Láska z deníku - na kouzelném ostrově se můžete znovu zamilovat

Láska z dení­ku - na kou­zel­ném ost­ro­vě se může­te zno­vu zami­lo­vat
Ohodnoťte člá­nek

Emily je hlav­ní posta­va nové­ho romá­nu Sarah Jio Láska z dení­ku. Po roz­vo­du se svým man­že­lem odjíž­dí ke své tetě Bee na kou­zel­ný ost­rov Bainbridge. Stráví tam nece­lý měsíc. V růžo­vém poko­ji, kde ji uby­tu­je její své­rázná teta Bee nalez­ne růžo­vý deník. Ten malý deník roz­pou­tá sled mno­ha udá­los­tí, slo­ži­tou sple­ti­tost vzta­hů, pomo­cí stříp­ků doká­že Emily roz­plést veli­kou pavu­či­nu. Potká svou dáv­nou lás­ku Grega. Na prv­ní pohled to vypa­dá snad­ně, že se spo­lu dají dohro­ma­dy. Setká se s tajem­ným Jackem, kte­rý ji postup­ně zapad­ne do děje růžo­vé­ho dení­ku. Kdo je ta tajem­ná Esther, kte­rá celý pří­běh vyprá­ví? Podaří se Emily všech­ny detai­ly spo­jit do jed­no­ho děje? Zvládne Emily napsat svůj dal­ší román? Neváhejte si dal­ší díl ze série Srdcovek pře­číst. Rozhodně nebu­de­te lito­vat. 

Láska z dení­ku bude roz­hod­ně pat­ři ke kni­hám, ke kte­rým se urči­tě vrá­tím. Zanechala ve mně hlu­bo­ký dojem. Nenechala mě spát, pře­mýš­le­la jsem, jak spo­lu sou­vi­sí vztah Bee, Emily, či Esther? Nedokázala jsem se odtrh­nout od děje. Děj byl sviž­ný a veli­ce pou­ta­vý. Moc se mě líbi­ly úryv­ky z dení­ku pro­klá­da­né domněn­ka­mi Emily, kte­rá se sna­ži­la vše­mu při­jít, jak se říká „na kloub.“

Velice se mě líbil citát:

„Velkou lás­ku nezni­čí čas, bolest ani vzdá­le­nost. I když se všech­no zdá ztra­ce­né, pra­vá lás­ka pře­tr­vá­vá.“

Edice Srdcovky při­ná­ší výběr těch nej­lep­ších romá­nů pro ženy, kte­ré může­te při­ba­lit na ces­ty. Začtěte se v leta­dle, ve vla­ku, u vody nebo tře­ba když jede­te do prá­ce. Ať už míří­te kam­ko­li, nepře­stá­vej­te snít. V této edi­ci vyšly dal­ší kni­hy: Něco jako lás­ka, Láska z dení­ku, Popelčiny stře­víč­ky, S lás­kou Luisa, Láska v řadě 27.

Autor: Sarah Jio

Žánr: edi­ce srd­cov­ky, romá­ny pro ženy

Vydáno: 2018, Motto ve spo­leč­nos­ti Albatros media, Praha

Počet stran: 317

Vazba kni­hy: měk­ká

ISBN: 978-80-267-1168-1.

Lenka Štveráčková

Související příspěvky:

  • Znovu já - Opravdu musíme podstoupit operaci srdce, abychom si uvědomili, že ještě nějaké vůbec máme?20. srpna 2018 Znovu já - Opravdu musíme podstoupit operaci srdce, abychom si uvědomili, že ještě nějaké vůbec máme? Mít manžela, práci, děti a umět se zastavit v tomto neustálém kolotoči je opravdu umění. Maribeth Kleinová, hlavní hrdinka románu Gayle Formanové, toto vše zvládá, až do té doby, než […]
  • Poslední nádech - poutavý román z drsné Tasmánie10. září 2018 Poslední nádech - poutavý román z drsné Tasmánie Eva je devětadvacetiletá porodní asistentka, která se vdala za Jacksona. Pouhých deset měsíců po svatbě Jackson zemře při pádu ze skály při rybaření. Jeho tělo ale nebylo nalezeno. Eva ho […]
  • Mezinárodní Bestseller: Tajný deník Hendrika Groena 83 1/4 roku16. srpna 2018 Mezinárodní Bestseller: Tajný deník Hendrika Groena 83 1/4 roku O tom, jaké to je být starý a žít v domově důchodců, Vám s nadsázkou a prostřednictvím satiristických a ironických poznámek docela věrně přiblíží deníkové zápisky někdy milého, jindy […]
  • Deník pro duši – relaxace, kreativita, inspirace10. června 2017 Deník pro duši – relaxace, kreativita, inspirace V dnešní hektické době, kdy se na nás valí nejen spousta informací, povinností a kdy máme pocit, že musíme všechno stihnout, lidem chybí právě ten čas sama pro sebe. Chvíle, kdy se člověk […]
  • Peter Lundberg - kniha - recenze12. dubna 2017 Peter Lundberg - kniha - recenze Celým příběhem prosvítá jedna hlavní postava – Peter Lundberg - osamělý třicátník. Děj je zasazen do severské země - Švédsko. Od začátku vyprávění se spisovatelka věnuje rozchodu Petera a […]
  • DENÍK VĚČNÉ DIETÁŘKY od Patricie Janečkové17. listopadu 2017 DENÍK VĚČNÉ DIETÁŘKY od Patricie Janečkové Každý z nás se alespoň jednou v životě přistihne před zrcadlem, jak si kontroluje svoje faldíky na břiše nebo velikost svého pozadí. Kolikrát jste si už řekli, že takhle TO fakt už dál […]
  • Žert - kniha1. června 2017 Žert - kniha Jeden muž se po delší době vrací domů a svůj návrat si představoval trochu jinak. To místo, kam se vrátil, na něj neudělalo vůbec dojem, spíše naopak. Po patnácti letech mimo městečko, kde […]
  • Dívka, která upíjela měsíc... Příběh pro děti i dospělé29. května 2018 Dívka, která upíjela měsíc... Příběh pro děti i dospělé „A holčička se pustila do jídla. A jedla. A jedla. Zničehonic se v Xanině náručí zachvěla a prohnula. A vykřikla – jen jednou, a velice nahlas. Pak si spokojeně vzdychla a okamžitě usnula, […]
  • Pád do tmy - silný příběh o Tereze z jeskyně8. října 2018 Pád do tmy - silný příběh o Tereze z jeskyně Máte rádi jeskyně a nespoutanou přírodu Slovinského krasu? Milujete české autorky románů pro ženy? Klára Janečková je autorkou napínavého románu Pád do tmy.  Tereza Brašová je velice […]
  • Zahrada nových začátků - nová edice Srdcovky21. srpna 2018 Zahrada nových začátků - nová edice Srdcovky Lilian je pětatřicetiletá vdova, která po smrti svého manžela Dana zůstane sama se dvěma dcerami – 8 a  5let. Pracuje jako ilustrátorka ve vydavatelství učebnic. Dostane zajímavou zakázku, […]

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *