Je to tak snadné – recepty na každý den pro ty, kdo nestíhají

Je to tak snad­né – recep­ty na kaž­dý den pro ty, kdo nestí­ha­jí
Ohodnoťte člá­nek

Kvalitní a chut­né jíd­lo nemu­sí být vždy slo­ži­té na pří­pra­vu, není nut­né strá­vit v kuchy­ni celé hodi­ny. Hledáte zají­ma­vou kuchař­ku, kte­rá toto kri­té­ri­um spl­ňu­je? Chcete si pochut­nat a záro­veň jíst zdra­vě? Novinka z vyda­va­tel­ství Grada Je to tak snad­né, vás roz­hod­ně nezkla­me. 

Kniha obsa­hu­je 130 recep­tů na výbor­ná jíd­la, z nichž někte­rá neob­sa­hu­jí lepek, cukr a lak­tó­zu. Ocení ji lidé, kte­ří se potý­ka­jí s nesná­šen­li­vos­tí, pří­pad­ně aler­gií na někte­rou ze zmí­ně­ných slo­žek potra­vy. Ať už jsou to sní­da­ně, něco s sebou na ces­ty, živo­ta­bu­di­če, nou­zov­ky, dob­ro­ty pro neče­ka­né návštěvy nebo slad­kou teč­ku na konec.

Pokud hle­dá­te zají­ma­vé inspi­ra­ce, jak pře­kva­pit své­ho part­ne­ra či man­že­la a něco leh­ké­ho a zdra­vé­ho mu uva­řit, tak nevá­hej­te a pusť­te se do vaře­ní. Rozhodně nebu­de­te lito­vat. Vyzkoušejte čoko­lá­do­vé sko­ři­co­vé vloč­ky, sma­že­ný vaječ­ný sendvič, seza­mo­vé nudle, kešu krém a mno­ho dal­ších dob­rot.

Miluji vaře­ní a peče­ní. Neustále hle­dám nové a nové recep­ty. Ráda expe­ri­men­tu­ji. Vaření je pro mě důle­ži­tá sou­část dne. Trávím v kuchy­ni mno­ho času a věřím, že díky této kuchař­ce se mě poda­ří čas strá­ve­ný v kuchy­ni zre­du­ko­vat. Kniha je dopl­ně­na boha­tou foto­ga­le­rií, díky kte­ré se vám budou sbí­hat sli­ny na zmí­ně­né pokr­my již od prv­ní stra­ny.

Pro koho je kni­ha urče­na?

Pro všech­ny, co rádi vaří, vymýš­le­jí růz­né vari­an­ty leh­kých pokr­mů, pro ty, kte­ří mají málo času a potře­bu­jí uva­řit jíd­lo za krát­kou dobu a nestrá­vit v kuchy­ni mno­ho času. Uvařte si vydat­né sní­da­ně, obě­dy i poho­do­vé veče­ře. Kvalitní a chut­né recep­ty nemu­sí být vždy nároč­né na pří­pra­vu. Stačí mít kva­lit­ní suro­vi­ny, chvil­ku času a může­te se odre­a­go­vat u vaře­ní po nároč­ném dni v prá­ci. Během chví­le vykouz­lí­te výteč­né a rych­lé jíd­lo pro vaše blíz­ké.

Vejděte do kuchy­ně a buď­te v poho­dě.

Autor: Gwyneth Paltrow

Fotografie: Ditte Isager

GWYNETH PALTROW je osca­ro­vá hereč­ka a autor­ka best­selle­rů My Father’s Daughter a It’s All Good. Je také zakla­da­tel­kou a spo­lu­ma­ji­tel­kou Goop.com, webo­vých strá­nek věno­va­ných stra­vě, ces­to­vá­ní, módě a zdra­vé­mu život­ní­mu sty­lu. Žije v Los Angeles se svý­mi dvě­ma dět­mi.


 • Žánr: kuchař­ka
 • Vydáno: 2018, Grada, Praha
 • Počet stran: 270
 • Vazba kni­hy: pev­ná
 • ISBN: 978-80-241-0437-6.

 

Lenka Štveráčková

Související příspěvky:

 • Jiří Babica na cestách - kniha - recenze23. dubna 2017 Jiří Babica na cestách - kniha - recenze Jiří Babica na cestách je kuchařka rozdělená podle světadílů a následně i některých zemí. Evropa je dost rozlehlá, tedy co se týká receptů v této knize. Nejvíce předpisů najdete z Německa […]
 • Babicovy dobroty - kniha - recenze23. března 2017 Babicovy dobroty - kniha - recenze V každé televizi se dnes vaří a také se čile vydávají kuchařky. Jedním z nejznámějších kuchařů je Jiří Babica. Svou první kuchařku jednoduše nazvanou Babicovy dobroty s podtitulem Jak jíst […]
 • Babicovy dobroty - 78 receptů, triků a vychytávek, které v televizi určitě neuvidíte - kniha - recenze6. dubna 2017 Babicovy dobroty - 78 receptů, triků a vychytávek, které v televizi určitě neuvidíte - kniha - recenze Tohle je velmi speciální kuchařka. Tady totiž najdeme recepty, které si Jiří Babica vesměs vymyslel z hlavy a neuvedl je do televizní praxe. Hned první recepty jsou pod nadpisem Děti. […]
 • Pečeme zdravě a chutně - kniha - recenze - 100 %29. března 2017 Pečeme zdravě a chutně - kniha - recenze - 100 % Remoska měla nedávno, lépe řečeno vloni, výročí – 60 let. Právě kvůli těmto kulatinám vyšla speciální kuchařka s recepty koncipovanými přímo do ní. Tahle kuchařská kniha se hodí jak […]
 • BYLINKY ČESKÉ ZAHRÁDKY od Petry Rubášové30. července 2017 BYLINKY ČESKÉ ZAHRÁDKY od Petry Rubášové BYLINKY ČESKÉ ZAHRÁDKY od Petry Rubášové Nadšenci bylinek si zcela určitě nesmí nechat ujít knižní novinku „Jak pěstovat a zpracovat BYLINKY ČESKÉ ZAHRÁDKY“ tj. příručka pro pěstitele, […]
 • VTIPY PRO DĚTI23. května 2017 VTIPY PRO DĚTI Všichni dobře víme, že smích léčí. Snad právě proto se smějeme tak rádi a vyprávění vtipů zpestří každou oslavu. Udělejme tedy něco pro zdraví a začtěme se do nového souboru plného anekdot […]
 • Babicovy dobroty 2 - kniha - recenze6. dubna 2017 Babicovy dobroty 2 - kniha - recenze Jiří Babica nezaspal na vavřínech a po úspěchu prvního dílu jeho kuchařky přišel s dvojkou. Opět tu najdeme mnoho fotografií, přehledně ucelených u každého receptu, aby člověk viděl, jak […]
 • Babicovy fotbalové dobroty - kniha - recenze23. dubna 2017 Babicovy fotbalové dobroty - kniha - recenze Jiří Babica nikdy nezahálel a souběžně se svými televizními pořady vyráběl i kuchařky. Další v pořadí Babicovy fotbalové dobroty spadají mezi trochu odlišné, než na co jsou fanoušci […]
 • Domácí borůvkový koláč16. července 2017 Domácí borůvkový koláč Domácí borůvkový koláč (vždy se po něm doma zapráší) Suroviny: 250 g polohrubé mouky, 125 g moučkového cukru, 125 g  másla, špetka soli, 1 vejce, lžíce strouhanky Na žmolenku: […]
 • Polévka z dýně Hokkaido30. července 2017 Polévka z dýně Hokkaido Polévka z dýně Hokkaido Suroviny: 1 cibule 2 lžíce olivového oleje 500 g dýně Hokkaidó 750 ml vody smetana ke šlehání (může být i zakysaná) mletý pepř sůl trocha […]

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *