Naplní Iskari svůj osud?

kristen ciccarelli iskari posledni namsara

Kdysi dáv­no si osa­mě­lý Božský Stařec stvo­řil dva spo­leč­ní­ky, Prvního vyro­bil z oblo­hy a duše a pojme­no­val ho Namsara. Byl to zla­tý hoch, kte­rý všu­de při­ná­šel smích a lás­ku. Druhá byla spo­leč­ni­ce stvo­ře­ná z krve a měsíč­ní záře. Jmenovala se Iskari a ať při­šla kamkoliv,donesla tam jen zká­zu a smrt. Iskari pro­si­la Božského Starce, ať ji změ­ní, ten to ale odmí­tl s tím, že svět potře­bu­je rov­no­váhu. Rozhněvaná Iskari se roz­hod­la nastra­žit na Božského Starce past. A to byla chy­ba, kte­rá ji stá­la nesmr­tel­nost a poz­dě­ji i život.

O mno­ho let poz­dě­ji je Iskarino jmé­no titu­lem, kte­rý pat­ří krá­lo­vě dce­ři Ashe. Ta jako malá téměř zni­či­la své krá­lov­ství a aby se vykou­pi­la ze svých hříchů, sta­la se lov­ky­ní dra­ků. Neexistuje člo­věk, kte­rý by vzbu­zo­val vět­ší strach než ona.  Asha se ale taky bojí. Blíží se den, kdy si musí vzít kru­té­ho veli­te­le krá­lov­ských vojsk. Pokud však při­ne­se otci hla­vu nej­moc­něj­ší­ho draka, svat­bě unik­ne. Asha se tedy vrh­ne do boje, no poma­lu zjiš­ťu­je, že mož­ná boju­je na nespráv­né stra­ně.

Kristen Ciccarelli již odma­la fas­ci­no­va­ly dra­ci a dív­ky, kte­ré umí zachá­zet se zbra­ně­mi. To se jí sta­lo inspi­ra­cí pro vlast­ní tvor­bu a kni­hu Poslední Namsara napsa­la pro dív­ky, jakou sama byla a někdy pořád ješ­tě je. Příběh je plný akce a napě­tí a i když je urče­ný pro mlad­ší čte­ná­ře, neu­ra­zí ani nás star­ší. Právě nao­pak. V žán­ru young adult se jed­ná o neče­ka­ně pří­jem­né pře­kva­pe­ní. Ashin pří­běh je pou­ta­vě napsa­ný, jed­ná­ní a moti­va­ce postav pře­svěd­či­vé a roman­tic­ká lin­ka není ani přesla­ze­ná, ani sen­ti­men­tál­ní.

Příběh navíc ozvlášt­ňu­jí ori­gi­nál­ní fan­ta­sy prv­ky a myto­lo­gie, kte­rou autor­ka pro svůj svět vymys­le­la. Propletení sta­rých pří­bě­hů s Ashiným živo­tem je vyda­ře­né, stej­ně jako mýty o Iskari a Namsarovi. Zajímavé jsou i sna­hy o vymí­ce­ní nábo­žen­ství, kte­ré uctí­vá Božského Starce, Starcovy zása­hy do děje, poli­tic­ké pro­blémy krá­lov­ství  i smr­to­nos­ná moc již zmí­ně­ných pří­bě­hů, kte­ré doká­žou otrá­vit lidi, kte­ří je vyprá­ví. Na kon­ci se dočká­te odha­le­ní jed­no­ho tajem­ství, ale pří­běh zůstá­vá ote­vře­ný. Dobrodružství Ashi a jejich přá­tel budou pokra­čo­vat v dal­ších dvou kni­hách, kte­rých se snad již brzy dočká­me.

Více na Kritiky.cz
Rozhovor s Annou Geislerovou  O postavě „Eliška chce začít znovu, ale neuvědomuje si, že nejde začít budovat něco no...
Avengers: Endgame | Recenze (Bez spoilerů) | Konec éry... ...
#1948: Velká kniha komiksů - Miloš Novák - 80 % Velká kniha komiksů - Miloš NovákVydalo nakladatelství Plus v pevné vazbě v roce 2019. Vydán...
Soutěž o steam klíče ke hrám Sudden Strike 4,The Surge,Blackwake a Forts Klíče získá získá nejlepší „hláška“ v bublině obrázku. Trvání soutěže: 15. 10. 2...
Pán Prstenů - Společenstvo Prstenu   Filmové zpracování proslulé fantasy trilogie Pána Prstenů od Johna Ronalda Reuela Tolkiena ...

 

Hodnocení: 95%

 

ISKARI - POSLEDNÍ NAMSARA

Autorka: Kristen Ciccarelli

Originální název: The Last Namsara

Překlad: Petra Klůfová

Vydáno: Alpress, 2018

Počet stran: 288

Ohodnoťte článek


Chcete být informováni o nových článcích? Přidejte se na náš...

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • Elly Blakeová - Ledová krev7. listopadu 2017 Elly Blakeová - Ledová krev Ruby má zvláštní dar. Dokáže ovládat oheň. Ve světe, ve kterém žije, je však tato schopnost smrtelně nebezpečná. Vláda totiž patří lidem ovládajícím led, a ti se snaží Ohnivé zničit. Z […]
  • Moře inkoustu a zlata: Čtenářka – Traci Chee11. března 2018 Moře inkoustu a zlata: Čtenářka – Traci Chee Nakladatelství Fragment přináší na trh knihu ze světa fantasy orientovanou na mladé čtenáře od 14 let, což ale neznamená, že do knihy se s potěšením nezačtou i čtenáři starší. Kniha vás […]
  • Řád zlomených křídel9. června 2017 Řád zlomených křídel Paříž se zotavuje z Velké války Řádů. Její ulice lemují ruiny, z Notre Dame zbyly jen ohořelé zdi, Seina zčernala popelem. Život mezi troskami však pokračuje dál. Zoufalé gangy v ulicích […]
  • Tajemství prokleté krve8. dubna 2019 Tajemství prokleté krve Představte si svět, ve kterém Velká francouzská revoluce nikdy neproběhla a kde se právě chystá korunovace Ludvíka XXIV. Je to svět, ve kterém sedmnáctiletá Angie marně hledá své místo. […]
  • Marissa Meyerová - Renegáti24. června 2018 Marissa Meyerová - Renegáti Renegáti jsou syndikát lidí s neobyčjnými schopnostmi. Povstali z trosek zničené společnosti a zavedli znovu řád tam, kde dosud vládl chaos. Jako obhájci práva a spravedlnosti jsou pro […]
  • Ochutnávačka6. března 2019 Ochutnávačka Druhá světová válka se chýlí ke svému konci a v Berlíně přestává být bezpečno. Proto se Magdini rodiče rozhodnou, že svou dceru pošlou na venkov ke strýcovi a tetě. Tam se ale nesetká s […]
  • Zatímco spala, její život se změnil od základů16. srpna 2018 Zatímco spala, její život se změnil od základů Doktorka Alex Taylorová sa probudí připoutaná na operačním stole. Muž, který se nad ní sklání, není lékař, a volba, do které ji nutí, je nevýslovně absurdní a krutá. Když Alex znovu […]
  • Strážkyně podsvětí - kniha8. května 2018 Strážkyně podsvětí - kniha Pan s paní Emersonovou byli manželé a momentálně se nacházeli v Káhiře, na čemž nebylo nic až tak divného, protože pan Emerson byl povoláním archeolog a navíc tam měli jistý zájem - syna. […]
  • Učedník a válečný mág - kniha3. listopadu 2017 Učedník a válečný mág - kniha Fletcher si připadal jako v prázdnotě. V plicích měl mrazivé pálení a nedostávalo se mu kyslíku. V hlavě si přehrával svoje vzpomínky, když tu ho někdo vytáhnul a on se konečně mohl volně […]
  • Nejkrásnější pověsti - Obři, trpaslíci, vodníci a skryté poklady - kniha1. srpna 2017 Nejkrásnější pověsti - Obři, trpaslíci, vodníci a skryté poklady - kniha Kniha je rozdělena na mnoho pověstí, tak si ukážeme pár z nich, aby čtenáři věděli, na co se můžou těšit. První z příběhů je Benátčané a drahokamy z hory Kudrum. Příběh vypráví o dobách, […]