Disney: Pohádkový adventní kalendář

PohadKalendar

Místo slad­ké­ho advent­ní­ho kalen­dá­ře zkus­te letos děti potě­šit pohád­ko­vým.  Pokud vaše rato­les­ti milu­jí Disneyovky a rádi jim čte­te, máte vymyš­le­no, co k Mikuláši nebo jak si ukrá­tit čeká­ní na Štědrý den. Stačí roz­vá­zat čer­ve­nou šňůr­ku…

Velkoformátovou kníž­ku, kte­rá má po ote­vře­ní podo­bu advent­ní­ho kalen­dá­ře, kdy se pod zálož­ka­mi s čís­ly scho­vá­va­jí malé bro­žo­va­né kníž­ky s pří­běhy, v obý­va­cím poko­ji nikdo nepře­hléd­ne…
Mezi čty­ři­a­dva­ce­ti pohád­ka­mi nechy­bí noto­ric­ky zná­mé jako Bambi, Peter Pan, Popelka nebo Kráska a zví­ře, ale také Na vlás­ku, pohád­ka o prin­cezně s kou­zel­ný­mi vla­sy bar­vy zla­ta nebo Příšerky s.r.o. či Toy Story.

Právě Toy Story je prv­ním pří­bě­hem, kte­rý vám advent­ní kalen­dá­ře nabíd­ne. Stejně jako všech­ny ostat­ní kní­žeč­ky sází tato na obra­zo­vou slož­ku. Krátkozrakým, stej­ně jako začí­na­jí­cím čte­ná­řům bude mož­ná vadit malé písmo na čte­ní pod lam­pič­kou. Obrázky jsou ale kou­zel­né a skvě­le dopl­ňu­jí děj. Příběhy nejsou tolik „ose­ka­né“, jed­nu kníž­ku zvlád­ne­te hra­vě pře­číst jako plno­hod­not­nou pohád­ku na dobrou noc.

V řaze­ní pohá­dek k jed­not­li­vým dnům adven­tu jsem sys­tém nena­šla, a pro­to mě pohád­ka, kte­rá při­jde na řadu na Štědrý den, pře­kva­pi­la. Vaiana je pří­běh o odváž­né dív­ce, před­ur­če­né k tomu, aby se sta­la náčel­ni­cí ves­ni­ce. Jde mož­ná o jeden z pro čes­ké děti slo­ži­těj­ších pří­bě­hů, pro­to­že se ode­hrá­vá na ost­ro­vě Motunui a vyprá­ví o živo­tě ost­rov­ní­ho lidu, srd­ci mat­ky ost­ro­vů Te Fiti, duši zemře­lé babič­ky Taly, zlém démo­nu Te Kã a polo­bo­hu Mauim, kte­rý se s pomo­cí kou­zel­né­ho háku pro­mě­ňu­je v jes­třá­ba. Právě kvů­li cizím jmé­nům se pří­běh sává poně­kud nepře­hled­ným a dětem musí v jeho pocho­pe­ní pomo­ci obráz­ky: „Maui se s pomo­cí háku pro­mě­nil v jes­třá­ba a spo­leč­ně se vyda­li na pouť za Te Fiti. Když se blí­ži­li k ost­ro­vu, obje­vil se Te Kã a sra­zil Mauiho z oblo­hy. Vaiana Mauiho chy­ti­la, ale Te Kã pozdvi­hl pěst a chys­tal se roz­dr­tit jejich loď. Maui v posled­ní chví­li zdvi­hl hák, aby pada­jí­cí pěst zasta­vil.“

Více na Kritiky.cz
Titulky k The Name of the Rose | Il nome della rosa S01E02 - Episode #1.2 V dnešním dílu pokračuje vyšetřování dvou vražd mnichů. Vilém a Adso se budou snažit dos...
Doktor Proktor a vana času - audiokniha Doktor Proktor podnikl výpravu na svém zvláštním motocyklu, se kterým se vydal do Paříže, a...
Throne of the Crypt | Quest #ForTheThrone - Dawn ...
Za zavřenými dveřmi Nervy drásající thriller, u kterého chcete s každou stránkou vědět víc a zároveň si pře...
Zdravé a hravé svačinky BENTO. Každodenní recepty na nápadité jídlo. Tato kniha vás dokonale seznámí s velmi oblíbenou a vynikající, zdravou variantou jídla, při...

Při vyn­dá­vá­ní kní­žek z oba­lů budou mít asi men­ší děti pro­blém a bude potře­ba pomoc rodi­čů.  I přes drob­né výhra­dy jde o skvě­lý advent­ní dárek pro děti od čtyř let. A i pro rodi­če, pro­to­že vám zaru­ču­ji, že mini­mál­ně jeden z advent­ních pří­bě­hů znát nebu­de­te. Pokud chce­te mít 24 Disneyovek pohro­ma­dě v úhled­ném dár­ko­vém balíč­ku, s kou­pí nevá­hej­te.


 • Disney: Pohádkový advent­ní kalen­dář
 • Počet stran: 612
 • Nakladatelství: Egmont
 • Kniha ke kou­pi: Albatros Media a.s.
 • Hodnocení: 90 %

Ohodnoťte článek


|

Jana Špačková

Více info o autorce: http://janaspackovaknihy.webnode.cz/

Související příspěvky:

 • Z pohádkové postýlky - kniha23. května 2017 Z pohádkové postýlky - kniha Tato kniha je výběr pohádek, a to jak veršovaných, tak i normálně psaných. Jedna z těch klasických se jmenuje Smolíček pacholíček. V lese žil jelen zlaté parohy spolu se Smolíčkem […]
 • Kouzelný atlas - Putování časem - Královna Marie Terezie - kniha19. května 2017 Kouzelný atlas - Putování časem - Královna Marie Terezie - kniha Dvanáctiletá holka jménem Bára se s rodiči z Prahy přestěhovala na venkov a tak trochu jí to vadí. Ovšem na druhé straně s koupí rodinného domu získala i kočku Barču. Navíc vlastní […]
 • Celý život18. května 2017 Celý život Útlá knížka, která však ve svém textu dokáže obsáhnout, jak již sám název napovídá, celý život jednoho muže. Muže, který by pro spoustu lidí asi nebyl ničím výjimečný, avšak doba, kterou […]
 • VTIPY PRO DĚTI23. května 2017 VTIPY PRO DĚTI Všichni dobře víme, že smích léčí. Snad právě proto se smějeme tak rádi a vyprávění vtipů zpestří každou oslavu. Udělejme tedy něco pro zdraví a začtěme se do nového souboru plného anekdot […]
 • Hygiena a dezinfekce rukou - 100 otázek a odpovědí18. května 2017 Hygiena a dezinfekce rukou - 100 otázek a odpovědí Na našich rukou se nachází velké množství bakterií a dalších mikroorganismů, kterých se pouhým umytím rukou vodou a mýdlem nezbavíme. Pro úplné odstranění bakterií je nutné ruce […]
 • Rok vědomého života jako Učebnice uvědomělého žití10. října 2016 Rok vědomého života jako Učebnice uvědomělého žití Gay Hendricks je autorem mnoha knih s psychologickou tématikou a jeho nejen spisovatelská kariéra je už věru rozkvetlá. A s touto u nás zatím poslední vydanou knihou pustil i u nás do […]
 • Harry - štěně bez domova - kniha - recenze - 100 %1. dubna 2017 Harry - štěně bez domova - kniha - recenze - 100 % Harry je malé štěně, které musela jeho majitelka, malá holčička Bětka, dát do útulku, protože se stěhovala s rodiči pryč a nebylo možné vzít pejska sebou. Byla z toho strašně smutná, ale […]
 • Elizabeth Peters – Strážkyně podsvětí3. června 2018 Elizabeth Peters – Strážkyně podsvětí Nová knížka z nakladatelství Alpress vás zavede do egyptského prostředí plného archeologických nálezů, které mohou ukrývat na první pohled nezajímavé objevy, ale také i tajemství či záhady […]
 • Moje pohádky - Nejkrásnější příběhy25. dubna 2017 Moje pohádky - Nejkrásnější příběhy Také vaše děti milují disneyovky? Pohádky o kolouškovi Bambim, slůněti jménem Dumbo, o Lvím králi, Sto jedna dalmatinechPetru Panovi, Alence v říši divů, Knize džunglí a Aristokočkách? […]
 • Panicové23. května 2017 Panicové Ve Francii se píše rok 1740 a mladý Jamie Fraser se s kamarádem Ianem připojuje ke skupině žoldáků. Navzdory všem vhodným příležitostem ještě ani jeden z mladých mužů nepřišel o panictví a […]

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *