Teď mlč je vydařeným debutem Emily Elgarové

ted mlc emily elgarova

Když v Nemocnici Svaté Kateřiny na jed­not­ce inten­ziv­ní péče skon­čí mla­dá žena Cassie Jensenová, ihned se o ni začne zají­mat vrch­ní sest­ra Alice. Její nová paci­ent­ka se jí zdá pově­do­má a když odha­lí tajem­ství, kte­ré Cassie nepro­zra­di­la ani milu­jí­cí­mu man­že­lo­vi, ani rodi­ně, všech­no se změ­ní. Jedním z dal­ších paci­en­tů na oddě­le­ní je Frank. Leží uzamče­ný uvnitř své­ho těla a není scho­pen jak­ko­li komu­ni­ko­vat. Přesto však vidí i sly­ší všech­no, co se kolem něho děje a brzu pocho­pí, že Cassi hro­zí vel­ké nebez­pe­čí.

Policie Cassiin pří­pad nepře­stá­vá vyšet­řo­vat. Kdo a proč ji sra­zil? Šlo jen o pou­hú neho­du nebo o sna­hu Cassii uml­čet? Na tyhle otáz­ky nikdo nezná odpo­věď a všich­ni se mohou jen domní­vat, co se ve sku­teč­nos­ti sta­lo. Všichni kro­mě Franka. Ten vidí vše, co se na oddě­le­ní děje, a neu­nik­ne mu ani prav­da o Cassii a její neho­dě. Jenže jak tuhle prav­du sdě­lit?

Psychothriller Teď mlč, kte­rý napsa­la ang­lic­ká spi­so­va­tel­ka Emily Elgarová, je při­rov­ná­ván k best­selle­rům Zmizelá a Dívka ve vla­ku. Tyhle při­rov­ná­ní vyzní­va­jí pochval­ně, kni­ze ovšem spíš ško­dí, pro­to­že Teď mlč je pří­běh s úpl­ně jiným námě­tem a záplet­kou než zmí­ně­né dva romá­ny. Čtenáři ale na zákla­dě při­rov­ná­ní oče­ká­va­jí něco jiné­ho, než dosta­nou, a pro­to mohou zůstat zkla­ma­ní. A to je ško­da, pro­to­že Emily Elgarová vytvo­ři­la důmy­sl­ný pří­běh s gra­du­jí­cím napě­tím a neotře­lou záplet­kou, kte­rý si čte­nář­skou pozor­nost  oprav­du zaslou­ží.

Příběh je vyprá­věn ze tří pohle­dů - z Alicina a Frankova se dozví­dá­te o dění v pří­tom­nos­ti, zatím­co čás­ti Cassie umož­ňu­jí nahléd­nout do minu­los­ti a uka­zu­jí, že Cassiin doko­na­lý život mož­ná nebyl až tako­vý doko­na­lý, jak se zdál. Všichni tři vypra­vě­či mají svou dějo­vou lin­ku pro­myš­le­nou do nejmen­ších detai­lů, kte­ré do sebe postup­ně hez­ky zapad­nou a dove­dou kni­hu k pře­kva­pi­vé­mu kon­ci. Pokud máte rádi psy­cho­thrille­ry, nenech­te se odra­dit poma­lej­ším začát­kem. Příbéh Alice, Franka, Cassii a jejich blíz­kých za pře­čte­ní roz­hod­ně sto­jí!

 

Hodnocení: 80%

 

TEĎ MLČ

Autorka: Emily Elgar

Originální název: If You Knew Her

Překlad: Helena Hartlová

Vydáno: Mladá fron­ta. 2018

Počet stran: 296

Líbí se Vám náš článek, dejte o něm vědět internetu:


Ohodnoťte článek


Chcete být informováni o nových článcích? Přidejte se na náš...

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • Miluje obě své děti, zachránit však může jen jedno5. února 2019 Miluje obě své děti, zachránit však může jen jedno Madeleine měla všechno, o čem snila. Nádherný dům, oddanou nejlepší kamarádku Lucy, starostlivého manžela Doma a roztomilá dvojčátka Aidana a Annabel. Zdá se, že se od ní štěstí nemůže […]
  • Jane Corryová - Manželova žena7. srpna 2017 Jane Corryová - Manželova žena Když se mladá advokátka Lily provdá za Eda, je odhodlána nechat minulost za sebou a začít odznova. Pak ale začne pracovat na svém prvním připadu vraždy a seznámí se s Joem, odsouzeným […]
  • Podivná holka20. dubna 2019 Podivná holka Když je dětská psychologička Imogen Reidová donucena vrátit se do rodného města a začít tam nový život, netuší, co ji čeká. v nové práci má na starosti problémové děti. Jednou z nich je i […]
  • Zmizení Šimona Šťopky - kniha11. srpna 2017 Zmizení Šimona Šťopky - kniha Emily vypadá jako vcelku normální menší holčička, ale není to tak úplně pravda. Je totiž spolumajitelkou firmy Křídla a spol. což je vílí detektivní kancelář. Sdílí ji s mnoha zvláštními […]
  • Dávejte si pozor na dceřiny věci...a na dceru!3. října 2018 Dávejte si pozor na dceřiny věci...a na dceru! Jo Blackmoreová trpí psychickou nemocí, ale snaží se žít normální život.Pracuje a svědomitě se stará o svou milovanou dvouletou dceru Elisu. Její život by byl skvělý, nebýt toho, že její […]
  • Malé temné lži a jejich následky16. dubna 2019 Malé temné lži a jejich následky Catrin Quinnová před několika lety přišla o své dva syny. Teď žije téměř poustevnickým životem. Ona i její bývalá kamarádka Ráchel, která je za smrt Catrininých synů zodpovědná, se snaží […]
  • Jane Corryová - Pokrevní sestra20. června 2018 Jane Corryová - Pokrevní sestra Sestry Kitty a Alison vedou odlišné životy. Kitty žije v ústavu. Nedokáže promluvit a nehodu, která ji do ústavu dostala, si vůbec nevybavuje. Nevzpomíná si ani na svůj předešlý život. […]
  • Šest krát dva - kniha21. února 2018 Šest krát dva - kniha Desiré Rosenkvistové se dostal do rukou dost zvláštní dopis. Pisatelkou byla jistá žena, která už se dva měsíce potýkala se zvláštnímu zvuky u sebe doma. Připadalo jí to, jakoby byl někdo […]
  • Co ukrývají Stíny nad zálivem?13. srpna 2018 Co ukrývají Stíny nad zálivem? Před sedmi lety unesl dva desetileté chlapce proud příliš daleko od břehu. A na pevninu se vrátil jeden. Byli to synové dvou nejlepších kamarádek Sáry a Isly. Obě doufaly, že naživu […]
  • V zajetí strachu30. ledna 2019 V zajetí strachu Lou Wandsworthová si před téměř dvaceti lety užila pozornosti médií vrchovatou měrou. Nebyl to však ten typ slávy, který byste chtěli zažít. Lou ve čtrnácti letech utekla do Francie se […]