Hříchy z mládí vyplouvají na povrch v nové detektivce Potopa

Potopa

Boom sever­ské kri­mi na čes­kém kniž­ním trhu trvá nepře­tr­ži­tě už něko­lik let. Za začát­ku jako­by tato dis­ci­plí­na byla hlav­ně domé­nou mužů, ale femi­ni­za­ce zasáh­la i do této oblas­ti a posled­ní dobou při­bý­vá žen – auto­rek detek­tiv­ních pří­bě­hů tem­ných jako zim­ní noc za polár­ním kru­hem. Jednou z nich je i Kristina Ohlssonová. Spisovatelka, kte­rá není na lite­rár­ním poli žád­ným nováč­kem a jejíž titu­ly zdo­bí nejed­nu kni­hov­nu. Připomeňme její prvo­ti­nu Nechtění, násle­do­va­nou Sedmikráskami,…  A pak už při­chá­zí na řadu série s vyšet­řo­va­tel­kou Frederikou Bergmanovou, kte­rá figu­ru­je i v dosud posled­ní kni­ze s názvem Potopa. Údajně by se mělo jed­nat o der­ni­é­ru této posta­vy, ale nikdy neří­kej nikdy.

Frederika Bergmanová a její kole­ga Alex Recht tvo­ří sta­bil­ní pár vyšet­řo­va­te­lů a pra­vi­del­ný čte­nář detek­ti­vek Kristiny Ohlssonové s nimi pro­žil něko­lik let živo­ta a kro­mě zapekli­tých pří­pa­dů řešil i nejed­nu osob­ní kri­zi. A neji­nak tomu bude i ten­to­krát. Životní part­ner Frederiky se do hle­dáč­ku poli­cie dostal už v minu­los­ti a jed­nu z hlav­ních rolí bude nedob­ro­vol­ně hrát i ten­to­krát.

Alexi Rechtovi při­chá­zí během vyšet­řo­vá­ní vraž­dy dopis s tex­tem, kte­rý na prv­ní pohled nedá­vá žád­ný smy­sl, ale s postu­pem času obě­tí při­bý­vá a čas se krá­tí. A krá­tí se dva­krát tak rych­le­ji, když se mezi pohře­šo­va­ný­mi obje­ví rodi­na s malý­mi dět­mi nezvěst­ná už něko­lik měsí­ců. Najdou Frederika s Alexem pojít­ko mezi jed­not­li­vý­mi pří­pa­dy, kte­ré by jim pomoh­lo najít vra­ha co nej­rych­le­ji? Bude Frederika schop­ná dotáh­nout vyšet­řo­vá­ní do kon­ce, když se s jejím osob­ním živo­tem začí­ná pro­lí­nat čím dál víc? Mnoho otá­zek a odpo­vě­di stá­le chy­bí.

Kristina Ohlssonová doká­že čte­ná­ře vtáh­nout do děje a nepus­tit až do posled­ní strán­ky. Na začát­ku kni­hy roze­hra­je něko­lik dějo­vých linek, kte­ré se postup­ně splé­ta­jí a sli­bu­jí dovést do zdár­né­ho kon­ce.  Milovníci kri­mi ví, že pokud sáh­nou po kte­rém­ko­liv etablo­va­ném auto­ro­vi ze seve­ru Evropy, nemo­hou se zmý­lit a pokaž­dé dosta­nou sluš­nou por­ci napě­tí, slo­ži­tou záplet­ku a pře­kva­pi­vé rozuz­le­ní. Ohlssonová se do toho­to klu­bu zařa­di­la už dáv­no a svo­je čte­ná­ře nezkla­ma­la a nezkla­me ani v Potopě.

Více na Kritiky.cz
Hra o trůny - rekapitulace druhé série ...
Miluj mě, prosím Romantický příběh s lehce záhadnou zápletku o nalezení, ztracení a znovuobjevení....
Přelomový trikový film, pár oscarových filmů a jedna pohádka... ...to všechno nás čeká čeká tento týden v televizi. Formanovo Hoří, má panenko, Vyvolen...
Game of Thrones S07E07 Ukázka na poslední epizodu letošní sezóny seriálu Hra o trůny....
Vydejte se s Dominikou Gawliczkovou na cestu Jižní Amerikou Česká cestovatelka Dominika Gawliczková ve své nové knize popisuje dobrodružství, která zaž...

Závěr nahrá­vá tomu, že autor­ka oprav­du plá­nu­je odsu­nout posta­vu Frederiky Bergmanové ze svě­ta vyšet­řo­vá­ní nej­hor­ších zlo­či­nů do běž­né­ho civil­ní­ho živo­ta. Pokud by to tak oprav­du bylo, dočka­la by se tato sym­pa­tic­ká vyšet­řo­va­tel­ka důstoj­né­ho kon­ce. A kdy­by si to autor­ka náho­dou roz­mys­le­la, čte­ná­ři to jis­tě jen uví­ta­jí, pro­to­že postav detek­ti­vů, kte­ří pro­ka­zu­jí vlast­nos­ti člo­vě­ka spí­še než vlast­nos­ti super­ma­na, není nikdy dost.


Název kni­hy:     Potopa

Autorka:              Kristina Ohlssonová

Nakladatelství:                 Kniha Zlín (Albatros Media)

Rok vydá­ní:        2018

Ohodnoťte článek

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • Panicové23. května 2017 Panicové Ve Francii se píše rok 1740 a mladý Jamie Fraser se s kamarádem Ianem připojuje ke skupině žoldáků. Navzdory všem vhodným příležitostem ještě ani jeden z mladých mužů nepřišel o panictví a […]
  • Papír s duší vintage - kniha plná inspirace20. května 2017 Papír s duší vintage - kniha plná inspirace Nůžky, lepidlo, papír, staré pohledy a fotografie, staré knihy, látky, kartón, krajky... Zkrátka věci, které se nacházejí v každé domácnosti. Věděli jste, že se z nich dají vyrobit […]
  • Z pohádkové postýlky - kniha23. května 2017 Z pohádkové postýlky - kniha Tato kniha je výběr pohádek, a to jak veršovaných, tak i normálně psaných. Jedna z těch klasických se jmenuje Smolíček pacholíček. V lese žil jelen zlaté parohy spolu se Smolíčkem […]
  • Projekt pes (ten můj)19. května 2017 Projekt pes (ten můj) V našem knižním příběhu je hlavním hrdinou klučina jménem Jenda, který se snaží přesvědčit své rodiče, aby mu pořídili psa. Jenda jako každý kluk je velice neodbytný a co si nyní umanul, […]
  • VTIPY PRO DĚTI23. května 2017 VTIPY PRO DĚTI Všichni dobře víme, že smích léčí. Snad právě proto se smějeme tak rádi a vyprávění vtipů zpestří každou oslavu. Udělejme tedy něco pro zdraví a začtěme se do nového souboru plného anekdot […]
  • Celý život18. května 2017 Celý život Útlá knížka, která však ve svém textu dokáže obsáhnout, jak již sám název napovídá, celý život jednoho muže. Muže, který by pro spoustu lidí asi nebyl ničím výjimečný, avšak doba, kterou […]
  • Kouzelný atlas - Putování časem - Královna Marie Terezie - kniha19. května 2017 Kouzelný atlas - Putování časem - Královna Marie Terezie - kniha Dvanáctiletá holka jménem Bára se s rodiči z Prahy přestěhovala na venkov a tak trochu jí to vadí. Ovšem na druhé straně s koupí rodinného domu získala i kočku Barču. Navíc vlastní […]
  • Kdo zachránil Mussoliniho? Pravda o utajované operaci s krycím názvem Dub.15. srpna 2018 Kdo zachránil Mussoliniho? Pravda o utajované operaci s krycím názvem Dub. O druhé světové válce bylo napsáno nespočet knih a zdá se, že žádné téma nebylo zapomenuto. Ale čas od času se najde autor, který přijde se zcela novými skutečnostmi, které převrací naruby […]
  • Veronika Válková: Královna Marie Terezie21. května 2017 Veronika Válková: Královna Marie Terezie Při příležitosti třistého výročí narození královny Marie Terezie vydalo nakladatelství Grada oba příběhy Veroniky Válkové odehrávající se za vlády téhle panovnice v jednom speciálním […]
  • Tajemství bohyní na Žítkové: Cenné svědectví té doby6. března 2018 Tajemství bohyní na Žítkové: Cenné svědectví té doby Knihu Žítkovské bohyně jsem nedočetla. Skončila jsem u těch lesbických a sadistických scén a pak jen lehce sem tam dočetla ze zvědavosti ke konci knihy a no, řekněme budiž. Spisovatelka […]