Jak je to doopravdy se vzájemnou řevnivostí Francouzů a Angličanů? Přečtěte si Faktor Merde.

Faktor

Do měs­ta nad Seinou při­šlo jaro a s ním i Angličan Paul West, kte­rý už od začát­ku nabyl dojmu, že se oci­tl ve špat­ný čas na špat­ném mís­tě. Začíná to návště­vou ele­gant­ní fran­couz­ské kavár­ny, kde šálek espressa sto­jí jako v Británii sní­da­ně pro celou rodi­nu. A pokra­čo­va­lo neu­vě­ři­tel­ný­mi scé­na­mi, jaké zná­me ze série Merde. Co dal­ší­ho si pro své čte­ná­ře při­pra­vil Stephen Clarke, se dozví­te v kni­ze Faktor Merde.

Pro ty, kte­ří spa­li na hodi­nách fran­couz­šti­ny nebo pozná­va­li jazyk jiné­ho evrop­ské­ho náro­da, se asi na úvod slu­ší objas­nit, co to vůbec je ono tajem­né Merde. Zvídavý čte­nář už jis­tě pou­žil pře­kla­dač na inter­ne­tu a těm, co se necha­jí pře­kva­pit může­me říct jen to, že se jed­ná o pra­choby­čej­né h… exkre­ment.

A hlav­ní hrdi­na kni­hy Faktor Merde Paul má pocit, že jeho vysně­ný život v Paříži je jeden vel­ký exkre­ment. Malý byt, nepo­ve­de­ný výzkum a šika­na ze stra­ny expří­tel­ky­ně udě­la­jí své a ilu­ze o slad­kém živo­tě ve měs­tě plném roman­ti­ky se roz­pouš­tí jako vločka sně­hu na slun­ci.

Protože se jed­ná o pokra­čo­vá­ní dnes už úspěš­né řady Merde, víme, co může­me od auto­ra oče­ká­vat. A jako pokaž­dé se dočká­me tra­dič­ní dáv­ky typic­ky suché­ho brit­ské­ho humo­ru, nad­hle­du a pře­de­vším iro­nie, kte­rou autor nešet­ří.  Dvanáct kapi­tol obsa­hu­je netra­dič­ní pohled na Francii, Francouze a pře­de­vším Paříž a Pařížanky. Vtipným gra­fic­kým poje­tím zaujme už obál­ka kni­hy.

U Stephena Clarka a jeho řady Merde dochá­zí k tomu, co se bohu­žel stá­vá u úspěš­ných fil­mů. Po obrov­ském úspě­chu, se natá­čí dal­ší a dal­ší pokra­čo­vá­ní, kte­ré bohu­žel vět­ši­nou už nikdy nedo­sáh­nou úrov­ně prv­ní­ho dílu. Stejný pocit mám z edi­ce Merde. První kni­ha úžas­ná, dru­há už méně, tře­tí…  Faktor Merde, ale pat­ří k těm dří­ve napsa­ným titu­lům, tak­že se u jeho čte­ní dob­ře poba­ví­te a neče­ka­jí vás mís­ty nud­né pasá­že jako napří­klad u Merde po evrop­sku.

Jestliže jste pří­z­niv­ci Británie, kte­ré stra­ní­te nad Francií nebo si u čte­ní kni­hy chce­te pros­tě jen odpo­či­nout a dob­ře se poba­vit, jste s Faktorem Merde na správ­né ces­tě a nemů­že­te šláp­nout ved­le. I když pořád lep­ší šláp­nout ved­le než pří­mo doprostřed…


 • Série: Merde! (5.)
 • Originální název: The Merde Factor
 • Žánr: Literatura svě­to­vá, Romány
 • Vydáno: 2013, Plus
 • Počet stran: 288
 • Překlad: Richard Podaný
 • Ilustrace/foto: Jakub Požár
 • Vazba kni­hy: pev­ná / váza­ná
 • ISBN: 978-80-259-0163-2

Více na Kritiky.cz
Hra o trůny - Válečná kořist (S07E04) - Arya je největší bad-ass Stark    V epizodě The Spoils of War pokračujeme tam, kde jsme v předchozí skočili. Jaime, Bron...
Kernbach Michael, Fernandez Miguel: Žena 40+ Co už nemusí řešit Cca 2 měsíci jsem dělal recenzi na knížku Muž 40+, kniha se mi doopravdy líbila tak jsem se r...
#1953: Morgavsa a Morgana: Dračí chůvy - 90 % Morgavsa a Morgana: Dračí chůvyVydalo nakladatelství Grada Publishing v pevné vazbě v roc...
Pátrání po událostech zvěčněných ve známých písních Pokud vám někdy vrtalo hlavou, jestli má balada o postřelené Delii nějaký reálný základ ne...
#1945: Sunstone 1 - 90 % Sunstone 1 (Sunstone 1 a Sunstone 2)Vydalo nakladatelství Crew v brožované vazbě v roc...
Ohodnoťte článek

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

 • Chcete vědět, jak to skutečně funguje v Evropském parlamentu? Přečtěte si Merde po evropsku29. července 2018 Chcete vědět, jak to skutečně funguje v Evropském parlamentu? Přečtěte si Merde po evropsku Merde! Francouzský výraz určený pro… Začtěte se do knihy Stephena Clarka Merde po evropsku a určitě se dozvíte, co přesně merde znamená. I když se zrovna na cestu do Francie nechystáte, […]
 • Merde po evropsku27. července 2018 Merde po evropsku "Nový humoristický román z oblíbené série Merde!" Opravdu chce Brusel zakázat bingo, dudy a slaninové chipsy? A snaží se eurokrati donutit Brity říkat La Manche místo English Channel? A […]
 • Faktor Merde29. července 2018 Faktor Merde Angličan Paul West touží žít svůj pařížský sen a opravdu se přitom snaží zbytečně nedráždit Francouze. Jenže ne zrovna úspěšně. Jeho byt je tak malý, že si musí bagety krájet napůl, aby se […]
 • VTIPY PRO DĚTI23. května 2017 VTIPY PRO DĚTI Všichni dobře víme, že smích léčí. Snad právě proto se smějeme tak rádi a vyprávění vtipů zpestří každou oslavu. Udělejme tedy něco pro zdraví a začtěme se do nového souboru plného anekdot […]
 • Celý život18. května 2017 Celý život Útlá knížka, která však ve svém textu dokáže obsáhnout, jak již sám název napovídá, celý život jednoho muže. Muže, který by pro spoustu lidí asi nebyl ničím výjimečný, avšak doba, kterou […]
 • Pravé a lahodné jídlo: více než 100 receptů z neupravených potravin pro vaše zdraví a pohodu23. května 2017 Pravé a lahodné jídlo: více než 100 receptů z neupravených potravin pro vaše zdraví a pohodu Moderní trendy ve stravování asi nemusím sáhodlouze představovat. Nejspíš každý už slyšel o raw (syrové) stravě, zná nějakého vegetariána, jedl veganskou sušenku bez cukru a ochutnal […]
 • Panicové23. května 2017 Panicové Ve Francii se píše rok 1740 a mladý Jamie Fraser se s kamarádem Ianem připojuje ke skupině žoldáků. Navzdory všem vhodným příležitostem ještě ani jeden z mladých mužů nepřišel o panictví a […]
 • Kouzelný atlas - Putování časem - Královna Marie Terezie - kniha19. května 2017 Kouzelný atlas - Putování časem - Královna Marie Terezie - kniha Dvanáctiletá holka jménem Bára se s rodiči z Prahy přestěhovala na venkov a tak trochu jí to vadí. Ovšem na druhé straně s koupí rodinného domu získala i kočku Barču. Navíc vlastní […]
 • Veronika Válková: Královna Marie Terezie21. května 2017 Veronika Válková: Královna Marie Terezie Při příležitosti třistého výročí narození královny Marie Terezie vydalo nakladatelství Grada oba příběhy Veroniky Válkové odehrávající se za vlády téhle panovnice v jednom speciálním […]
 • Ko aktivní koučink aneb staňte se svým vlastním koučem13. ledna 2018 Ko aktivní koučink aneb staňte se svým vlastním koučem Naučte se oslavovat neúspěch. Chopte se vedení, když cítíte úspěch. A buďte sobě samým tím nejlepším partnerem v rozhovoru o vlastních problémech. Tak nějak bych charakterizovala […]