B. A. Paris - V pasti lží

B. A. Paris - V pas­ti lží
Ohodnoťte člá­nek

Zdá se, že Cassie začí­na selhá­vat pamět. Nepamatuje si, kde zapar­ko­va­la své auto, neví, jaký dárek má kou­pit pro pří­tel­ky­ni, zapo­mí­ná na domlu­ve­né schůzky a občas se sta­ne, že domů dora­zí zbo­ží, kte­ré­ho objed­ná­vá­ní si Cassie nevy­ba­vu­je. Je blá­zen nebo si s ní hra­je její vlast­ní mysl?

Kromě toho cítí vinu za smrt své kama­rád­ky Jane. Kdyby v tu daž­di­vou noc, kdy jela les­ní ces­tou domů, zasta­vi­la, aby ženě, kte­rou ve tmě nepo­zna­la, pomoh­la, mož­ná moh­la Jane ješ­tě žít. Když Cassie začne pra­vi­del­ně tele­fo­no­vat někdo, kdo vždy, když zved­ne tele­fon, jenom mlčí, uvě­do­mí si, že je v nebez­pe­čí - vrah ví, že tu noc byla na mís­tě činu a mož­ná si mys­lí, že vidě­la něco, co nemě­la...

V pas­ti lží je dru­há kni­ha ang­lic­ké spi­so­va­tel­ky B.A. Paris, jejiž prv­ní kni­ha, psy­cho­lo­gic­ký thriller Za zavře­ný­mi dveř­mi, se sta­la mezi­ná­rod­ním best­selle­rem. Stejně jako při psa­ní prv­ní kni­hy i teď vsa­di­la na čte­nař­sky při­taž­li­vé téma a sli­bo­va­la napě­tí a tajem­ství.

Svůj slib ale spl­ni­la jen čás­teč­ně. Ano, prv­ních pár stran je napí­na­vých, ale násle­du­jí­cí dvě treti­ny kni­hy jsou  doce­la zdlou­ha­vé a nud­né, opa­ku­jí se zde podob­né situ­a­ce a děj se nikam nepo­sou­vá. Vše se točí kolem Cassiiných pocitů viny, její­ho zmat­ku, vzpo­mí­nek na zesnu­lou mat­ku, kte­rá trpě­la demen­cí a obav, že ona, Cassie, skon­čí stej­ně.

I když je to někdy nezá­živ­né čte­ní, nevzdá­vej­te to, pro­to­že posled­ní tře­ti­na kni­hy je dechbe­rou­cí. Je ško­da, že Cassie odha­li­la prav­du náho­dou a nemu­se­la se při pát­rá­ní aspoň tro­chu sna­žit, ale na tom, co se dozvě­dě­la, to nic nemě­ní. Protože prav­da je neu­vě­ři­tel­ná, šoku­jí­cí a děsi­vá a nebez­pe­čí až pří­liš blíz­ko Cassie. Závěr je až pří­liš uspě­cha­ný, ale dob­rý dojem neska­zí. V pas­ti lží je o něco slab­ší pří­běh jako za Zavřenými dveř­mi, ale za pře­čte­ní sto­jí.

 

Hodnocení: 80%

 

 

V PASTI LŽÍ

Autorka: B.A. Paris

Originální název: The Breakdown

Překlad: Karolína Medková

Vydáno: Motto, 2018

Počet stran: 328

 

Za recenz­ní výtisk děku­ji nakla­da­tel­ství Albatrosmedia. Pokud vás kni­ha zau­ja­la, můžete ji zakou­pit zde.

Janka Mišúnová

Související příspěvky:

  • S.K. Tremayne - Dítě ohně12. června 2018 S.K. Tremayne - Dítě ohně Když se Rachel provdá za okouzlujícího bohatého Davida, myslí si, že její  život se změnil k lepšímu. Opouští Londýn a přestěhuje se do Cornwallu, kde její manžel vlastní nádhernou vilu […]
  • Za zavřenými dveřmi29. června 2017 Za zavřenými dveřmi Jack Angel je pohledný a úspěšný právník. Grace Angelová je jeho krásná a elegantní manželka. Jsou téměř nerozluční. Někdo by to mohl nazvat pravou láskou. Je to však skutečně […]
  • Jane Corryová - Pokrevní sestra20. června 2018 Jane Corryová - Pokrevní sestra Sestry Kitty a Alison vedou odlišné životy. Kitty žije v ústavu. Nedokáže promluvit a nehodu, která ji do ústavu dostala, si vůbec nevybavuje. Nevzpomíná si ani na svůj předešlý život. […]
  • Za zavřenými dveřmi27. července 2017 Za zavřenými dveřmi Nervy drásající thriller, u kterého chcete s každou stránkou vědět víc a zároveň si přejete, aby to, co čtete, nebyla pravda. Kniha Za zavřenými dveřmi vypráví příběh manželského páru, […]
  • Jane Corryová - Manželova žena7. srpna 2017 Jane Corryová - Manželova žena Když se mladá advokátka Lily provdá za Eda, je odhodlána nechat minulost za sebou a začít odznova. Pak ale začne pracovat na svém prvním připadu vraždy a seznámí se s Joem, odsouzeným […]
  • Recenze: Pětidomí24. května 2018 Recenze: Pětidomí Jaká může být detektivka bez mrtvoly a bez vraha? Může vůbec taková kniha nabídnout čtenáři tolik očekávané gradované napětí? Nebude to nuda? Odpovědi na tyto otázky najdete v knize Tomáše […]
  • Dokonalé stopy – thriller, který dá i nahlédnout do myšlenek psychopata, neodložíte jej, dokud nedočtete8. července 2018 Dokonalé stopy – thriller, který dá i nahlédnout do myšlenek psychopata, neodložíte jej, dokud nedočtete Milujete kriminálky, kde se tým vyšetřovatelů snaží dopadnout pachatele, skládá jednotlivé stopy, které je navádí ať již blíže nebo dále od vyřešení otázek, a zároveň máte možnost […]
  • Dívka v modrém plášti30. května 2017 Dívka v modrém plášti Píše se rok 1943. V Amsterdamu okupovaném nacisty vládne přídělový systém. Mladá Hanneke však na černém trhu dokáže sehnat většinu věcí, které lidé potřebují. Při jedné z donášek ji její […]
  • Prvotina Nually Elwood Co zbylo z mojí sestry nabízí napínavý příběh s překvapivým koncem19. května 2018 Prvotina Nually Elwood Co zbylo z mojí sestry nabízí napínavý příběh s překvapivým koncem Kate strávila posledních patnáct let ve válečné zóně. Pracovala jako válečná reportérka. Teď se vrací domů, protože jí zemřela matka. Pohřeb už nestihla, její sestra Sally jí dala vědět […]
  • Byly tady. Ale už nejsou...25. ledna 2018 Byly tady. Ale už nejsou... Audra si je jistá, že odešla z New Yorku se svými dvěma dětmi. Policie však tvrdí, že v jejím autě žádné děti nebyly. Jaká je pravda? Audra v sobě konečně našla dost odvahy na to, aby […]

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *