Mám tě ráda, tati

mám tě ráda tati 2

Nakladatelství Grada vyda­lo nedáv­no uni­kát­ní kníž­ku Mám tě ráda, tati. Tahle kni­ha vyšla v edi­ci s názvem Vyplňte a daruj­te a díky může­te ori­gi­nál­ně vyjá­d­řit lás­ku a náklo­nost dané oso­bě. Jedná se o poči­ny, kte­ré si oblí­bi­li (nejen) mla­dí lidé po celém svě­tě a nyní jsou popu­lár­ní i u nás v České repub­li­ce. Kromě té pro tátu už vyšly kni­hy Co na tobě milu­ji a Mám tě ráda, mami - a pod­le vyjá­d­ře­ní nakla­da­tel­ství v tomhle roce plá­nu­jí vydat ješ­tě dal­ší kni­hy z toho­to cyk­lu zamě­ře­né napří­klad na pra­ro­di­če.

Kniha má pře­bal, kte­rý tro­chu při­po­mí­ná památ­ník. Název kni­hy je dopl­ně­ný srdíč­kem a v pra­vém dol­ním rohu se nachá­zí samo­lep­ka Vyplňte a daruj­te, kte­rá se ale snad­no odle­pit. Jak už samo­lep­ka a název edi­ce napo­ví­da­jí, kni­ha je urče­na k vypl­ňo­vá­ní a daro­vá­ní, tak­že zapo­meň­te na to, že do knih se nepí­še a pusť­te se do vypl­ňo­vá­ní. Knihu může­te dotvo­řit spo­leč­ný­mi foto­gra­fie­mi, vzka­zy a vzpo­mín­ka­mi a při­pra­vit tak oprav­du auten­tic­ký a jedi­neč­ný dárek.

Otázkou ovšem je, kolik tatín­ků podob­ný dárek oce­ní. Ne všich­ni muži mají rádi podob­ná sen­ti­men­tál­ní vyzná­ní, pokud má však váš tatí­nek cit­li­vou duši, může­te se bez obav pus­tit do vypra­co­vá­vá­ní jdnot­li­vých zadá­ní.  Některá jsou snad­ná, nad dal­ší­mi se tře­ba zamys­let. Někdy sta­čí jen zaškrt­nout tu správ­nou mož­nost tak, jako ve škol­ních tes­tech (správ­ná je ta, kte­rá nej­líp opi­su­je váš vztah s tatín­kem), jin­dy odpo­věď podrob­ně popsat. Až dopí­še­te závřeč­né vyzná­ní, zís­ká­te ori­gi­nál­ní podě­ko­vá­ní pro vaše­ho tátu. Poděkování, ve kte­rém bude vaše spo­leč­ná minu­lost, pří­tom­nost i budouc­nost.

Hodnocení: 80%

MÁM TĚ RÁDA, TATI

Autorka: Alexandra Reinwarth

Originální název: Was ich an dir lie­be, Papa

Překlad: Iva Michňová

Vydáno: Grada, 2018

Počet stran: 96

Líbí se Vám náš článek, dejte o něm vědět internetu:


Mám tě ráda, tati
Hodnocení: 4.9 - ‎15 hl.


Chcete být informováni o nových článcích? Přidejte se na náš...

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • Papír s duší vintage - kniha plná inspirace20. května 2017 Papír s duší vintage - kniha plná inspirace Nůžky, lepidlo, papír, staré pohledy a fotografie, staré knihy, látky, kartón, krajky... Zkrátka věci, které se nacházejí v každé domácnosti. Věděli jste, že se z nich dají vyrobit […]
  • Veronika Válková: Královna Marie Terezie21. května 2017 Veronika Válková: Královna Marie Terezie Při příležitosti třistého výročí narození královny Marie Terezie vydalo nakladatelství Grada oba příběhy Veroniky Válkové odehrávající se za vlády téhle panovnice v jednom speciálním […]
  • Kouzelný atlas - Putování časem - Královna Marie Terezie - kniha19. května 2017 Kouzelný atlas - Putování časem - Královna Marie Terezie - kniha Dvanáctiletá holka jménem Bára se s rodiči z Prahy přestěhovala na venkov a tak trochu jí to vadí. Ovšem na druhé straně s koupí rodinného domu získala i kočku Barču. Navíc vlastní […]
  • Mám tě ráda, mami14. listopadu 2017 Mám tě ráda, mami Nevíte, jaký dárek dát mamince k Vánocům? Chcete jí dát něco, co je originální, jedinečné a zároveň osobní? Darujte jí knihu Mám tě ráda, mami! Není to klasická kniha, ve které se […]
  • Kouzelné sedlo - kniha14. října 2017 Kouzelné sedlo - kniha Verunka miluje koně nadevše na světě. Ještě jí nebyly ani dva roky, když poprvé seděla na jeho hřbetu. Nejraději by měla jednoho doma, ale rodiče jí to nedovolí. Najednou vešla k Verunce […]
  • Můj psí život anebo Bígl Bertík znovu na scéně11. srpna 2018 Můj psí život anebo Bígl Bertík znovu na scéně „Dovolte, abych se představil: Jsem bígl a mé celé jméno zní Alberto z Rododendronu. Jméno začínající na A znamená, že pocházím z prvního vrhu naší mámy, a onen šlechticky znějící přídomek […]
  • Recenze: Skřítek Permoníček20. června 2018 Recenze: Skřítek Permoníček Když jde do lesa dospělý, užívá si šumění stromů, zpěv ptáků, nacpe si pusu plnou borůvek a občas jej překvapí hlavička hříbka vykukující z mechu. Zkuste vzít do lesa malé děti a zeptejte […]
  • Jak správně používat časy v angličtině?17. listopadu 2018 Jak správně používat časy v angličtině? Jednou z nejtěžších věcí, se kterými se setkáte při učení angličtiny, jsou časy. Na rozdíl od češtiny, která je má jen tři - minulý, přítomný a budoucí, jich v angličtině najdete mnohem […]
  • To dáme, dědo! - Martin dělá to, co nemá a děda ho v tom ještě podporuje14. listopadu 2018 To dáme, dědo! - Martin dělá to, co nemá a děda ho v tom ještě podporuje Martinův děda momentálně griloval. I kdyby to Martin nevěděl, tak by to ucítil podle kouře, který jeho dědeček voněl. Maminka dědu vychvalovala až do nebes. Říkala, že i kdyby griloval […]
  • Svět v číslech - kniha26. června 2018 Svět v číslech - kniha Tato kniha je plná různých zajímavostí. Například v první kapitola, která pojednává o úžasných pokladech praví o tom, že 46 milionů dolarů zaplatil klenotník Laurence Graff za nádherný […]