Jak správně používat časy v angličtině?

angličtina správné používání časů

Jednou z nej­těž­ších věcí, se kte­rý­mi se setká­te při uče­ní ang­lič­ti­ny, jsou časy. Na roz­díl od češ­ti­ny, kte­rá je má jen tři - minu­lý, pří­tom­ný a budou­cí, jich v ang­lič­ti­ně najde­te mno­hem víc. Mnohé z nich se navíc pou­ží­va­jí v podob­ných situ­a­cích, tak­že občas je sku­teč­ně těž­ké roz­lí­šit, kte­rý je ten správ­ný. Když si lidé nejsou jis­tí, zda pou­ží­va­jí správ­ný čas, čas­to se ostý­cha­jí mlu­vit. Při komu­ni­ka­ci může nespráv­ný čas navíc způ­so­bit vel­ké nedo­ro­zu­mě­ní, pro­to je při stu­diu ang­lič­ti­ny potřeb­né se na tohle téma zamě­řit. 

Uvědomuje si to i Miloslava Pourová, autor­ka knih Nová matu­ri­ta z ang­lič­ti­ny a Angličtina pro samou­ky. Její tře­tí kni­ha se jme­nu­je Angličtina - Správné pou­ží­vá­ní časů. Stej­ně jako prv­ní dvě kni­hy, i tuhle vyda­lo nakla­da­tel­ství Grada.

Jak už název napo­ví­dá, autor­ka v kni­ze roze­bí­rá jed­not­li­vé ang­lic­ké časy a na prak­tic­kých pří­kla­dech vysvět­lu­je pra­vi­dla jejich pou­ží­vá­ní. V sed­mi kapi­to­lách se věnu­je všem druhům minu­lých, pří­tom­ných, před­pří­tom­ných a budou­cích časů, trp­né­mu rodu a změ­nám v uží­vá­ní časů. Na závěr vás čeká nejen opa­ko­vá­ní a pro­cvi­čo­vá­ní uči­va ze všech lek­cí, ale i řeše­ní všech úko­lů a taky seznam nepra­vi­del­ných slo­ves, pře­hled tvo­ře­ní slo­ves­ných časů, pře­hled tvo­ře­ní trp­né­ho rodu, seznam slo­ves netvo­ří­cích prů­bě­ho­vé tva­ry a taky pře­hled modál­ních slo­ves.

Protože kni­ha obsa­hu­je i množ­ství cvi­če­ní a úkolů, můžete si ihned pro­cvi­čit nově naby­té vědo­mos­ti. Jelikož autor­ka všech­no vysvět­lu­je struč­ně a sro­zu­mi­tel­ně, je kni­ha vhod­ná nejen pro lidi, kte­ří chtě­jí mít v ang­lic­kých časech koneč­ně jas­no, ale i pro začá­teč­ní­ky, pro kte­ré jsou tyhle časy úpl­nou novin­kou.

 

Hodnocení: 85%

 

 

ANGLIČTINA - SPRÁVNÉ POUŽÍVÁNÍ ČASŮ

Autorka: Miloslava Pourová

Vydáno: Grada, 2018

Počet stran: 176

Ohodnoťte článek


Chcete být informováni o nových článcích? Přidejte se na náš...

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • Papír s duší vintage - kniha plná inspirace20. května 2017 Papír s duší vintage - kniha plná inspirace Nůžky, lepidlo, papír, staré pohledy a fotografie, staré knihy, látky, kartón, krajky... Zkrátka věci, které se nacházejí v každé domácnosti. Věděli jste, že se z nich dají vyrobit […]
  • Veronika Válková: Královna Marie Terezie21. května 2017 Veronika Válková: Královna Marie Terezie Při příležitosti třistého výročí narození královny Marie Terezie vydalo nakladatelství Grada oba příběhy Veroniky Válkové odehrávající se za vlády téhle panovnice v jednom speciálním […]
  • Erwin Tschirner - Angličtina: 4000 slovíček podle témat22. srpna 2017 Erwin Tschirner - Angličtina: 4000 slovíček podle témat Učíte se anglický jazyk a chcete si zopakovat nebo rozšířit slovní zásobu? Učebnice angličtiny od Erwina Tschirnera obsahuje 4000 nejdůležitějších slov, které jsou řazeny podle témat a […]
  • Kouzelný atlas - Putování časem - Královna Marie Terezie - kniha19. května 2017 Kouzelný atlas - Putování časem - Královna Marie Terezie - kniha Dvanáctiletá holka jménem Bára se s rodiči z Prahy přestěhovala na venkov a tak trochu jí to vadí. Ovšem na druhé straně s koupí rodinného domu získala i kočku Barču. Navíc vlastní […]
  • Diamantová sekera B1/B224. června 2018 Diamantová sekera B1/B2 Rádi se učíte anglicky a nejlépe na anglickém textu? Nyní přináší nakladatelství Edika další knížku zrcadlových textů, které jsou u těch, co se učí anglicky, značně oblíbené. Poměrně […]
  • Rafinovaně skládaný papír23. března 2018 Rafinovaně skládaný papír Snad každý z nás v mládí poskládal z papíru harmoniku, vlaštovku nebo žabku na čtyři prsty, se kterou se hrály dětské hry. Pro ty, co od vlaštovek pokročili trochu dál, je určena novinka  […]
  • Zuzana Pospíšilová - Kočičí pohádky15. března 2018 Zuzana Pospíšilová - Kočičí pohádky Máte rádi moderní pohádky? A máte rádi taky kočky? Jestli jste na obě otázky odpověděli ano, určitě vás zaujme nová kniha Zuzany Pospíšilové s názvem Kočičí pohádky, která je plná nejen […]
  • Co se stalo s Ellie?18. května 2019 Co se stalo s Ellie? Deset let čeká Laurel Macková na odpověď, co se stalo s její dcerou Ellie. Nádherná, chytrá, bezproblémová a všemi milovaná Ellie jednoho dne odešla do knihovny a od té doby ji nikdo […]
  • Mám tě ráda, tati8. září 2018 Mám tě ráda, tati Nakladatelství Grada vydalo nedávno unikátní knížku Mám tě ráda, tati. Tahle kniha vyšla v edici s názvem Vyplňte a darujte a díky můžete originálně vyjádřit lásku a náklonost dané osobě. […]
  • Ptáci - Poznej 85 zajímavých druhů - velmi poutavé vyprávění o okřídlených králích nebes1. září 2018 Ptáci - Poznej 85 zajímavých druhů - velmi poutavé vyprávění o okřídlených králích nebes   Kniha pojednává o 85 druzích nejčastějších ptačích druhů, které se vyskytují v Evropě. Prvních pár stránek se zaobírá tím, jak ptáci všeobecně vypadají. Kniha se věnuje […]