Kroky v dešti – minulost se nedá utajit

Máte rádi romá­ny z doby soci­a­lis­mu? Láká vás se do této neleh­ké doby vrá­tit byť jen v kni­ze? Chcete si pře­číst román plný tou­hy, lás­ky, ale i zra­dy? Neváhejte a sáh­ně­te po novin­ce Kataríny Gillerové Kroky v deš­ti, kte­rá vás roz­hod­ně nezkla­me, tak jako mě. 

Děj nás zavá­dí do roku 1979 kdy se Jolana stu­dent­ka střed­ní ško­ly nešťast­ně zami­lu­je a uza­vře uta­je­ný sňa­tek o něko­lik let star­ším mužem Júliem. Ten ale záhy odjíž­dí na zájezd a už se nevrá­tí. On totiž emi­gru­je. Jolana je nuce­na se roz­vést, aby svou rodi­nu a své blíz­ké nepo­ško­di­la. Musí se vyrov­nat s tím, co vše jí potka­lo a začít nový život. Čekají jí lep­ší zítř­ky? Dokáže se odpou­tat od své­ho býva­lé­ho man­že­la? Jak její dce­ra Diana zjis­tí její minu­lost? Jak se postup­ně vyrov­ná s novou situ­a­cí, doká­že žít dál, i když jí postih­ne neštěs­tí?

Děj plný tou­hy, nena­pl­ně­né lás­ky, zra­dy i nedo­ro­zu­mě­ní, kte­ré se s tou­to rodi­nou táh­ne celých tři­cet let vás roz­hod­ně nene­chá chlad­ný­mi.

Další román od Kataríny Gillerové mě opět nadchl. Už se těším, až si pře­čtu dal­ší. Nelehká doba soci­a­lis­mu, nevy­ří­ze­né účty, uta­je­ný sňa­tek, nedo­ro­zu­mě­ní jsou hlav­ním téma­tem nové­ho romá­nu Kroky v deš­ti. Minulost se prost nedá uta­jit a dože­ne nás tře­ba i po tři­ce­ti letech. V kni­ze se stří­da­jí kapi­to­ly s vyprá­vě­ním růz­ných osob. Vyprávět začne Jolana, pak její dce­ra Diana a nako­nec i Július. Vůbec mě neči­ni­lo potí­že se do děje začít, i když byl vypra­věč někdo jiný. Román mě chy­tl už od prv­ních strá­nek a nemoh­la jsem se od něj odpou­tat.

Katarína Gillerová vystu­do­va­la střed­ní eko­no­mic­kou ško­lu. Už teh­dy pub­li­ko­va­la v časo­pi­sech povíd­ky a bás­nič­ky, při­spí­va­la i do roz­hla­su. Po matu­ri­tě ode­šla do Bratislavy, kde vystu­do­va­la Ekonomickou uni­ver­zi­tu. Je vda­ná, má jed­no­ho syna a pra­cu­je jako eko­nom­ka. V roce 2001 vyda­la kníž­ku pro děti Moja kama­rád­ka kníž­ka. Vydala řadu romá­nů, z nichž čes­ky vyšly Láska si nevy­bí­rá, Dotkni se mě, lás­ko, Ráno neplá­ču, Miluj mě navždy, Zapomeň na minu­lost, Neodcházej, Záhada zad­ní­ho poko­je, koneč­ně se roz­hod­ni, Zvláštní pří­běh a Jestli mě uvě­říš. Autorka je ozna­čo­vá­na za slo­ven­skou Danielle Steelovou.


 • Autor: Katarína Gillerová
 • Žánr: román
 • Vydáno: 2018, Motto ve spo­leč­nos­ti Albatros media, Praha
 • Počet stran: 283
 • Vazba kni­hy: tvr­dá s papí­ro­vým pře­ba­lem
 • ISBN: 978-80-267-1313-5.

Kroky v dešti – minulost se nedá utajit
Ohodnoťte článek

Lenka Štveráčková

Související příspěvky:

 • Láska podle Shakespeara – marná, touhy, snaha - 2. část15. ledna 2019 Láska podle Shakespeara – marná, touhy, snaha - 2. část I v 21. století může na univerzitě vzkvétat zakázaná láska jako ze Shakespearova dramatu. Aubrey Princeová je studentkou posledního semestru bakalářského studia Shakespearovských děl. […]
 • Tajná přísada láska - román o jídle, restauraci i bezmezné lásce24. října 2018 Tajná přísada láska - román o jídle, restauraci i bezmezné lásce Román o jídle, vaření i restauraci, ale také o bezmezné lásce a citu. Hledáte příjemné čtení, při kterém si můžete pochutnat a neztloustnete při tom? Láska může být opravdu tajnou přísadou […]
 • S láskou Luisa- pomsta snoubenci může být sladší než svatební dort15. října 2018 S láskou Luisa- pomsta snoubenci může být sladší než svatební dort Den před svou svatbou nabourá Luise auto svého snoubence Howarda. Ten ale na svatbu nedorazí. Nechce si ji vzít. Luisa odjede do starého domu, který začne svépomocí předělávat. Pořídí si […]
 • Po práci legraci – Jan Nejedlý, Jakub Šofar27. ledna 2017 Po práci legraci – Jan Nejedlý, Jakub Šofar O Češích se ví, že v těžkých dobách často bojují humorem, aby vůbec přežili. Proč by jinak Švejk mohl mít takový úspěch? A právě těžké období mapuje tato knížka, zaměřená na období […]
 • Tantrický orgasmus pro ženy: Energie života pro muže4. listopadu 2017 Tantrický orgasmus pro ženy: Energie života pro muže Muži v přítomnosti a ve vztahu se silnou a vědomou ženou doslova ožívají. Jenže často o tom vůbec nevědí. Na jednu stranu se tu autorka do morku kostí rozčiluje a rozhořčuje doslova se […]
 • Deidova Sex jako cesta k Bohu: Pohladí i vyburcuje!29. srpna 2016 Deidova Sex jako cesta k Bohu: Pohladí i vyburcuje! Miluju knihy, které mohu zařadit od jednoho autora někam. Mezi dvě různé. A Sex jako cesta k Bohu je pro mě postavena bez diskuzí mezi Cestu vášně (kterou jsem považovala za strááášnou […]
 • MLÉKO A MED od RUPI KAUR4. srpna 2018 MLÉKO A MED od RUPI KAUR Na knihu v černobílém provedení pod názvem "MLÉKO A MED" od autorky RUPI KAUR  jsem byla dost zvědavá, a i když poezie není zrovna můj nejoblíbenější žánr, který bych často vyhledávala, […]
 • LETEC – brilantní příběh o jednom lidském experimentu, jež se zas až tak nepovedl…16. srpna 2018 LETEC – brilantní příběh o jednom lidském experimentu, jež se zas až tak nepovedl… Nejočekávanější ruský román roku 2016, jež má na přebalu obrázek od kultovního umělce Michaila Shemyakina, který vytvořil speciálně pro tuto knihu. Okouzlovalo mě samo slovo Aviatik. Jeho […]
 • Pád do tmy - silný příběh o Tereze z jeskyně8. října 2018 Pád do tmy - silný příběh o Tereze z jeskyně Máte rádi jeskyně a nespoutanou přírodu Slovinského krasu? Milujete české autorky románů pro ženy? Klára Janečková je autorkou napínavého románu Pád do tmy.  Tereza Brašová je velice […]
 • Šarlatové kimono - kniha4. listopadu 2017 Šarlatové kimono - kniha Slunce se klonilo k západu a v jednom malém domku na verandě odpočíval stařec a přimhouřenýma očima se díval do slunka. Byl uvolněný a dýchal čistý vzduch, který kolem něj poletoval. […]

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *