Domácí nápoje pro zdraví od Radmily Zrůstkové jsou čisté jako křišťálová voda

IMG 20171114 130356 kopie

Skvělý nápad: vzít čis­tou stu­de­nou vodu a ovo­ce, zele­ni­nu, bylin­ky a květiny….Vodu s vylu­ho­va­ný­mi snít­ky máty zná snad kaž­dý, ale tady se celý nápad roz­ví­jí do nád­her­né křiš­ťá­lo­vé čis­to­ty. A není to jen krás­nou obál­kou kni­hy, řek­la bych….

Celý ten nápad je tak svě­ží, že bude­te mít oka­mži­tě chuť si něja­ký tako­vý nápoj vyma­ce­ro­vat. Čistá voda osvě­ží na těle i na duchu.

Je nejen naší sou­čás­tí, ale i pře­na­še­čem infor­ma­cí…

To je také sta­rá zná­má prav­da. Voda v sobě umí nosit ener­gie toho, co do ní bylo vlo­že­no. Ne vždy máme k dis­po­zi­ci vodu z čis­té „studán­ky“, nebo měk­kou dobrou vodu, na kte­ré si pochut­ná­te, ale v tako­vém pří­pa­dě si může­te její kva­li­tu ener­ge­tic­ky vylep­šit prá­vě tím, co do ní při­dá­te.

Obohacená o bylin­ky, vůně kvě­tin, ovo­ce, zele­ni­ny a aro­ma­tic­ké­ho koře­ní z celé­ho svě­ta, ach – už jen ta před­sta­va. Na jaře pam­pe­liš­ky, v létě levan­du­le, na pod­zim sko­ři­ce a v zimě hře­bí­ček a kří­ža­ly… Nebylo těž­ké v jed­né větě pro­le­tět letem svě­tem celý sou­bor recep­tů od Radmily Zrůstkové. Část se jich totiž nesma­za­tel­ně zary­je do hla­vy a máte co dělat, abys­te netruch­li­li nad tím, že teď asi zrov­na kom­bi­na­ci borůvek a levan­du­le nezku­sím. No co, ale je to důvod, proč se těšit na léto!

Každé roč­ní obdo­bí!

V kni­ze je zastou­pe­no kaž­dé roč­ní obdo­bí, tak­že pro kaž­dý roč­ní cyk­lus tu je nabíd­ka voňa­vých a láka­vých recep­tů. Takže si může­te vytvo­řit spous­tu dob­rot na zimu! Vlastně už i na jaro, čas neu­vě­ři­tel­ně letí a s touhle kni­hou se bude­te těšit na chu­tě a vůně jara i léta i pod­zi­mu…

Nejvíce mne potě­ši­la autor­ka tím, že nám dává vol­nou ruku k vlast­ní tvor­bě. Její recep­ty jsou tudíž inspi­ra­cí, kte­rá roz­jíž­dí fan­ta­zii nesku­teč­ným způ­so­bem….

…mlsa­vě bude­te hle­dět na nej­růz­něj­ší chu­ťo­vé a voňa­vé kom­bi­na­ce a už se hla­vou začnou honit nej­růz­něj­ší vlast­ní vymyš­le­né kom­bi­na­ce. Takže mi v pamě­ti zůsta­la kom­bi­na­ce levan­du­le a borůvek – a tady bych se nebá­la z toho klid­ně udě­lat i smo­o­thie. Také aro­nie, čer­ný rybíz a květ měsíč­ku lékař­ské­ho – tady bych se asi smo­o­thie troš­ku bála, pře­ce jen dře­vi­tá sil­ná vůně měsíč­ku… no i když… nemá­lo času jsem strá­vi­la úva­ha­mi nad tím, jest­li se to náho­dou k té divo­ké vůni rybí­zu nebo aro­nie neho­dí napros­to doko­na­le. Vidíte to? Už se vám honí hla­vou nápa­dy.

Více na Kritiky.cz
Guild Wars 2:Heart of Thorns - 95 % Tak vyšlo pokračování hry Guild Wars 2 – DLC. Co od toho můžeme očekávat, nové mapy, nov...
To nejlepší z 5. festivalového dne I The Best of the fifth festival day ...
Star Wars: Epizoda IV - Nová naděje - jako to před 41 lety začalo Hvězdné války mne poprvé uchvátily prostřednictvím ukázek v rakouské televizi, tehdy jednom...
RECENZE – Malé temné lži Autorka: Sharon J. BoltonPřeklad: Květa PalowskáNakladatelství: DominoRok vydání v ČR: 2019Po...
56th Zlin Film Festival Interview - Loic Burkhardt - Phantom Boy ...

A zrov­na tako­vé­to pře­mýš­le­ní je táááák slast­né… Nechte se nalá­kat!

O autor­ce:

Radmila Zrůstková se věnu­je výtvar­né čin­nos­ti, vytvá­ří hed­váb­né mód­ní doplň­ky a spo­le­čen­ské šaty a oděvy pod znač­kou Rakay Original. Dlouhodobě se zají­má o zdra­vý život­ní styl a raw food, kte­ré jí význam­ně zlep­ši­ly zdra­vot­ní stav a psy­chic­kou poho­du. Věnuje se před­náškám, kur­zům pří­pra­vy raw food a orga­ni­zu­je vegan­ské veče­ře v Novém Boru a České Lípě.

Napsala kuchař­ku syro­vých recep­tů Zdravě a syro­vě a s MUDr. Davidem Frejem prů­kop­nic­ké dílo Štávy a mícha­né nápo­je z pří­ro­dy. Vedle pra­vi­del­ných rubrik Raw food a Životadárné nápo­je se v měsíč­ní­ku Regenerace podí­le­la na spe­ci­á­lech Biostrava, Prameny omla­ze­ní, Biostrava v zimě, Jak žít s cuk­rov­kou nebo Osvěžující a léči­vé nápo­je a pokr­my.

Vydalo nakla­da­tel­ství Eminent, 2017, www.eminent.cz

Ohodnoťte článek


Chcete být informováni o nových článcích? Přidejte se na náš...

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Renata Petříčková

Knižní milovnice, která knihy ráda čte, upravuje k dokonalosti, ba i píše. Redaktorka časopisová, webová i knižní, copywriterka i spisovatelka. Vše pěkné ve svém životě předávám dál....

Související příspěvky:

  • ROZHOVOR: Radmila Zrůstková: Nejen o vodě, do které můžete vložit cokoliv...25. ledna 2018 ROZHOVOR: Radmila Zrůstková: Nejen o vodě, do které můžete vložit cokoliv... Radmila Zrůstková inspiruje vitariány, vegany a každého, kdo chce odlehčit jídelníček svými knihami, ale i svými kurzy. Samotné ji živá strava změnila život a zachránila zdraví. Nyní […]
  • MODRÁ od MAJY LUNDE14. dubna 2019 MODRÁ od MAJY LUNDE Od spisovatelky Maja Lunde jsem četla již první román "Historie včel", který mě doslova pohltil. Není tedy divu, že jsem si nemohla nechat uniknout ani nový bestseller "Modrá", na který […]
  • Papír s duší vintage - kniha plná inspirace20. května 2017 Papír s duší vintage - kniha plná inspirace Nůžky, lepidlo, papír, staré pohledy a fotografie, staré knihy, látky, kartón, krajky... Zkrátka věci, které se nacházejí v každé domácnosti. Věděli jste, že se z nich dají vyrobit […]
  • Veronika Válková: Královna Marie Terezie21. května 2017 Veronika Válková: Královna Marie Terezie Při příležitosti třistého výročí narození královny Marie Terezie vydalo nakladatelství Grada oba příběhy Veroniky Válkové odehrávající se za vlády téhle panovnice v jednom speciálním […]
  • Panicové23. května 2017 Panicové Ve Francii se píše rok 1740 a mladý Jamie Fraser se s kamarádem Ianem připojuje ke skupině žoldáků. Navzdory všem vhodným příležitostem ještě ani jeden z mladých mužů nepřišel o panictví a […]
  • Pravé a lahodné jídlo: více než 100 receptů z neupravených potravin pro vaše zdraví a pohodu23. května 2017 Pravé a lahodné jídlo: více než 100 receptů z neupravených potravin pro vaše zdraví a pohodu Moderní trendy ve stravování asi nemusím sáhodlouze představovat. Nejspíš každý už slyšel o raw (syrové) stravě, zná nějakého vegetariána, jedl veganskou sušenku bez cukru a ochutnal […]
  • VTIPY PRO DĚTI23. května 2017 VTIPY PRO DĚTI Všichni dobře víme, že smích léčí. Snad právě proto se smějeme tak rádi a vyprávění vtipů zpestří každou oslavu. Udělejme tedy něco pro zdraví a začtěme se do nového souboru plného anekdot […]
  • Jak jsem šel pro mléko a vrátil se s kolem – co se skrývá za našimi rozhodnutími?12. listopadu 2018 Jak jsem šel pro mléko a vrátil se s kolem – co se skrývá za našimi rozhodnutími? Dnes a denně se rozhodujeme. Chceme, někdy ale musíme. Co stojí za našimi rozhodnutími? Rozhodujeme se vždy stejně? Co muži a ženy, je jejich rozhodování opravdu rozdílné? Tato publikace […]
  • Nicole Daedone: Orgasmická meditace: Skvělý návod na život10. ledna 2017 Nicole Daedone: Orgasmická meditace: Skvělý návod na život Kniha je ve zkratce o tom, jak rozvíjet ženskou sexualitu tak, aby z ní měla prospěch nejen žena, ale také muž. Důvod je jednoduchý – protože tak byl člověk jako lidský druh nastaven. Tím […]
  • Kouzelný atlas - Putování časem - Královna Marie Terezie - kniha19. května 2017 Kouzelný atlas - Putování časem - Královna Marie Terezie - kniha Dvanáctiletá holka jménem Bára se s rodiči z Prahy přestěhovala na venkov a tak trochu jí to vadí. Ovšem na druhé straně s koupí rodinného domu získala i kočku Barču. Navíc vlastní […]