Hádanky a úkoly pro sportovce šikuly -knížka, která rozhýbe vaše děti

Fit

Ve zdra­vém těle zdra­vý duch. Pro něko­ho mož­ná otře­pa­ná frá­ze. Pro děti je ale pohyb veli­ce důle­ži­tý. Pravidelně se hýbat a otu­žo­vat by měla být sou­část kaž­dé­ho dne, nejen dětí, ale i dospě­lých.

V dneš­ní době plné mobi­lů a tech­ni­ky dětem pohyb oprav­du chy­bí. Novinka Zuzany Pospíšilové s názvem Hádanky a úko­ly pro spor­tov­ce šiku­ly vám děti oprav­du roz­hý­be. 

Kniha obsa­hu­je řadu otá­zek, úko­lů, dopl­ňo­va­ček a háda­nek se spor­tov­ní téma­ti­kou. Každému spor­tu je zde věno­va­ná dvoj­stra­na. Začínáme roz­cvič­kou. I tady tomu tak je. Najdete zde mno­ho tra­dič­ních a netra­dič­ních spor­tů. Např. pla­vá­ní, jíz­da na kole, na koni, para­šu­tis­mus, otu­žo­vá­ním spor­to­vá­ní na ledu, fot­bal, koší­ko­vá a tenis.

Součástí této pub­li­ka­ce jsou dvě pohád­ky. Jedna se jme­nu­je „Jezdecká pohád­ka pro spor­tov­ce šiku­ly“ a ta dru­há „ Soutěživá pohád­ka pro spor­tov­ce šiku­ly.“ Při lis­to­vá­ní kni­hou vás ihned zaujmou milé ilu­stra­ce Zdeňky Študlarové. Při sle­do­vá­ní obráz­ků u dětí roz­ví­jí­me zra­ko­vé vní­má­ní, postřeh, logic­ké a kri­tic­ké myš­le­ní a pra­vo­le­vou ori­en­ta­ci. Po pře­čte­ní této kni­hy zvlád­nou děti pojme­no­vat cvi­čeb­né nářa­dí a náči­ní.

Na kon­ci posled­ní kapi­to­ly nalez­ne­te řeše­ní háda­nek a dopl­ňo­va­ček.

Nejvíce se mě líbi­la „Soutěživá pohád­ka pro spor­tov­ce šiku­ly“. Pojednává o tom, jak anděl ctnos­ti Babiela a čert Bahram spo­lu sou­tě­ži­li v růz­ných spor­tov­ních dis­ci­plí­nách. Myslíte si, že je to vůbec mož­né? Jak to vlast­ně dopadlo? To si pře­čte­te v novin­ce Zuzany Pospíšilové.

Zuzana Pospíšilová je oblí­be­ná autor­ka věnu­jí­cí se téměř výhrad­ně původ­ní tvor­bě pro děti. S její­mi tex­ty se dět­ští čte­ná­ři mohou setká­vat od roku 2004, kdy jí vyšly prv­ní pohád­ko­vé pří­běhy v časo­pi­se Sluníčko. Tato autor­ka píše milé kni­hy pro děti. Setkávám se s nimi cel­kem čas­to. V Gradě jí vyšlo téměř sedm desí­tek titul. Původní pro­fe­sí je dět­ská psy­cho­lož­ka. Je mat­kou dvou dcer.


 • Autor: Zuzana Pospíšilová
 • Žánr: kni­ha pro děti
 • Vydáno: 2018 , Portál, Praha
 • Počet stran: 80
 • Vazba kni­hy: pev­ná
 • ISBN: 978-80-271-0831-2


Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

 • stažený soubor e146989472984930. července 2016 BĚŽECKÁ REVOLUCE: Nicholas Romanov, Kurt Brungardt Rádi běháte, ale chcete se stále zlepšovat, podávat lepší výkony a přesto se vám to stále nedaří? Právě Vám, ale i ostatním zájemcům o běh by neměla uniknout nová knížka z nakladatelství […]
 • Gabriela Koukalová je jiná. Jaká? To popisuje ve své knize.4. července 2018 Gabriela Koukalová je jiná. Jaká? To popisuje ve své knize. Jiná. Jaká? Jaká je tedy Gabriela Koukalová, držitelka Světového poháru v biatlonu, dvojnásobná mistrně světa a mnoho dalších ocenění, kdy se proslavila svými sportovními úspěchy, a pro […]
 • Divoká voda - cesta na vrchol - kniha2. července 2018 Divoká voda - cesta na vrchol - kniha Tato kniha mapuje vodní sporty, respektive nejúspěšnější sportovní hvězdy v tomto odvětví jak minulosti, tak i současnosti. No, a nemůže se začínat nikým jiným než Štěpánkou Hilgertovou. […]
 • Kniha plná experimentů od Anastazie Zanoncelli11. června 2018 Kniha plná experimentů od Anastazie Zanoncelli Tato "Kniha plná experimentů" od Anastazie Zanoncelli, jež vydalo nakladatelství Edika, obohatí znalosti nejen malých vědátorů, ale hlavně ulehčí život jejich rodičům při hledání odpovědí […]
 • To dáme, dědo – přiměřeně nevýchovné příběhy13. srpna 2018 To dáme, dědo – přiměřeně nevýchovné příběhy Přiměřeně nevýchovné vyprávění o tom, co všechno může kluk zažít, když má povedeného dědu. „Když má člověk vydařeného dědu, co víc si může přát“. Kniha obsahuje 3 vtipné pohádky, které […]
 • MAGICKÁ ZVÍŘATA: KOČIČÍ ČÁRY od HOLLY WEBBOVÉ1. května 2018 MAGICKÁ ZVÍŘATA: KOČIČÍ ČÁRY od HOLLY WEBBOVÉ Miluje-li vaše dítě milé a laskavé příběhy o zvířátkách, zcela určitě si nenechte ujít knihu „Magická zvířata - Kočičí čáry“ od Holly Webbové, jež vydalo nakladatelství Fragment, ve […]
 • ŇOUMA Z ÁČKA od IVONY BŘEZINOVÉ11. listopadu 2018 ŇOUMA Z ÁČKA od IVONY BŘEZINOVÉ Kniha Ňouma z áčka od Ivony Březinové patří jako jedna z knih do řady "Má to háček" a jejím hlavním cílem je prostřednictvím příběhu pomáhat dětem a rodičům s řešením životních problémů a […]
 • ŠTĚNĚ ELZA, PUPPY ELZA od Jitky Slavíčkové13. ledna 2019 ŠTĚNĚ ELZA, PUPPY ELZA od Jitky Slavíčkové Dvojjazyčná anglicko-česká knížka pro děti je výborným pomocníkem při procvičování angličtiny. Děti si prostřednictvím českého a následně i anglického textu zábavnou formou osvojí cizí […]
 • Strečink a trénink pro běžce – anatomie: Lisa Purcell , dr. Philip Striano22. října 2016 Strečink a trénink pro běžce – anatomie: Lisa Purcell , dr. Philip Striano Začínáte běhat? Nebo už naopak běháte rádi a pravidelně? A víte, že součástí správného běhání je i kvalitní protažení neboli strečink? Díky němu se můžete vyvarovat mnohým nepříjemným […]
 • Návrat z minulosti - skutečný příběh z období 1. světové války11. února 2019 Návrat z minulosti - skutečný příběh z období 1. světové války Žijeme v době plné předsudků. Rozštěpové vady rtu a patra patří mezi vady, které lze operovat v časném stádiu po narození. Následná rehabilitace, odhodlání pomoc svým takto postiženým […]