Zatímco spala, její život se změnil od základů

liz lawler zatimco jsi spala 1

Doktorka Alex Taylorová sa pro­bu­dí při­pou­ta­ná na ope­rač­ním sto­le. Muž, kte­rý se nad ní sklá­ní, není lékař, a vol­ba, do kte­ré ji nutí, je nevý­slov­ně absurd­ní a kru­tá. Když Alex zno­vu pro­cit­ne, nemá na těle žád­né sto­py po zra­ně­ní. Kromě toho vůbec nikdo nechce její­mu hrůz­né­mu zážit­ku věřit. Zdá se, že se Alex zbláz­ni­la a vše se ode­hrá­lo jen v její hla­vě. Vždyť pro její tvr­ze­ní nee­xis­tu­jí žád­né důka­zy. Vše se ale změ­ní, když na její oddě­le­ní při­ve­zou ženu, kte­rá Alex krát­ce před­tím, než zemře, pro­zra­dí, že má za sebou stej­né utr­pe­ní jako ona.

A to je jen začá­tek. Postupně se obja­vu­jí dal­ší udá­los­ti potvr­zu­jí­cí Alexinu prav­du. Věta, kte­rou řekl onen ďábel­ský lékař, nasprejo­va­ná na před­ním skle její­ho auta. Umírající žena, kte­rou někdo pře­jel autem, leží­cí na jejím par­ko­va­cím mís­tě. Téměř smr­tel­ná zámě­na vak­cí­ny urče­né pro jed­no­ho z paci­en­tů. Alex tuší, že její trýzni­tel po ní jde a neza­sta­ví se před ničím a ví, že její jedi­nou šan­cí na pře­ži­tí se stá­vá nale­ze­ní něko­ho, kdo jí uvě­ří.

Thriller Zatímco jsi spa­la vás hned od začát­ku vtáh­ne do děje. Společně s Alex pro­ži­je­te zou­fal­ství a strach o život a násled­nou bez­na­děj a pochy­by, kte­ré ji nepře­stá­va­jí pro­ná­sle­do­vat. Budete se ptát, co se vlast­ně děje a jaká je prav­da, a zkou­šet odha­lit původ­ce Alexina neštěs­tí. To se vám ale prav­dě­po­dob­ně nepo­da­ří. Autorka si totiž s čte­ná­řem hra­je. Když na něja­kou posta­vu vrh­ne stín pode­zře­ní, při­jde vzá­pě­tí s pře­svěd­či­vý­mi argu­men­ty o nevi­ně dané posta­vy, a stej­ně to fun­gu­je i opač­ně, tak­že  si nemů­že­te být ničím jis­tí.

Do děje zasáh­nou nejen lidi, kte­ří by rádi videli Alex za mří­že­mi, ale obje­ví se i neče­ka­ní spo­jen­ci při­ná­še­jí­cí ale­spoň malou nadě­ji, že vše může dopad­nout když už ne dob­ře, tak ale­spoň sne­si­tel­ně, a  vy jste tak při čte­ní v neu­stá­lém napě­tí, zda se Alex poda­ří nejen pře­žít, ale i pro­ká­zat, že nespácha­la zlo­či­ny, ze kte­rých ji poli­cie obvi­ňu­je. Příběh ozvlášt­ňu­je moc pove­de­ná meta­fo­ra týka­jí­cí se poví­dá­ni o egypt­ské Putifarce, kte­rá na kon­ci náh­le zís­ká obrov­ský význam a odha­lí vám něco, co vám během čte­ní uni­ka­lo. I po tomhle odha­le­ní ale Alexino trá­pe­ní pokra­ču­je a napě­tí je v kni­ze pří­tom­né až do posled­ni stra­ny. Liz Lawler ve své prvo­ti­ně spo­ji­la atrak­tiv­ní lékař­ské pro­stře­dí se str­hu­jí­cím pří­bě­hem, poli­cej­ním vyšet­řo­vá­ním a pro­pra­co­va­ný­mi posta­va­mi - a výsle­dek je více než uspo­ko­ji­vý.

Více na Kritiky.cz
Simpsonovi: S30E02: Heartbreak Hotel České titulky pro 2. epizodu 30. sezóny...
Karty vědomé duše: Krásná oslava ženství a lidství... Kartičky Karty vědomé duše jsou malé drahokamy v ruce. Snad je to těmi něžnými slovy, nebo...
Insomnia (Nespavost) Máte poruchy spánku? Špatně se vám usíná? Pokud ano, tak rozhodně nejezděte na Aljašku v o...
Zelená kosmetika – Michaela Suchá Máte rádi přírodní kosmetiku bez zbytečné chemie a ještě navíc byste si ji chtěli vyráb...
Sin City - Město hříchu Robert Rodriguez si docela zavařil, když k režii přizval autora comicsové předlohy Sin City Fr...

 

Hodnocení: 100%

 

ZATÍMCO JSI SPALA

Autorka: Liz Lawler

Originální název: Don´t Wake Up

Překlad: Jan Mrlík

Obálka: Emil Křižka

Vydáno: Alpress, 2018

Počet stran: 320

Ohodnoťte článek


Chcete být informováni o nových článcích? Přidejte se na náš...

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • Naplní Iskari svůj osud?17. srpna 2018 Naplní Iskari svůj osud? Kdysi dávno si osamělý Božský Stařec stvořil dva společníky, Prvního vyrobil z oblohy a duše a pojmenoval ho Namsara. Byl to zlatý hoch, který všude přinášel smích a lásku. Druhá byla […]
  • Zkrocená královna - Život plný strachu po boku Jindřicha VIII. - kniha5. listopadu 2017 Zkrocená královna - Život plný strachu po boku Jindřicha VIII. - kniha Kateřina Parrová byla už dvojnásobnou vdovou. Žila na dvoře krále Jindřicha VIII. spolu se svou sestrou Nan, která byla vdaná. Kateřina měla milence, což by samo o sobě nebylo nic […]
  • Nikomu by neublížil12. března 2019 Nikomu by neublížil Marion žije s dominantním bratrem Johnem v rozpadajícím se domě po rodičích.Stará panna, která pořád spí s plyšovým medvídkem, je na svém bratrovi zcela závislá. Dny tráví staraním se o […]
  • Má paní10. dubna 2019 Má paní Anglického krále Jindřicha VIII. určitě není potřebné představovat - a to samé platí i pro Annu Boleynovou, jeho druhou manželku. On byl nejmocnější muž Anglie, výbušný, ale charismatický, […]
  • Jak velkou sílu má naděje?9. dubna 2019 Jak velkou sílu má naděje? Zdá se, že Matyldin život bude dokonalý. Nejenže pochází z jedné z předních a bohatých sydneyských rodin a živí se psaním článků, ale navíc se bude brzy vdávat za perfektního muže. Bradley […]
  • Tanec bohů - kniha12. června 2017 Tanec bohů - kniha Larkin se velmi těžce pohyboval po domě, kde vlastně před chvíli proběhla svatba. Ovšem ve stínu krve, zbraní a bitvy. Bitva proběhla proti démonům, kteří je napadli. Jednalo se o vampýry […]
  • Nerozlučný pár - kniha20. července 2017 Nerozlučný pár - kniha Emily se zdá znovu noční můra, ve které jí sžírají plameny. Pracovala dříve u police, dokud se neseběhly ty osudné události, které jí převrátili život naruby a už nic nebylo jako předtím. […]
  • Učedník a válečný mág - kniha3. listopadu 2017 Učedník a válečný mág - kniha Fletcher si připadal jako v prázdnotě. V plicích měl mrazivé pálení a nedostávalo se mu kyslíku. V hlavě si přehrával svoje vzpomínky, když tu ho někdo vytáhnul a on se konečně mohl volně […]
  • Lumpík zachraňuje - kniha10. července 2017 Lumpík zachraňuje - kniha Lumpík je roztomilé maličké štěňátko, které žije se svou maminkou Daisy u Honzíkových prarodičů. Honzík je malý kluk, který chodí sice do školy, ale je velmi nepořádný a dá se říct, že i […]
  • Za tajemstvím pokladů Čech, Moravy a Slezska16. dubna 2018 Za tajemstvím pokladů Čech, Moravy a Slezska Poklad. Slovo, které zní cinkáním zlata, třpytí se drahokami a šuští tajnými dokumenty. Slibuje život v bohatství a dostatku. Současné z něj ale běhá i mráz po zádech - protože při […]