Léčba duše bez pilulek? Stačí se projít lesem, radí japonský bestseller.

Shirin

Shinrin-yoku, to je kniž­ní novin­ka, kte­rá čte­ná­řům radí, jak vyu­žít bla­ho­dár­né účin­ky pří­ro­dy.  Kromě vědec­kých poznat­ků pro­fe­so­ra Yoshifumi Miyazakiho v ní najde­me také prak­tic­ké tipy, jak zmír­nit nega­tiv­ní účin­ky dneš­ní uspě­cha­né doby.

To, že se v posled­ních letech one­moc­ně­ní spo­je­ná se stre­sem sta­la glo­bál­ním spo­le­čen­ským pro­blé­mem, je nám pod­sou­vá­no ze všech stran. Málokdo už nám ale pora­dí, jak čím dál čas­těj­ším úzkos­tem a depre­sím před­chá­zet. Shinrin-you, tera­pie pří­ro­dou či také tera­pie lesem, při­chá­zí s rozum­ným řeše­ním.

A tím je návrat tam, odkud pochá­zí­me. Jak se v kni­ze dozví­me, během pro­ce­su evo­lu­ce jsme strá­vi­li více než 99.99 pro­cent času v při­ro­ze­ném pro­stře­dí pří­ro­dy. To se nám ale v důsled­ku živo­ta ve měs­tech stá­le více vzda­lu­je, tělo i mysl jsou nad­měr­ně sti­mu­lo­vá­ny umě­lým pro­stře­dím a stá­va­jí se čím dál více náchyl­něj­ší­mi.

„Blahodárný efekt na kva­li­tu naše­ho živo­ta a pocit poho­dy nemu­sí mít jenom lesy. I dal­ší při­ro­ze­né sti­mu­ly, jako napří­klad par­ky, kvě­ti­ny, bonsa­je a prv­ky ze dře­va, mohou pod­le sou­čas­ných poznat­ků sni­žo­vat stres, a pro­to jsou tyto účin­ky dosa­ži­tel­né pro všech­ny, i pro oby­va­te­le měst“.

Ke zlep­še­ní naše­ho dušev­ní­ho i fyzic­ké­ho zdra­ví tedy není potře­ba radi­kál­ních změn, pilu­lek či jiných zázra­ků. Zaměřme se více na čas strá­ve­ný v pří­ro­dě, na rela­xa­ci, medi­ta­ci a vší­ma­vost. Ano, tak jed­no­du­chá může být ces­ta ke štěs­tí.

I když se kni­ha zamě­řu­je pře­de­vším na detail­ní popis japon­ských pro­gra­mů, věřím, že může být pří­no­sem i pro čes­ké čte­ná­ře, hle­da­jí­cí rozum­nou ces­tu k nasto­le­ní při­ro­ze­né život­ní rov­no­váhy.


 • Datum vydá­ní: 07. 05. 2018
 • Katalogové čís­lo: K444
 • ISBN: 978-80-271-0778-0
 • Formát / stran: 150×210, 192 stran

Knihu si může­te kou­pit na strán­kách Grada.cz za 369 Kč.

Líbí se Vám náš článek, dejte o něm vědět internetu:


Ohodnoťte článek


Chcete být informováni o nových článcích? Přidejte se na náš...

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

 • Panicové23. května 2017 Panicové Ve Francii se píše rok 1740 a mladý Jamie Fraser se s kamarádem Ianem připojuje ke skupině žoldáků. Navzdory všem vhodným příležitostem ještě ani jeden z mladých mužů nepřišel o panictví a […]
 • Pravé a lahodné jídlo: více než 100 receptů z neupravených potravin pro vaše zdraví a pohodu23. května 2017 Pravé a lahodné jídlo: více než 100 receptů z neupravených potravin pro vaše zdraví a pohodu Moderní trendy ve stravování asi nemusím sáhodlouze představovat. Nejspíš každý už slyšel o raw (syrové) stravě, zná nějakého vegetariána, jedl veganskou sušenku bez cukru a ochutnal […]
 • Psychofarmakoterapie stručně, jasně, přehledně19. května 2017 Psychofarmakoterapie stručně, jasně, přehledně Stručná, přehledná, užitečná a praktická, tak by se dala charakterizovat publikace psychiatra a psychoterapeuta Dr. med. Jana Drehera. Je ideální pro psychiatry, klinické psychology, […]
 • VTIPY PRO DĚTI23. května 2017 VTIPY PRO DĚTI Všichni dobře víme, že smích léčí. Snad právě proto se smějeme tak rádi a vyprávění vtipů zpestří každou oslavu. Udělejme tedy něco pro zdraví a začtěme se do nového souboru plného anekdot […]
 • Z pohádkové postýlky - kniha23. května 2017 Z pohádkové postýlky - kniha Tato kniha je výběr pohádek, a to jak veršovaných, tak i normálně psaných. Jedna z těch klasických se jmenuje Smolíček pacholíček. V lese žil jelen zlaté parohy spolu se Smolíčkem […]
 • Papír s duší vintage - kniha plná inspirace20. května 2017 Papír s duší vintage - kniha plná inspirace Nůžky, lepidlo, papír, staré pohledy a fotografie, staré knihy, látky, kartón, krajky... Zkrátka věci, které se nacházejí v každé domácnosti. Věděli jste, že se z nich dají vyrobit […]
 • Celý život18. května 2017 Celý život Útlá knížka, která však ve svém textu dokáže obsáhnout, jak již sám název napovídá, celý život jednoho muže. Muže, který by pro spoustu lidí asi nebyl ničím výjimečný, avšak doba, kterou […]
 • Uvařte si chutná jídla podle Kurkumové kuchařky26. ledna 2019 Uvařte si chutná jídla podle Kurkumové kuchařky Pro všechny, kdo mají rádi kurkumu a chtějí s touto jedinečnou surovinou v kuchyni pracovat o něco víc, než s ní čas od času posypat rýži se zeleninou, je tu Kurkumová kuchařka. Díky této […]
 • Hygiena a dezinfekce rukou - 100 otázek a odpovědí18. května 2017 Hygiena a dezinfekce rukou - 100 otázek a odpovědí Na našich rukou se nachází velké množství bakterií a dalších mikroorganismů, kterých se pouhým umytím rukou vodou a mýdlem nezbavíme. Pro úplné odstranění bakterií je nutné ruce […]
 • Nečistotnost u koček - kniha12. srpna 2017 Nečistotnost u koček - kniha Tuto knihu sepsala německá veterinářka, odbornice svého oboru. Kniha je rozdělená do pěti kapitol nebo spíše oddílů, které popisují rady, když se děje něco s našimi kočičími miláčky. […]