Hrajte si a vytvořte si vlastní kosmetiku

  •  
P1380140

Přírodní kos­me­ti­ka – kdo by o ní již nesly­šel, zvlášť když v posled­ní době se o ní mlu­ví čím dál čas­tě­ji? Chcete dát sbo­hem che­mii a vyro­bit si vlast­ní, čis­tě pří­rod­ní kos­me­ti­ku a dro­ge­rii, u kte­ré bude­te vědět, z čeho se sklá­dá a navíc jí pak může­te obda­ro­vat své blíz­ké?

Tato kni­ha vám nabí­zí návod, jak hra­vě kos­me­ti­ku vytvá­řet. Autorka má s výro­bou pří­rod­ní kos­me­ti­ky boha­té zku­še­nos­ti a pro své čte­ná­ře před­sta­vi­la nej­za­jí­ma­věj­ší recep­ty. Navíc autor­ka má i blog a webo­vé strán­ky, kde najde­te i dal­ší recep­ty a pře­de­vším zde je mož­né zakou­pit i ingre­di­en­ce potřeb­né na výro­bu pří­rod­ní kos­me­ti­ky, což je fajn pro­po­je­ní, pokud by něko­ho láka­la výro­ba, ale nevě­děl, kde sehnat ingre­di­en­ce.

V kni­ze najde­te na úvod důvo­dy, proč vyrá­bět kos­me­ti­ku – např. pro­to, že je to jed­no­du­ché, zábav­né, tes­tu­je­te na sobě a ne na zví­řa­tech, ve výrob­cích nejsou žád­né para­be­ny, che­mi­ká­lie, vyro­be­né věci může­te daro­vat, jste eko­lo­gič­tí… Následují zása­dy a pra­vi­dla, kte­rých by se měl člo­věk při výro­bě držet, co k výro­bě bude­te potře­bo­vat.

Dále násle­du­je pojed­ná­ní o základ­ních ingre­di­en­cích – ole­jích, máslech,  esen­ci­ál­ních ole­jích, hyd­ro­lá­tech, vos­cích, jílech, pud­rech, solích, kon­zer­van­tech – jaké jsou jejich vlast­nos­ti a kdy je v hod­né je pou­žít a na co si pří­pad­ně dávat pozor.

Poté již násle­du­jí samot­né návo­dy na výro­bu kos­me­ti­ky, kte­ré jsou roz­dě­le­ny do něko­li­ka čás­tí – péče o pleť, rty, vla­sy, tělo, děti. Následuje ješ­tě kapi­to­la péče o domác­nost, kdy zde najde­te návo­dy na výro­bu např.  pome­ran­čo­vé­ho čis­ti­če, dez­in­fekč­ní­ho spre­je. Autorka zde uvá­dí, že si uvě­do­mi­la, že běž­ná dro­ge­rie je ješ­tě nebez­peč­něj­ší než běž­ná kos­me­ti­ka. Vlastnoručně vyro­be­ná dro­ge­rie neza­tě­žu­je život­ní pro­stře­dí, je snad­ná na výro­bu, chrá­ní­te zdra­ví své i svých nej­bliž­ších.

Jednotlivé hlav­ní kapi­to­ly jsou pak tře­ba ješ­tě roz­dě­le­ny na pod­ka­pi­to­ly. Např. kapi­to­la Péče o pleť je roz­dě­le­na ješ­tě na pod­ka­pi­to­ly – hyd­ra­ta­ce ple­ti, čiš­tě­ní ple­ti, výži­va a ochra­na ple­ti.

Kniha je gra­fic­ky moc hez­ky zpra­co­vá­na, je pře­hled­ná, dob­ře se v ní hle­dá a najde­te v ní i spous­tu foto­gra­fií. Praktické jsou i tvr­dé des­ky kníž­ky, aby se vám strán­ky hned nepo­mač­ka­ly.

Knihu dopo­ru­ču­ji všem, co chtě­jí zku­sit vyrá­bět či již vyrá­bě­jí vlast­ní kos­me­ti­ku a dre­go­rii a těm, co si pře­jí více chrá­nit své zdra­ví a neni­čit život­ní pro­stře­dí.


Název: Kosmetika hrou

Autor: Klimentová Judita, Doušová Michaela

Nakladatelství: Fragment

Źánr: zdra­vý život­ní styl

Počet stran: 200

Hodnocení: 92 %


Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Související příspěvky:

  • Poznejte, jak probíhá spánek a spěte lépe11. září 2018 Poznejte, jak probíhá spánek a spěte lépe V nové knize Spánek: Proč je dobré spát a co dělat, když to nejde, vás autor seznámí s různými informace o spánku. Ano, bude to hlavně teorie, ale je důležité pochopit, jak spánek funguje […]
  • Velmi osobní kniha o zdraví aneb kniha, která vám pomůže konečně změnit svůj život směrem ke zdraví a pohodě8. července 2018 Velmi osobní kniha o zdraví aneb kniha, která vám pomůže konečně změnit svůj život směrem ke zdraví a pohodě Nová kniha potěší všechny zájemce o zdravé stravování, ale i o celkově zdravý život v harmonii. Autorem je Margit Slimáková, známá dietoložka, propagátorka zdravé stravy, publicistka i […]
  • Bylinky jako první volba na běžné zdravotní neduhy16. června 2019 Bylinky jako první volba na běžné zdravotní neduhy Dnešní svět na nás nakládá vysoké nároky. Musíme být výkonní, neúnavní, rychlí a zvládnout tolik věcí, jak v práci, tak v běžném životě, že občas už toho máme dost a chytneme nějaký bacil […]
  • Josef Schrötter: Ozdravení těla i ducha20. března 2016 Josef Schrötter: Ozdravení těla i ducha Potraviny, speciální potraviny, energie. Tři malé obrázky, které v symbolech výborně ukazují to, co najdete v knize. Autor patří  mezi přední české psychotroniky, léčitele a jeho […]
  • Zelená kosmetika – Michaela Suchá8. července 2017 Zelená kosmetika – Michaela Suchá Máte rádi přírodní kosmetiku bez zbytečné chemie a ještě navíc byste si ji chtěli vyrábět sami svépomocí a nemuset ji kupovat? Pokud jste na některou z otázek odpověděli ano, pak Vás […]
  • Hravé fit recepty, sladké dobroty - Barbora Svobodová11. května 2019 Hravé fit recepty, sladké dobroty - Barbora Svobodová Kuchařka se sladkými recepty, je pro všechny vyznávající zdravé stravování, ale i pro ty, který chtějí zhubnout a neví, jak si pochutnat na sladkém dezertu, s minimem kalorií a větší […]
  • KOSMETIKA HROU. V souladu s přírodou.15. ledna 2019 KOSMETIKA HROU. V souladu s přírodou. Koho by nelákalo umět si vyrobit domácí kosmetiku úplně na všechno sám a z přírodních materiálů? Asi každého. A tahle kniha plná voňavé inspirace vám ukáže, jak na to. Kniha je nabitá […]
  • Tvořivá dílna – celoroční inspirace pro kluky a holky11. prosince 2018 Tvořivá dílna – celoroční inspirace pro kluky a holky Máte tvořivého ducha? Hledáte zajímavé inspirace na tvoření? Chcete si vyzdobit svůj byt v době různých svátků? Tak neváhejte a sáhněte po novince s názvem Tvořivá dílna. Rozhodně budete […]
  • Kouzla z květin: Martina Šedová, Lenka Foltýnová20. července 2017 Kouzla z květin: Martina Šedová, Lenka Foltýnová KOUZLA Z KVĚTIN: Martina Šedová, Lenka Foltýnová Květy a květiny jsou každodenní součástí našeho života. Na to, jak si ze živých květů jednoduše vyrobit krásné dekorace, vám pomůže a […]
  • ZELENÁ KOSMETIKA od Michaely Suché11. června 2018 ZELENÁ KOSMETIKA od Michaely Suché Pro velké fanoušky a milovníky domácí přírodní kosmetiky je publikace "Zelená kosmetika" od finalistky soutěže bloggerka roku 2016 Michaely Suché, jež vydalo nakladatelství CPress, tou […]