Nevěsta (uživatelská příručka) - Jak dobře připravit, přežít a užít si ten nejdůležitější den v životě

016

Jistě si pře­je­me, aby náš sva­teb­ní den byl tím nej­krás­něj­ším v živo­tě a vše pro­běh­lo přes­ně pod­le před­stav. Zvládnout pří­pra­vy s úsmě­vem na rtech nám pomů­že prá­vě tato nápa­di­tá pub­li­ka­ce. Její záslu­hou pře­ko­ná­me shon, sta­no­ví­me si pri­o­ri­ty, vybe­re­me nej­vhod­něj­ší­ho foto­gra­fa, sesta­ví­me seznam hos­tů i mno­ho dal­ší­ho.

Autorka pra­cu­je pro sva­teb­ní rubri­ku časo­pi­su Philadelphia Wedding, v níž léta radí nevěstám, jak se na svůj den D nej­lé­pe při­pra­vit.

Napomůže budou­cím novo­man­žel­kám v ujas­ně­ní si toho, v jakém roč­ním obdo­bí by měla jejich svat­ba být a zda bude její styl ele­gant­ní, ven­kov­ský či na způ­sob taneč­ní par­ty. Nabídne rady, jak sesta­vit před­běž­ný roz­po­čet, kdy vyu­žít slu­žeb sva­teb­ní koor­di­ná­tor­ky i pod­le čeho ji vybrat a jest­li se roz­hod­nout pro tra­dič­ní nebo repor­táž­ní typ foto­gra­fií.

Jaké šaty se nej­lé­pe hodí k naše­mu typu posta­vy? Jaký je roz­díl mezi dor­to­vým máslo­vým kré­mem, fon­dá­nem, mar­ci­pá­nem či kara­me­lo­vý­mi nitě­mi? Zvolit radě­ji kape­lu nebo dis­k­žo­ke­je?

Kniha pomů­že s výbě­rem kame­ra­ma­na, kvě­ti­nář­ky, vhod­ných kvě­tin i s tím, zda pořá­dat ban­ket, raut bez obslu­hy nebo s obslu­hou. Velmi prak­tic­ký je návrh zase­da­cí­ho pořád­ku i s jeho pra­vi­dly. Dozvíme se, jak roze­sa­dit význam­né a méně význam­né hos­ty či ty, kte­ří se navzá­jem nema­jí pří­liš v lás­ce.

Velmi zda­ři­lý je vzor pla­y­lis­tu s návrhy skla­deb, jež se hodí k pří­cho­du nevěs­ty, prv­ní­mu tan­ci, tan­ci otce s nevěs­tou i pro roz­prou­dě­ní zába­vy.

Nevíme si rady s pozván­ka­mi, sva­teb­ním menu či výbě­rem tis­kár­ny? I tyto odpo­vě­di zde nalez­ne­me.

Zjistíme, jak se nej­lé­pe posta­rat o své hos­ty, jak obda­ro­vat rodi­če, dru­žič­ky a sebe navzá­jem.

Je pro naši svat­bu vhod­něj­ší civil­ní či cír­kev­ní obřad? Jak sesta­vit seznam sva­teb­ních darů?

Celý pro­ces pří­prav svat­by je zde pře­hled­ně zachy­cen od počát­ků až k vysně­né­mu cíli. Pokud bude­me postu­po­vat dle uve­de­né­ho návo­du, usnad­ní nám to pří­pra­vy se svat­bou a vše zvlád­ne­me, aniž bychom se zhrou­ti­ly z množ­ství zaři­zo­vá­ní a shá­ně­ní. Kniha je psá­na čti­vě, lehce a s humo­rem.

Jak autor­ka podo­tý­ká, nej­dů­le­ži­těj­ší je dob­rá nála­da a uží­vá­ní si celé­ho pro­ce­su pří­prav, jež čas­to býva­jí jeden­krát za život.

Pochválit musím pře­hled­nost a gra­fic­kou úpra­vu s vese­lý­mi ilu­stra­ce­mi Paula Kepplea a Scottyho Reifsnydera.


 • Autor: Denny, Carrie
 • Nakladatelství: CPress
 • Originál: The bride’s instructi­on manu­al
 • Překlad: Kaplanová, Iveta
 • Vazba: bro­žo­va­ná
 • Počet stran: 224
 • Rozměry: 12,7 × 17,8 cm
 • Rok vydá­ní: 2017
 • Vydání: 1.
 • EAN: 9788026416159
 • ISBN: 978-80-264-1615-9
 • Hodnocení: 97 %

Kniha k zakou­pe­ní na AlbatrosMedia.cz za 254 Kč.

Více na Kritiky.cz
Titulky k The Durrells S04E01 - Episode #4.1 Po roce tu máme další sérii ze sluncem zalitého Korfu. Louisa otevřela penzion a zatím má ja...
Bolek Polívka - Theofil Vaše postava se jmenuje Theofil, kdo to je?  Theofil je vyslanec. Je to potvora. Myslí jen na se...
Altaïr komiks – #025 ...
Westworld - Journey Into Night (S02E01) - 95 % Po dlouhém čekání se nám splnilo přání. Pokračování jednoho z nejlepších seriálů HBO...
Robinsonův ostrov - 30. 1. 2017 Pátý díl Robinsonova ostrova....

Ohodnoťte článek

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

 • Z pohádkové postýlky - kniha23. května 2017 Z pohádkové postýlky - kniha Tato kniha je výběr pohádek, a to jak veršovaných, tak i normálně psaných. Jedna z těch klasických se jmenuje Smolíček pacholíček. V lese žil jelen zlaté parohy spolu se Smolíčkem […]
 • VTIPY PRO DĚTI23. května 2017 VTIPY PRO DĚTI Všichni dobře víme, že smích léčí. Snad právě proto se smějeme tak rádi a vyprávění vtipů zpestří každou oslavu. Udělejme tedy něco pro zdraví a začtěme se do nového souboru plného anekdot […]
 • Psychofarmakoterapie stručně, jasně, přehledně19. května 2017 Psychofarmakoterapie stručně, jasně, přehledně Stručná, přehledná, užitečná a praktická, tak by se dala charakterizovat publikace psychiatra a psychoterapeuta Dr. med. Jana Drehera. Je ideální pro psychiatry, klinické psychology, […]
 • Panicové23. května 2017 Panicové Ve Francii se píše rok 1740 a mladý Jamie Fraser se s kamarádem Ianem připojuje ke skupině žoldáků. Navzdory všem vhodným příležitostem ještě ani jeden z mladých mužů nepřišel o panictví a […]
 • Hygiena a dezinfekce rukou - 100 otázek a odpovědí18. května 2017 Hygiena a dezinfekce rukou - 100 otázek a odpovědí Na našich rukou se nachází velké množství bakterií a dalších mikroorganismů, kterých se pouhým umytím rukou vodou a mýdlem nezbavíme. Pro úplné odstranění bakterií je nutné ruce […]
 • Celý život18. května 2017 Celý život Útlá knížka, která však ve svém textu dokáže obsáhnout, jak již sám název napovídá, celý život jednoho muže. Muže, který by pro spoustu lidí asi nebyl ničím výjimečný, avšak doba, kterou […]
 • Veronika Válková: Královna Marie Terezie21. května 2017 Veronika Válková: Královna Marie Terezie Při příležitosti třistého výročí narození královny Marie Terezie vydalo nakladatelství Grada oba příběhy Veroniky Válkové odehrávající se za vlády téhle panovnice v jednom speciálním […]
 • Papír s duší vintage - kniha plná inspirace20. května 2017 Papír s duší vintage - kniha plná inspirace Nůžky, lepidlo, papír, staré pohledy a fotografie, staré knihy, látky, kartón, krajky... Zkrátka věci, které se nacházejí v každé domácnosti. Věděli jste, že se z nich dají vyrobit […]
 • Projekt pes (ten můj)19. května 2017 Projekt pes (ten můj) V našem knižním příběhu je hlavním hrdinou klučina jménem Jenda, který se snaží přesvědčit své rodiče, aby mu pořídili psa. Jenda jako každý kluk je velice neodbytný a co si nyní umanul, […]
 • Holky, neděste se puberty - návod pro dívky, jak přežít svých ...náct9. července 2018 Holky, neděste se puberty - návod pro dívky, jak přežít svých ...náct Blíží se Vaší dceři období dospívání? Publikace HOLKY, NEDĚSTE SE PUBERTY od autorů Lizzie Coxové a Damiena Weighilla ji zábavnou formou seznámí s úskalími této doby a citlivě ji provede […]