - kniha23. května 2017 Z pohádkové postýlky - kniha Tato kniha je výběr pohádek, a to jak veršovaných, tak i normálně psaných. Jedna z těch klasických se jmenuje Smolíček pacholíček. V lese žil jelen zlaté parohy spolu se Smolíčkem […]
  • Projekt pes (ten můj)19. května 2017 Projekt pes (ten můj) V našem knižním příběhu je hlavním hrdinou klučina jménem Jenda, který se snaží přesvědčit své rodiče, aby mu pořídili psa. Jenda jako každý kluk je velice neodbytný a co si nyní umanul, […]
  • Běhej a hubni Pro ženy, které chtějí aktivně snižovat svou váhu1. května 2017 Běhej a hubni Pro ženy, které chtějí aktivně snižovat svou váhu Chůze je pro člověka snad nejpřirozenější pohybovou aktivitou. Pokud zvolíme správné tempo, může se stát i vhodným nástrojem k vybudování kondice a hubnutí. Nejinak je tomu u běhu. Ten má […]

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *