Jaká tajemství ukrývá Zázračný svět včel?

1527831165 1070 x 562 Zazracny svet vcel

Včely a med zná asi úpl­ně kaž­dý. Jak ale vypa­dá běž­ný život vče­ly medo­nos­né? Jak vzni­ká med? A jak dlou­ho vče­lám trvá, než ho nasbí­ra­jí plnou skle­nič­ku? Nejen na tyhle otáz­ky odpo­ví němec­ký pro­fe­sor Jürgen Tautz, kte­rý pat­ří mezi naj­pes­t­o­va­nej­ší odbor­ní­ky na život vče­ly medo­nos­né. Je auto­rem sto­vek odbor­ných i popu­la­ri­zač­ních člán­ků a taky mno­ha knih. Jeho nej­zná­měj­ší kni­ha Fenomenální vče­ly se sta­la svě­to­vým best­selle­rem. S pomo­cí Dietricha Steena, kte­rý se vče­la­ře­ní věnu­je už více než dva­cet let, se roz­hod­li pro­zra­dit ta nej­vět­ší tajem­ství ze svě­ta včel.

Knihu pojme­no­va­li jed­no­du­še a výstiž­ně - Zázračný svět včel. Protože on zázrač­ný sku­teč­ně je. Pokud nevě­ří­te, auto­ři vás o tom rych­le a snad­no pře­svěd­čí. Prozradí vám, jak si vče­ly budu­jí svůj domov, jak při­chá­zí na svět vče­lí potom­stvo a jak je o něj posta­rá­no, jak pro­bí­há komu­ni­ka­ce v úlu, jak vče­ly pro­ží­va­jí zimu a mno­ho dal­ších zají­ma­vos­tí. Obzvlášť fas­ci­nu­jí­cí je před­po­sled­ní kapi­to­la s názvem Špionáž v pro­vo­zu, lou­pež­ná pře­pa­de­ní a vetřel­ci z Asie - vče­ly boju­jí­cí.

Na kon­ci kni­hy najde­te roz­ho­vor autorů na téma Jsou vče­ly nezišt­né? a obráz­ko­vou pří­lo­hu, kte­rá vám umož­ní lépe si před­sta­vit všech­no, o čem jste čet­li. Nevadí, pokud jste jen vče­lař - začá­teč­ník nebo jen někdo, kdo má o vče­ly zájem. Kniha je psa­ná čti­vě, život v úle před­sta­vu­je pří­stup­ným způsobem, a pro­to­že se věnu­je širo­ké šká­le témat, na své si při čet­bě urči­tě při­jdou i zku­še­ní vče­la­ři. Pokud by jste po dočte­ní měli zájem o dal­ší infor­ma­ce a nemá­te pro­blém s něm­či­nou, na kon­ci kni­hy najde­te seznam lite­ra­tu­ry a inter­ne­to­vých zdrojů, ze kte­rých auto­ři čer­pa­li.

Tahle kni­ha vás pře­svěd­čí o tom, že budouc­nost lid­stva závi­sí na sou­ži­tí lidí a včel. „A i když v této chví­li mož­ná zachá­zí­me s vče­lař­ským pato­sem hod­ně dale­ko, znát malý svět, v nemž fun­gu­je vzá­jem­nost, pomá­há, abychom si nezou­fa­li nad svě­tem, kte­rý vypa­dá, že se v stá­le sobečtěj­ším sna­že­ní roz­pad­ne. Včely dáva­jí nadě­ji a - děla­jí nás šťast­ný­mi,“ tvr­dí Jürgen Tautz. A má prav­du.

 

 

Informace o kni­ze:

Zázračný svět včel

Originální název: Die Honigfabrik. Die Wunderwelt der Bienen - Eine Betriebsbesichtigung

Autoři: Jürgen Tautz, Diedrich Steen

Vydáno: Mladá fron­ta, 2018

Počet stran: 250

Líbí se Vám náš článek, dejte o něm vědět internetu:


Ohodnoťte článek


Chcete být informováni o nových článcích? Přidejte se na náš...

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • Šofér, který změnil dějiny7. července 2017 Šofér, který změnil dějiny Atentát na Františka Ferdinanda, následníka trůnu, který se odehrál 28. června 1914 v Sarajevu, je známá a historiky dopodrobna zpracována událost. Kniha Šofér, který změnil dějiny je […]
  • Roman Šmucler – Nevěřte ani mě aneb špinavé triky i neuvěřitelné možnosti estetické medicíny 80%1. srpna 2017 Roman Šmucler – Nevěřte ani mě aneb špinavé triky i neuvěřitelné možnosti estetické medicíny 80% Plastická chirurgie řeší nejen poúrazové stavy či vrozené deformace, ale také a to čím dál více estetické zákroky pacientů, který mají něčeho málo či naopak až moc. Se vzrůstajícím zájmem […]
  • Titeuf - Má mě ráda? - kniha16. července 2017 Titeuf - Má mě ráda? - kniha Titeuf je už větší kluk, který chodí do školy, má malou sestřičku a zajímá se o holky, ty však o jeho osobu vůbec. Jednou ráno se mu zdá příšerný sen – stane se z něj holka. Dokonce rodiče […]
  • Malý princ - Malý princ a Hadova planeta16. července 2017 Malý princ - Malý princ a Hadova planeta Malý princ se i s Liškou vrátil z další výpravy, kde musel čelit dalším překážkám, které mu připravil Had, ale vymotali se z toho a Malý princ poslal své milované Růži o tom všem dopis. […]
  • Josefína a bytosti - kniha5. srpna 2017 Josefína a bytosti - kniha Josefína Slámová na první pohled vypadá jako normální patnáctiletá holka. Chodí do školy, do deváté třídy, takže je jí patnáct let. Její rodiče – fyzikářka a chemik, z ní chtějí mít to […]
  • Můj život v jeho tlapkách - Já ho držím za vodítko, on mě drží za srdce20. května 2017 Můj život v jeho tlapkách - Já ho držím za vodítko, on mě drží za srdce Wendy Hillingová trpí vzácnou genetickou vadou označovanou jako nemoc motýlích křídel. Ta způsobuje, že se jí při sebemenším nárazu trhá kůže a naskakují puchýře. Zlatý retrívr Ted, […]
  • Jane Corryová - Pokrevní sestra20. června 2018 Jane Corryová - Pokrevní sestra Sestry Kitty a Alison vedou odlišné životy. Kitty žije v ústavu. Nedokáže promluvit a nehodu, která ji do ústavu dostala, si vůbec nevybavuje. Nevzpomíná si ani na svůj předešlý život. […]
  • Miluje obě své děti, zachránit však může jen jedno5. února 2019 Miluje obě své děti, zachránit však může jen jedno Madeleine měla všechno, o čem snila. Nádherný dům, oddanou nejlepší kamarádku Lucy, starostlivého manžela Doma a roztomilá dvojčátka Aidana a Annabel. Zdá se, že se od ní štěstí nemůže […]
  • Vandal a já aneb Kůň pro radost - kniha7. srpna 2017 Vandal a já aneb Kůň pro radost - kniha Hana Hozová je normální mladá žena, která napsala svoje vzpomínky na období štěstí s jejím koněm Vandalem, familierně zvaným Vandýsek. Všechno začalo vlastně náhodně. Červenec roku 2004 a […]
  • Jane Corryová - Manželova žena7. srpna 2017 Jane Corryová - Manželova žena Když se mladá advokátka Lily provdá za Eda, je odhodlána nechat minulost za sebou a začít odznova. Pak ale začne pracovat na svém prvním připadu vraždy a seznámí se s Joem, odsouzeným […]