Média, lži a příliš rychlý mozek - Průvodce postpravdivým světem

Žijeme v době, kdy je inter­net i tele­vi­ze plná fake news a hoa­xů. Informace, kte­ré se k nám dostá­va­jí, jsou vět­ši­nou neprav­di­vé a zkres­le­né. Tato kni­ha od Petra Nutila nám před­sta­vu­je vysvět­le­ní základ­ních poj­mů a vysvět­le­ní, co to je pro­pa­gan­da a jak fun­gu­je.

Celá kni­ha hovo­ří o téma­tech, kte­ré by si měl zjiš­ťo­vat kaž­dý člo­věk, kte­rý čte zprá­vy nebo kou­ká na tele­vi­zi. Ukazuje, co je medi­ál­ní gra­mot­nost, jak moc nás média ovlá­da­jí a jak moc je důle­ži­té mít roz­vi­nu­té kri­tic­ké myš­le­ní, abys­te nevě­ři­li kaž­dé­mu slo­vu, co si kde pře­čte­te.

Musím říct, že jsem kni­hou byla nad­še­ná, pro­to­že fake news jsou vel­mi roz­ší­ře­ným feno­mé­nem, o kte­rém je dob­ré číst a tahle kni­ha byla zpra­co­va­ná na výbor­nou. Na začát­ku máte seznam poj­mů, abys­te se v kni­ze více vyzna­li a chá­pa­li význam slov, jako jsou alter­na­tiv­ní fak­ta, dez­in­for­ma­ce nebo mani­pu­la­ce.

Nejpřínosnější mi při­šla kapi­to­la, kte­rá se zabý­va­la tím, jak si na inter­ne­tu ově­řit správ­nost infor­ma­cí. I sebe­líp napsa­ná kni­ha na toto téma by byla prak­tic­ky k niče­mu, kdy­by neby­lo uká­za­né, jak snad­no se dají na inter­ne­tu ově­řit infor­ma­ce. Navíc je to vel­mi pře­hled­ně gra­fic­ky zpra­co­vá­no, což je dal­ší plus.

Myslím si, že kni­hu by si měl pře­číst kaž­dý, ale shod­ne­me se na tom, že jsou lidé, kte­ří před tím­to pří­stu­pem mají zavře­né oči a rad­ši věří vše­mu, co najdou na inter­ne­tu. Kniha může být vel­mi uži­teč­ná a řadí se ke kni­hám, kte­rá vám toho může spous­tu dát, když bude­te chtít.

Média, lži a příliš rychlý mozek - Průvodce postpravdivým světem
Ohodnoťte článek

Dočkalíková Nicole

Související příspěvky:

  • Média, lži a příliš rychlý mozek Průvodce postpravdivým světem16. srpna 2018 Média, lži a příliš rychlý mozek Průvodce postpravdivým světem - Jak jsme manipulováni a nevíme o tom? - Co jsou to hoaxy? - Ukazují média svět takový, jaký skutečně je? - Proč nám politici lžou? - Co je to mediální gramotnost? - Proč je potřeba […]
  • Kouzelný atlas - Putování časem - Královna Marie Terezie - kniha19. května 2017 Kouzelný atlas - Putování časem - Královna Marie Terezie - kniha Dvanáctiletá holka jménem Bára se s rodiči z Prahy přestěhovala na venkov a tak trochu jí to vadí. Ovšem na druhé straně s koupí rodinného domu získala i kočku Barču. Navíc vlastní […]
  • Pravé a lahodné jídlo: více než 100 receptů z neupravených potravin pro vaše zdraví a pohodu23. května 2017 Pravé a lahodné jídlo: více než 100 receptů z neupravených potravin pro vaše zdraví a pohodu Moderní trendy ve stravování asi nemusím sáhodlouze představovat. Nejspíš každý už slyšel o raw (syrové) stravě, zná nějakého vegetariána, jedl veganskou sušenku bez cukru a ochutnal […]
  • Panicové23. května 2017 Panicové Ve Francii se píše rok 1740 a mladý Jamie Fraser se s kamarádem Ianem připojuje ke skupině žoldáků. Navzdory všem vhodným příležitostem ještě ani jeden z mladých mužů nepřišel o panictví a […]
  • Veronika Válková: Královna Marie Terezie21. května 2017 Veronika Válková: Královna Marie Terezie Při příležitosti třistého výročí narození královny Marie Terezie vydalo nakladatelství Grada oba příběhy Veroniky Válkové odehrávající se za vlády téhle panovnice v jednom speciálním […]
  • Projekt pes (ten můj)19. května 2017 Projekt pes (ten můj) V našem knižním příběhu je hlavním hrdinou klučina jménem Jenda, který se snaží přesvědčit své rodiče, aby mu pořídili psa. Jenda jako každý kluk je velice neodbytný a co si nyní umanul, […]
  • Vzrušující dobrodružství s Bratrstvem černé dýky26. června 2018 Vzrušující dobrodružství s Bratrstvem černé dýky S upířími sériemi jako by se v posledních desetiletích roztrhl pytel. Troufám si ale říct, že Bratrstvo černé dýky pohltí i toho, kdo upírům jinak příliš neholduje. Válka, tvrdé boje, […]
  • VTIPY PRO DĚTI23. května 2017 VTIPY PRO DĚTI Všichni dobře víme, že smích léčí. Snad právě proto se smějeme tak rádi a vyprávění vtipů zpestří každou oslavu. Udělejme tedy něco pro zdraví a začtěme se do nového souboru plného anekdot […]
  • Město v noci14. ledna 2019 Město v noci Jako malá jsem vždycky četla knížky s baterkou pod peřinou a hltala hezky řádek po řádku. A jak bych já v té době dala cokoliv za to mít doma knížku, která by se dala číst i po tmě. Nyní […]
  • Zen a hotovo aneb Když méně je více8. ledna 2016 Zen a hotovo aneb Když méně je více „Mluvením rýži neuvaříš.“ Zenové přísloví Knih o osobní produktivitě najde člověk v každé knihovně nebo knihkupectví plné police. Je ale trochu paradoxem, když chceme svůj život a […]

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *