Čekání na vánoce – příjemné adventní příběhy

Čekání na váno­ce – pří­jem­né advent­ní pří­běhy
Ohodnoťte člá­nek

Víte, proč se sla­ví prv­ní vánoč­ní mše hned po půl­no­ci? Těšíte se s děti na spo­leč­ně strá­ve­ný čas s kni­hou v době advent­ní? Chcete se dozvě­dět mno­ho zají­ma­vos­tí o bib­lic­kých posta­vách?

Kniha je pro malé i vel­ké. Seznamuje nás s bib­lic­ký­mi posta­va­mi, kte­ré nás mohou v čeká­ní na Vánoce inspi­ro­vat. Čtení se sta­ne kaž­do­den­ní sou­čás­tí advent­ní doby. Rodiče spo­lu s dět­mi si pře­čtou jeden pří­běh a spo­leč­ně si o něm budou poví­dat. Vzájemná souná­le­ži­tost čas strá­ve­ný pospo­lu je to, co chce­me hlav­ně před svát­ky zažít. Advent z lati­ny zna­me­ná pří­chod, čeká­ní na Vánoce. Příběhy Božích přá­tel z dáv­ných dob. Vyprávění o Adamovi a Evě, pro­ro­ko­vi Simeonovi, Davidovi, Mojžíšovi, Izákovi, Anně, Zachariášovi a mno­ha dal­ších svět­cích. 

Zajímavá myš­len­ka:

Není tře­ba dělat kolem sebe povyk, abychom byli čás­tí něče­ho oprav­du vel­ké­ho.

Ukázka z kni­hy:

Ježíš o sobě po svém zmrtvýchvstá­ní řek­ne, že je ran­ní hvězdou. Hvězda, kte­rá zdo­bí naše bet­lémy a stro­meč­ky, pro­to při­po­mí­ná toho, kdo nás jako svět­lo sesla­né z nebe pro­vá­zí na ces­tě do domu naše­ho otce.

Tajemství té sva­té noci zna­li jen andě­lé a Marie s Josefem. Oni bdě­li – byli pozor­ní a při­pra­ve­ní při­ví­tat mimin­ko. Takové bdě­ní a čeká­ní na Boha se nazý­vá vigi­lie.

Ta noc byla zce­la jis­tě krás­ná, ale také smut­ná. V době, kdy se země stá­va­la domo­vem Boha, nemoh­li Josef s Marií a děťát­kem najít lep­ší pří­stře­ší než stáj. Ježíš se rodí jako jeden z tulá­ků bez domo­va jed­né chlad­né hor­ské noci, pro­to­že Bůh čas­to při­há­zí teh­dy, když to vypa­dá, že se nic nechys­tá.

Velice se mě líbi­ly ilu­stra­ce, kte­ré nás celou kni­hou pro­vá­ze­jí. Zaujal mě pří­běh o Alžbětě, ženě Zachariáše, kte­rou trá­pi­lo, že nemá děti. Když zjis­ti­la, že čeká mimin­ko, naby­la opět sebe­vě­do­mí. Ponaučení z pří­bě­hu. To co se nám děje, i když je to těž­ké, vše má svůj smy­sl. Nakonec poro­di­la syna Jana Křtitele.

Kniha plná milých pří­bě­hů urči­tě oslo­ví věří­cí rodi­ny, ale i ty, kte­ré v Boha nevě­ří. Jednotlivé krát­ké kapi­to­ly vás sezná­mí s mnoh­dy těž­kým živo­tem růz­ných bib­lic­kých postav. Kniha mě oslo­vi­la a oprav­du bych jí dopo­ru­či­la pro rodi­ny s dět­mi, pro zpes­t­ře­ní výu­ky nábo­žen­ství i pro uči­tel­ky mateř­ských škol, kte­ré chtě­jí dětem pří­jem­ně zkrá­tit čeká­ní na Vánoce.

Autor: Marek Kita

Ilustrace: Dorota Łoskot - Cichocka

Žánr: pub­li­ka­ce pro děti

Vydáno: 2018 , Portál, Praha

Počet stran: 64

Vazba kni­hy: váza­ná

ISBN: 978-80-262-1392-5

Marek Kita je pol­ský teo­log, kate­che­ta, vyso­ko­škol­ský peda­gog.

Dorota Łoskot – Cichocka je pol­ská malíř­ka a ilu­strá­tor­ka.

Lenka Štveráčková

Související příspěvky:

  • Hans Rath a Bůh pravili, že si musíme promluvit. Na Štědrý den!21. prosince 2017 Hans Rath a Bůh pravili, že si musíme promluvit. Na Štědrý den! Když Bůh praví, že si musíte promluvit, věřte mi, že se jen tak nevzdá. A bude vás pronásledovat kdekoliv. Neodlepí se. A nakonec s ním projdete chtě nechtě celou jeho pozemskou […]
  • Než přijde Ježíšek – mnoho nápadů a námětů pro předvánoční čas31. října 2018 Než přijde Ježíšek – mnoho nápadů a námětů pro předvánoční čas I když se může zdát, že je ještě brzy, adventní čas se ale kvapem blíží. V mé knihovničce mám řadu knih, pohádek i námětů na tvoření s vánoční tématikou. Novinka Venduly Hegerové Než […]
  • Ďábel je taky jenom člověk, nebo ne?25. února 2017 Ďábel je taky jenom člověk, nebo ne? „Už Abel Baumann nebyl snadný případ, ale u Toniho Auerbacha zřejmě půjde o výbušnou usměs schizofrenní psychózy s narcistickou poruchou osobnosti. Zatímco Baumann měl pocit, že coby Bůh […]
  • Sníh v GTA se už blíží!10. prosince 2017 Sníh v GTA se už blíží! Zkusme se i letos těšit na to, že v Grand Theft Auto 5 na svátky nasněží a upustí se uzdy bezuzdnému veselí. Speciální eventy jsou v onlinovkách už klasikou a jednou z nich je právě […]
  • Veronika Válková: Královna Marie Terezie21. května 2017 Veronika Válková: Královna Marie Terezie Při příležitosti třistého výročí narození královny Marie Terezie vydalo nakladatelství Grada oba příběhy Veroniky Válkové odehrávající se za vlády téhle panovnice v jednom speciálním […]
  • VTIPY PRO DĚTI23. května 2017 VTIPY PRO DĚTI Všichni dobře víme, že smích léčí. Snad právě proto se smějeme tak rádi a vyprávění vtipů zpestří každou oslavu. Udělejme tedy něco pro zdraví a začtěme se do nového souboru plného anekdot […]
  • Kouzelný atlas - Putování časem - Královna Marie Terezie - kniha19. května 2017 Kouzelný atlas - Putování časem - Královna Marie Terezie - kniha Dvanáctiletá holka jménem Bára se s rodiči z Prahy přestěhovala na venkov a tak trochu jí to vadí. Ovšem na druhé straně s koupí rodinného domu získala i kočku Barču. Navíc vlastní […]
  • Hygiena a dezinfekce rukou - 100 otázek a odpovědí18. května 2017 Hygiena a dezinfekce rukou - 100 otázek a odpovědí Na našich rukou se nachází velké množství bakterií a dalších mikroorganismů, kterých se pouhým umytím rukou vodou a mýdlem nezbavíme. Pro úplné odstranění bakterií je nutné ruce […]
  • Celý život18. května 2017 Celý život Útlá knížka, která však ve svém textu dokáže obsáhnout, jak již sám název napovídá, celý život jednoho muže. Muže, který by pro spoustu lidí asi nebyl ničím výjimečný, avšak doba, kterou […]
  • Kateřina Závadová (ed.): Dobrý večer, dobrou noc. Nejkrásnější pohádky k usínání10. prosince 2018 Kateřina Závadová (ed.): Dobrý večer, dobrou noc. Nejkrásnější pohádky k usínání Nejkrásnější pohádky k usínání vybrala a uspořádala Kateřina Závadová v nové knížce Dobrý večer, dobrou noc. Děti je budou znát z oblíbených knih předních českých dětských autorů, případně […]

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *