Holky, neděste se puberty - návod pro dívky, jak přežít svých ...náct

HolkyNedeste

Blíží se Vaší dce­ři obdo­bí dospí­vá­ní? Publikace HOLKY, NEDĚSTE SE PUBERTY od auto­rů Lizzie Coxové a Damiena Weighilla ji zábav­nou for­mou sezná­mí s úska­lí­mi této doby a cit­li­vě ji pro­ve­de neleh­kou ces­tou k dospě­los­ti.

Dívkám od 9 let při­blí­ží změ­ny nejen fyzic­ké, ale i psy­chic­ké. Dozvědí se, kdy při­bliž­ně začí­ná, jaké má fáze i to, proč je v této době těž­ší zvlá­dat emo­ce.

Čím se vyzna­ču­je pra­vé kama­rád­ství? Co dělat, když se zami­lu­ji? Na tyto a mno­ho dal­ších otá­zek zde děv­ča­ta nalez­nou odpo­věď. Kniha pora­dí s prv­ní­mi lás­ka­mi a vzta­hy, dopo­ru­čí zdra­vou stra­vu i to, jak být v co nej­lep­ší fyzic­ké kon­di­ci.

Autorka zdů­raz­ňu­je, že zákla­dem toho, aby se dospí­va­jí­cí cítil dob­ře, je vybu­do­vat si pozi­tiv­ní těles­né sebe­po­je­tí a při­jí­mat se tako­vý, jaký jsem. Upozorňuje rov­něž na nebez­pe­čí soci­ál­ních médií a nabí­zí rady, jak zůstat v bez­pe­čí, i pokud jsme on-line.

Lizzie Coxová podo­tý­ká, že se dív­ka nemá porov­ná­vat s ostat­ní­mi, pro­to­že kaž­dý z nás je jedi­neč­ný a vyví­jí se jinak rych­le. Neopomíjí ani rodin­né vzta­hy a také pří­pad­ný roz­vod rodi­čů lze s pomo­cí této pub­li­ka­ce zvlád­nout lépe.

Pozornost udr­ží při čte­ní růz­né zají­ma­vos­ti, otáz­ky vrs­tev­nic i hra­vá a pře­hled­ná gra­fic­ká úpra­va. Osvěžující je též všu­dypří­tom­ný nad­hled a humor. V závě­ru jsou uve­de­ny důle­ži­té kon­tak­ty na lin­ku bez­pe­čí a dět­ské kri­zo­vé cen­t­rum.

Tato kni­ha je urče­na nejen sleč­nám samot­ným, ale i jejich rodi­čům a vyu­ču­jí­cím, jimž nabí­zí rady, jak jim toto obdo­bí při­blí­žit a usnad­nit.


 • Autor: Coxová, Lizzie a Weighill, Damien
 • Originál: Girl talk
 • Překlad: Kittová, Monika
 • Ilustrace: Weighill, Damien
 • Vydavatel: FRAGMENT
 • Počet stran: 64
 • Vazba: bro­žo­va­ná
 • Rozměry: 10,5 × 21,7 cm
 • EAN: 9788025335802
 • ISBN: 978-80-253-3580-2
 • Rok vydá­ní: 2018
 • Vydání: 1.
 • Jazyk: čes­ký
 • Hodnocení: 98 %

Ohodnoťte článek

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

 • Pravé a lahodné jídlo: více než 100 receptů z neupravených potravin pro vaše zdraví a pohodu23. května 2017 Pravé a lahodné jídlo: více než 100 receptů z neupravených potravin pro vaše zdraví a pohodu Moderní trendy ve stravování asi nemusím sáhodlouze představovat. Nejspíš každý už slyšel o raw (syrové) stravě, zná nějakého vegetariána, jedl veganskou sušenku bez cukru a ochutnal […]
 • Psychofarmakoterapie stručně, jasně, přehledně19. května 2017 Psychofarmakoterapie stručně, jasně, přehledně Stručná, přehledná, užitečná a praktická, tak by se dala charakterizovat publikace psychiatra a psychoterapeuta Dr. med. Jana Drehera. Je ideální pro psychiatry, klinické psychology, […]
 • Celý život18. května 2017 Celý život Útlá knížka, která však ve svém textu dokáže obsáhnout, jak již sám název napovídá, celý život jednoho muže. Muže, který by pro spoustu lidí asi nebyl ničím výjimečný, avšak doba, kterou […]
 • Kluci, neděste se puberty8. června 2018 Kluci, neděste se puberty Blíží se Vašemu synovi období dospívání? Tato publikace jej zábavnou a čtivou formou seznámí s úskalími puberty a citlivě jej provede nelehkou cestou k dospělosti. Chlapcům od 9 let […]
 • Hygiena a dezinfekce rukou - 100 otázek a odpovědí18. května 2017 Hygiena a dezinfekce rukou - 100 otázek a odpovědí Na našich rukou se nachází velké množství bakterií a dalších mikroorganismů, kterých se pouhým umytím rukou vodou a mýdlem nezbavíme. Pro úplné odstranění bakterií je nutné ruce […]
 • Projekt pes (ten můj)19. května 2017 Projekt pes (ten můj) V našem knižním příběhu je hlavním hrdinou klučina jménem Jenda, který se snaží přesvědčit své rodiče, aby mu pořídili psa. Jenda jako každý kluk je velice neodbytný a co si nyní umanul, […]
 • VTIPY PRO DĚTI23. května 2017 VTIPY PRO DĚTI Všichni dobře víme, že smích léčí. Snad právě proto se smějeme tak rádi a vyprávění vtipů zpestří každou oslavu. Udělejme tedy něco pro zdraví a začtěme se do nového souboru plného anekdot […]
 • Veronika Válková: Královna Marie Terezie21. května 2017 Veronika Válková: Královna Marie Terezie Při příležitosti třistého výročí narození královny Marie Terezie vydalo nakladatelství Grada oba příběhy Veroniky Válkové odehrávající se za vlády téhle panovnice v jednom speciálním […]
 • Z pohádkové postýlky - kniha23. května 2017 Z pohádkové postýlky - kniha Tato kniha je výběr pohádek, a to jak veršovaných, tak i normálně psaných. Jedna z těch klasických se jmenuje Smolíček pacholíček. V lese žil jelen zlaté parohy spolu se Smolíčkem […]
 • Papír s duší vintage - kniha plná inspirace20. května 2017 Papír s duší vintage - kniha plná inspirace Nůžky, lepidlo, papír, staré pohledy a fotografie, staré knihy, látky, kartón, krajky... Zkrátka věci, které se nacházejí v každé domácnosti. Věděli jste, že se z nich dají vyrobit […]