Inspirativní deník: 52 seznamů k sebepoznání

  •  
Denik

Každý týden máte zased­nout k dení­ku a začít psát seznam. Má vám pomo­ci k tomu, abys­te doká­za­li najít krá­su v sobě i ve svě­tě. Zabere vám to jenom pár minut, ale v kaž­do­den­ním sho­nu to bude vaše klid­né mís­to, kdy se zamys­lí­te a uvě­do­mí­te si, že svět vlast­ně není až tak špat­né mís­to, kde žít.

Probíhá to tak, že si napí­še­te seznam, kte­rý máte na kaž­dý týden v roce, ale to abso­lut­ně nej­lep­ší je, že na kon­ci sezna­mu je tako­vý malý čtve­re­ček, ve kte­rém máte napsa­nou poin­tu toho sezna­mu. Když jsem psa­la svůj prv­ní seznam s názvem Napište seznam svých nej­ob­lí­be­něj­ších postav z knih, fil­mů a podob­ně, říka­la jsem si, jak to asi může sou­vi­set se sebe­po­zná­ním. Po pře­čte­ní dvou řád­ků na kon­ci sezna­mu mi to ale najed­nou zača­lo dávat smy­sl a při­šlo mi to oprav­du supro­vé.

Nesmím opo­me­nout, jak je ta kni­ha nád­her­ně gra­fic­ky zpra­co­va­ná. Jsou tam úžas­né obráz­ky, kte­ré ve vás vyvo­lá­va­jí vnitř­ní klid a poho­du. Díky tomu, jak je to všech­no barev­né, nemá­te pocit, že si píše­te seznam úko­lů, co musí­te udě­lat nebo seznam věcí, co potře­bu­je­te kou­pit.

Deník je z mého pohle­du napros­to úžas­ný a doko­na­lý, ale musí­te k němu mít taky ten správ­ný vztah. Když si deník poří­dí­te, musí­te být roz­hod­nu­ti, že sku­teč­ně chce­te, aby vám dopo­mohl k tomu, abys­te neza­po­mí­na­li na to, jak je svět krás­ný. A co je nej­dů­le­ži­těj­ší, musí­me k sobě být upřím­ní. Můžete tam najít sezna­my, kte­ré budou pro vás tře­ba těž­ké na vypl­ně­ní, ale tenhle deník bude jenom pro vás a o vás. O nic jiné­ho tam nejde.

Když to mám zhod­no­tit, deník bych dopo­ru­či­la všem lidem, pro­to­že si mys­lím, že kaž­dé­mu může pomoct, ale nej­ví­ce těm, kte­ří mají občas pocit, že jsou v sobě ztra­ce­ní, pře­pa­da­jí je smut­ky a chtě­jí si uží­vat krá­su živo­ta.

Knihu si může­te zakou­pit na strán­kách Grada.cz.


Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Související příspěvky:

  • Poznejte sami sebe v Inspirativním deníku (52 seznamů k sebepoznání)8. července 2018 Poznejte sami sebe v Inspirativním deníku (52 seznamů k sebepoznání) Stále někam spěcháme, nic nestíháme a ničí nás stres? Pečujeme o své blízké a na sebe často zapomínáme. Známe vůbec své touhy, cíle či to, co nás zaručeně potěší? Pokud ne, zkusme se na […]
  • Slow Living - radosti klidného života14. září 2018 Slow Living - radosti klidného života Žijeme v uspěchané době, kdy od jedné věci skáčeme k druhé a náš největší problém je, jak zpomalit. Tato kniha vám přináší seznam věcí, které vám pomohou k tomu, abyste se na chvilku […]
  • Celý život18. května 2017 Celý život Útlá knížka, která však ve svém textu dokáže obsáhnout, jak již sám název napovídá, celý život jednoho muže. Muže, který by pro spoustu lidí asi nebyl ničím výjimečný, avšak doba, kterou […]
  • Veronika Válková: Královna Marie Terezie21. května 2017 Veronika Válková: Královna Marie Terezie Při příležitosti třistého výročí narození královny Marie Terezie vydalo nakladatelství Grada oba příběhy Veroniky Válkové odehrávající se za vlády téhle panovnice v jednom speciálním […]
  • Panicové23. května 2017 Panicové Ve Francii se píše rok 1740 a mladý Jamie Fraser se s kamarádem Ianem připojuje ke skupině žoldáků. Navzdory všem vhodným příležitostem ještě ani jeden z mladých mužů nepřišel o panictví a […]
  • Bojový anděl Alita 2: Smrtící anděl - 75 %13. února 2019 Bojový anděl Alita 2: Smrtící anděl - 75 % Když vám řeknu, že kniha "Bojový anděl Alita 2: Smrtící anděl" je vlastně celá o tom, že se Alita snaží najít svoje místo ve světě, že je to vlastně její osobní drama, asi mi nebudete moc […]
  • Kouzelný atlas - Putování časem - Královna Marie Terezie - kniha19. května 2017 Kouzelný atlas - Putování časem - Královna Marie Terezie - kniha Dvanáctiletá holka jménem Bára se s rodiči z Prahy přestěhovala na venkov a tak trochu jí to vadí. Ovšem na druhé straně s koupí rodinného domu získala i kočku Barču. Navíc vlastní […]
  • Rosanes Kerby: Proměny zvířat7. listopadu 2016 Rosanes Kerby: Proměny zvířat Každý si určitě pamatuje ty časy, když jste jako malé dítě vybarvovalo omalovánky s různými zvířaty, pohádkovými postavami a spousty dalších. I já jsem kdysi vybarvoval a proto když jsem […]
  • Projekt pes (ten můj)19. května 2017 Projekt pes (ten můj) V našem knižním příběhu je hlavním hrdinou klučina jménem Jenda, který se snaží přesvědčit své rodiče, aby mu pořídili psa. Jenda jako každý kluk je velice neodbytný a co si nyní umanul, […]
  • Z pohádkové postýlky - kniha23. května 2017 Z pohádkové postýlky - kniha Tato kniha je výběr pohádek, a to jak veršovaných, tak i normálně psaných. Jedna z těch klasických se jmenuje Smolíček pacholíček. V lese žil jelen zlaté parohy spolu se Smolíčkem […]