Manuál pro milovníka kávy - Jak si doma připravit tu nejlepší craft kávu

ManualKava

Milujete kávu, ale nemů­že­te cho­dit po kavár­nách? Chcete si doma při­pra­vit sku­teč­ně dobrou kávu, ale neví­te jak? Právě v tomhle vám pora­dí tato kni­ha, díky kte­ré se nau­čí­te, jak si doma jed­no­du­še a lev­ně při­pra­vit výbor­nou kávu, kte­rou bude­te milo­vat.

Kniha je pro milov­ní­ky kva­lit­ní kávy oprav­du doko­na­lá. Najdete tam všech­no pro to, abys­te si doma moh­li dělat kva­lit­ní kávu, kte­rou si bude­te vychut­ná­vat vždy, když bude­te chtít. Navíc je celá kni­ha krás­ně gra­fic­ky zpra­co­vá­ní, což vás při čte­ní urči­tě potě­ší a i jenom samot­né lis­to­vá­ní kni­hou je vel­ká radost.

V kni­ze se dozví­te spous­tu zají­ma­vých infor­ma­cí. Dozvíte se všech­no až od úpl­ných zákla­dů fil­tra­ce, přes dru­hy kávy a posu­zo­vá­ní chu­tí až po to, jak vybrat to správ­né vyba­ve­ní. Hodně jsem oce­ňo­va­la, že když byla kapi­to­la o vyba­ve­ní, uvá­dě­ly se i ceny a vy si tak může­te vytvo­řit kon­krét­ní před­sta­vu o tom, kolik bude­te muset inves­to­vat do cel­ko­vé­ho vyba­ve­ní.

Kapitola, kte­rá se mi také vel­mi líbi­la, byla ta, kde byly popi­so­vá­ny všech­ny mož­né meto­dy pří­pra­vy. Vždy je tam uve­de­na základ­ní spe­ci­fi­ka­ce, ingre­di­en­ce, postup a pří­pad­ně něja­ké tipy a rady. Je to sku­teč­ně skvě­lé. Další mnou hod­ně oce­ňo­va­ná věc, byla pří­lo­ha, kde byly sepsá­ny všech­ny tipy, rady a tri­ky. Díky tomu se nau­čí­te dělat kávu tak, abys­te moh­li říct, že to je ta nej­lep­ší káva, kte­rou jste kdy chut­na­li.

Knihu urči­tě dopo­ru­ču­ju všem, co milu­jí kávu a chtě­jí si ji doma při­pra­vit jako pro­fe­si­o­nál, pro­to­že věřím, že ta kni­ha z vás doká­že udě­lat pro­fe­si­o­ná­la.


Žánr:
Literatura světová, Kuchařky
Vydáno:2018, Grada
Počet stran:264
ISBN:978-80-271-0640-


Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Související příspěvky:

  • Projekt pes (ten můj)19. května 2017 Projekt pes (ten můj) V našem knižním příběhu je hlavním hrdinou klučina jménem Jenda, který se snaží přesvědčit své rodiče, aby mu pořídili psa. Jenda jako každý kluk je velice neodbytný a co si nyní umanul, […]
  • Celý život18. května 2017 Celý život Útlá knížka, která však ve svém textu dokáže obsáhnout, jak již sám název napovídá, celý život jednoho muže. Muže, který by pro spoustu lidí asi nebyl ničím výjimečný, avšak doba, kterou […]
  • Z pohádkové postýlky - kniha23. května 2017 Z pohádkové postýlky - kniha Tato kniha je výběr pohádek, a to jak veršovaných, tak i normálně psaných. Jedna z těch klasických se jmenuje Smolíček pacholíček. V lese žil jelen zlaté parohy spolu se Smolíčkem […]
  • Psychofarmakoterapie stručně, jasně, přehledně19. května 2017 Psychofarmakoterapie stručně, jasně, přehledně Stručná, přehledná, užitečná a praktická, tak by se dala charakterizovat publikace psychiatra a psychoterapeuta Dr. med. Jana Drehera. Je ideální pro psychiatry, klinické psychology, […]
  • Hygiena a dezinfekce rukou - 100 otázek a odpovědí18. května 2017 Hygiena a dezinfekce rukou - 100 otázek a odpovědí Na našich rukou se nachází velké množství bakterií a dalších mikroorganismů, kterých se pouhým umytím rukou vodou a mýdlem nezbavíme. Pro úplné odstranění bakterií je nutné ruce […]
  • Veronika Válková: Královna Marie Terezie21. května 2017 Veronika Válková: Královna Marie Terezie Při příležitosti třistého výročí narození královny Marie Terezie vydalo nakladatelství Grada oba příběhy Veroniky Válkové odehrávající se za vlády téhle panovnice v jednom speciálním […]
  • Kouzelný atlas - Putování časem - Královna Marie Terezie - kniha19. května 2017 Kouzelný atlas - Putování časem - Královna Marie Terezie - kniha Dvanáctiletá holka jménem Bára se s rodiči z Prahy přestěhovala na venkov a tak trochu jí to vadí. Ovšem na druhé straně s koupí rodinného domu získala i kočku Barču. Navíc vlastní […]
  • VTIPY PRO DĚTI23. května 2017 VTIPY PRO DĚTI Všichni dobře víme, že smích léčí. Snad právě proto se smějeme tak rádi a vyprávění vtipů zpestří každou oslavu. Udělejme tedy něco pro zdraví a začtěme se do nového souboru plného anekdot […]
  • Papír s duší vintage - kniha plná inspirace20. května 2017 Papír s duší vintage - kniha plná inspirace Nůžky, lepidlo, papír, staré pohledy a fotografie, staré knihy, látky, kartón, krajky... Zkrátka věci, které se nacházejí v každé domácnosti. Věděli jste, že se z nich dají vyrobit […]
  • Vyrobte si kouzelná zvířátka10. prosince 2018 Vyrobte si kouzelná zvířátka Dlouhé podzimní večery a plískanice, kdy přes mlhu není vidět na krok, nebo na okna dopadají těžké kapky deště a střechou cloumají poryvy větru. Takové období nemají rádi ani dospělí  a o […]