Magická zvířata - kočičí čáry - kniha

Magická zví­řa­ta - koči­čí čáry - kni­ha
Ohodnoťte člá­nek

Lotka byla smut­ná. Před dvě­ma dny jí mamin­ka sdě­li­la, že vza­la novou prá­ci v Paříži, tudíž bude muset Lotka odjet ke strýč­ko­vi na celé léto. Lotka byla vel­mi nazlo­be­ná, pro­to­že mamin­ku neu­vi­dí po celý ten čas, navíc ke strýč­ko­vi nemá sko­ro žád­ný vztah, pro­to­že ho pří­liš čas­to neví­da­la. Maminka ji dopro­vo­di­la a posa­di­la do vla­ku. Ten jí dove­zl na sta­ni­ci Dolní Most, kde strý­ček byd­lel. Lotka byla též nazlo­be­ná i pro­to, že si strýč­ka nepa­ma­to­va­la, pro­to­že tatín­ko­vu rodi­nu mamin­ka nechtě­la vídat - bylo jí z toho totiž smut­no. Strýček Josef byl tak tro­chu pod­ni­ka­tel - vlast­nil totiž obchod s cho­va­tel­ský­mi potře­ba­mi a také tam měl zví­řa­ta.

Tím se Lotce spra­vi­la nála­da, pro­to­že je milo­va­la. Maminka jí však žád­né nechtě­la dovo­lit. Najednou se Lotka zača­la těšit, že pro­ži­je léto se zví­řa­ty, když už nic jiné­ho. Strýček Josef pro ni při­jel dodáv­kou a během ces­ty se spí­še mlče­lo. Lotka neby­la u strýč­ka sama. Měl totiž syna jmé­nem Dan, kte­rý byl jen o rok star­ší než Lotka. V dodáv­ce se zatím málem nabou­ra­li, pro­to­že Lotka se lek­la kvů­li tomu, že se její ruky dotklo něco stu­de­né­ho. Byla to Sofinka - mla­dá jezevči­ce, kte­ré se Lotka evi­dent­ně zalí­bi­la. Zatím při­je­li do obcho­du, ve kte­rém vlast­ně strý­ček s Danem i byd­le­li, tedy o poscho­dí výše.

Když Lotka vešla dovnitř, uvi­dě­la plno kle­cí a akvá­rií. Zatím ode­šla do poko­je, kte­rý jí při­dě­li­li. Bylo zvlášt­ní, že byl ladě­ný do růžo­va, tudíž pro hol­čič­ku. Navíc se Lotce zdá­lo, jako by už tu někdy byla, avšak nedo­ká­za­la si to vysvět­lit. Najednou volal zezdo­la strý­ček na Lotku, aby se šla napít. Lotka vešla a usly­še­la útrž­ky hovo­ru Josefa a Dana. Zaslechla, že musí být opa­tr­ní. Dan byl doce­la roz­či­le­ný. Nechápal, proč tu Lotka musí být a ješ­tě si při­sa­dil otáz­kou, jest­li máma nechce nebo co vlast­ně. Bohužel Lotka stá­la ve dve­řích a tu posled­ní větu sly­še­la.

Strýček byl roz­pa­či­tý a tro­chu i čer­ve­ný. Chtěl zahnat roz­pa­ky tím, že Lotce nabí­zel čaj, džus či sušen­ky. Pokoušel se zavést hovor na téma, jest­li má Lotka ráda myši. Ta odpo­vě­dě­la, že ano. Všechny myši v obcho­dě si Lotku pro­hlí­že­ly. Lotku napadlo, že by moh­la v obcho­dě vypo­má­hat a hned to nad­nes­la. Strýček byl nad­še­ný, ale Dan tutlal smích, kte­rý mas­ko­val za kašel. Josef ji odve­dl k jed­né ohrád­ce, kde měl čty­ři čer­ná koťát­ka. Josef potře­bo­val, aby si s nimi Lotka kaž­dý den hrá­la - muse­la si zvy­kat na lidi a on na to neměl čas. Lotce se to začí­na­lo líbit.

Další den ráno Josef navr­hl, aby šla Lotka sama ven­čit Sofinku, ale aby na ní byla opa­tr­ná. Lotka ji pak ven­či­la vel­mi čas­to, až se jí sta­lo něco, co ji vyved­lo vel­mi z míry - Sofinka totiž mlu­vi­la a navíc s fran­couz­ským akcen­tem. Vše se pak vysvět­li­lo. Febka pochá­ze­la z Paříže a ve Francii žila též v tako­vém­to obcho­dě. Strýčkův obchod byl totiž kou­zel­ný s mlu­ví­cí­mi zví­řa­ty. Mluvili tam vlast­ně všich­ni - myši i koč­ky - pros­tě kaž­dý. Lotka se nejdřív dur­di­la, proč jí o tom nic neřek­li, ale pak se uklid­ni­la a tepr­ve poté zača­lo dob­ro­druž­ství.

Velmi hezká kníž­ka pro děti, jak už je u této spi­so­va­tel­ky zvy­kem. Sice v kni­ze nejsou obráz­ky, ale to boha­tě vykom­pen­zu­je těm kdo si na ně potr­pí, obál­ka kni­hy, na kte­ré je uhran­či­vá kočka. Doporučuji ke kou­pi.

Knihu může­te zakou­pit za 149 Kč zde.

 

 • Autor: Holly Webbová
 • Žánr: pří­běhy o zví­řa­tech
 • Nakladatelství: Fragment
 • Datum vydá­ní:23. 01. 2018

 

 

Jana Plecháčová

Související příspěvky:

 • Psí průšviháři - Neposlušný pudlík špindíra - kniha1. března 2018 Psí průšviháři - Neposlušný pudlík špindíra - kniha Róza Sanchezová je desetiletá normální holka, ale má dva problémy - chce psa a má čtyři nezvedené starší bratry. Podle ní jsou hluční, špinaví, dělají rámus a vlastně zaneřádí celý dům. […]
 • Spirit Animals: Soumrak strážců – Velký návrat - kniha12. února 2018 Spirit Animals: Soumrak strážců – Velký návrat - kniha Zeríf se zachytil prsty v malé puklině a pokoušel se vylézt na úzkou skalní římsu. Byl rád, že vyvázl vcelku se zdravou kůží. Byl na útěku celé dny. Jakmile se objevili Zelenopláštníci, […]
 • Kouzelní poníci - Nová kamarádka - kniha3. června 2018 Kouzelní poníci - Nová kamarádka - kniha Orion a Destiny, dva okřídlení koně, dvojčata, se spolu za měsíčního svitu honili po obloze. Destiny vyhrávala a ještě si Oriona kvůli tomu dobírala, ale tak jemně sestersky. Orion si […]
 • Veterinární akademie - Škola začíná - kniha6. června 2018 Veterinární akademie - Škola začíná - kniha Ve Vrbovém údolí se Abbey chystala na svůj první školní den. Za spolubydlící měla holku jménem Hanna. Už na první pohled bylo patrné, že jejich rodiny jsou tak rozdílné, jak jen to mohlo […]
 • Stáje Zlatá hvězda – Zákeřná soupeřka - kniha9. února 2018 Stáje Zlatá hvězda – Zákeřná soupeřka - kniha Poppy se celá natěšená řítila k Milli. Kamarádky se objaly. Poppy přijela do Stáje Zlatá hvězda, která patřila její tetě Sofii a jejímu manželovi, veterináři Markovi, kteří ji měli velmi […]
 • Ema a její kouzelná zoo – Popletený tučňák - kniha27. února 2018 Ema a její kouzelná zoo – Popletený tučňák - kniha Ema Parkerová byla štěstím bez sebe. Právě skončila škola a na celých šest týdnů má prázdniny. Je to o to lepší, protože bydlí v záchranné zoologické zahradě, jejímž majitelem je strýček […]
 • Příběhy se šťastným koncem - Vyplašený jezevec - kniha9. února 2018 Příběhy se šťastným koncem - Vyplašený jezevec - kniha Lewis jel s otcem autem do města, protože si chtěl koupit novou hru, jenž se jmenovala Ledová bouřka. Už ji totiž hrál u své kamarádky Maddy a přišla mu úžasná. Otec tomu moc nerozuměl. […]
 • Psí záchranářky - Báječný pes - kniha4. března 2018 Psí záchranářky - Báječný pes - kniha Taylor šla ke své skříňce, už totiž skončilo vyučování a Taylor si ještě stále zvykala na novou školu v Roxbury Parku. Odstěhovala se totiž s celou rodinou do jiného města a nebylo to […]
 • Magická zvířata - Psí kouzla - kniha31. května 2018 Magická zvířata - Psí kouzla - kniha Lotka stála před zrcadlem a zrovna si zapínala svůj nový školní svetřík červené barvy, který ji koupil strejda. Pomyslela si, že to není až tak špatné, avšak z tohoto omylu ji vyvedla […]
 • Tygří srdce - Ostrov Stínových válečníků - podaří se Rádžovi naplnit jeho cesta?14. srpna 2018 Tygří srdce - Ostrov Stínových válečníků - podaří se Rádžovi naplnit jeho cesta? Rádža byl konečně po velmi dlouhé době u svého cíle. Splnil poslední přání své matky a byl přijat jako učedník na ostrov Bayangaiů. Byl nyní ve společenství Stínových válečníků, kde měl […]

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *