B. A. Paris - V pasti lží

v pasti lží b a paris

Zdá se, že Cassie začí­na selhá­vat pamět. Nepamatuje si, kde zapar­ko­va­la své auto, neví, jaký dárek má kou­pit pro pří­tel­ky­ni, zapo­mí­ná na domlu­ve­né schůzky a občas se sta­ne, že domů dora­zí zbo­ží, kte­ré­ho objed­ná­vá­ní si Cassie nevy­ba­vu­je. Je blá­zen nebo si s ní hra­je její vlast­ní mysl?

Kromě toho cítí vinu za smrt své kama­rád­ky Jane. Kdyby v tu daž­di­vou noc, kdy jela les­ní ces­tou domů, zasta­vi­la, aby ženě, kte­rou ve tmě nepo­zna­la, pomoh­la, mož­ná moh­la Jane ješ­tě žít. Když Cassie začne pra­vi­del­ně tele­fo­no­vat někdo, kdo vždy, když zved­ne tele­fon, jenom mlčí, uvě­do­mí si, že je v nebez­pe­čí - vrah ví, že tu noc byla na mís­tě činu a mož­ná si mys­lí, že vidě­la něco, co nemě­la...

V pas­ti lží je dru­há kni­ha ang­lic­ké spi­so­va­tel­ky B.A. Paris, jejiž prv­ní kni­ha, psy­cho­lo­gic­ký thriller Za zavře­ný­mi dveř­mi, se sta­la mezi­ná­rod­ním best­selle­rem. Stejně jako při psa­ní prv­ní kni­hy i teď vsa­di­la na čte­nař­sky při­taž­li­vé téma a sli­bo­va­la napě­tí a tajem­ství.

Svůj slib ale spl­ni­la jen čás­teč­ně. Ano, prv­ních pár stran je napí­na­vých, ale násle­du­jí­cí dvě treti­ny kni­hy jsou  doce­la zdlou­ha­vé a nud­né, opa­ku­jí se zde podob­né situ­a­ce a děj se nikam nepo­sou­vá. Vše se točí kolem Cassiiných pocitů viny, její­ho zmat­ku, vzpo­mí­nek na zesnu­lou mat­ku, kte­rá trpě­la demen­cí a obav, že ona, Cassie, skon­čí stej­ně.

I když je to někdy nezá­živ­né čte­ní, nevzdá­vej­te to, pro­to­že posled­ní tře­ti­na kni­hy je dechbe­rou­cí. Je ško­da, že Cassie odha­li­la prav­du náho­dou a nemu­se­la se při pát­rá­ní aspoň tro­chu sna­žit, ale na tom, co se dozvě­dě­la, to nic nemě­ní. Protože prav­da je neu­vě­ři­tel­ná, šoku­jí­cí a děsi­vá a nebez­pe­čí až pří­liš blíz­ko Cassie. Závěr je až pří­liš uspě­cha­ný, ale dob­rý dojem neska­zí. V pas­ti lží je o něco slab­ší pří­běh jako za Zavřenými dveř­mi, ale za pře­čte­ní sto­jí.

 

Hodnocení: 80%

 

 

V PASTI LŽÍ

Autorka: B.A. Paris

Originální název: The Breakdown

Překlad: Karolína Medková

Vydáno: Motto, 2018

Počet stran: 328

 

Za recenz­ní výtisk děku­ji nakla­da­tel­ství Albatrosmedia. Pokud vás kni­ha zau­ja­la, můžete ji zakou­pit zde.

Líbí se Vám náš článek, dejte o něm vědět internetu:


Ohodnoťte článek


Chcete být informováni o nových článcích? Přidejte se na náš...

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • S.K. Tremayne - Dítě ohně12. června 2018 S.K. Tremayne - Dítě ohně Když se Rachel provdá za okouzlujícího bohatého Davida, myslí si, že její  život se změnil k lepšímu. Opouští Londýn a přestěhuje se do Cornwallu, kde její manžel vlastní nádhernou vilu […]
  • Za zavřenými dveřmi29. června 2017 Za zavřenými dveřmi Jack Angel je pohledný a úspěšný právník. Grace Angelová je jeho krásná a elegantní manželka. Jsou téměř nerozluční. Někdo by to mohl nazvat pravou láskou. Je to však skutečně […]
  • Navždy spolu, v dobrém i zlém12. listopadu 2018 Navždy spolu, v dobrém i zlém Američané Merry, Sam a Connor jsou dokonalá rodina, která žije na dokonalém místě na švédském venkově. Merry si svůj nový život nemůže vynachválit. Miluje pečení, práci na zahradé i svého […]
  • V zajetí strachu30. ledna 2019 V zajetí strachu Lou Wandsworthová si před téměř dvaceti lety užila pozornosti médií vrchovatou měrou. Nebyl to však ten typ slávy, který byste chtěli zažít. Lou ve čtrnácti letech utekla do Francie se […]
  • Tři ženy jednoho muže27. března 2019 Tři ženy jednoho muže Zdá se, že Ruby, Imogen a Naomi nic nespájí. Pokud tedy nepočítáme Phillipa Rochestera, který byl nebo je partnerem každé z nich. Když se Phillip rozhodne opustit Imogen kvůli mladší a […]
  • Hříšnice7. března 2019 Hříšnice Thriller Hříšnice je velmi promyšlený a dobře propracovaný psychologický román, ve kterém není radno uvěřit všemu, co hlavní hrdinka vypovídá. Nikdy si nemůžete být jisti tím, co pravda je […]
  • Za zavřenými dveřmi27. července 2017 Za zavřenými dveřmi Nervy drásající thriller, u kterého chcete s každou stránkou vědět víc a zároveň si přejete, aby to, co čtete, nebyla pravda. Kniha Za zavřenými dveřmi vypráví příběh manželského páru, […]
  • Jane Corryová - Pokrevní sestra20. června 2018 Jane Corryová - Pokrevní sestra Sestry Kitty a Alison vedou odlišné životy. Kitty žije v ústavu. Nedokáže promluvit a nehodu, která ji do ústavu dostala, si vůbec nevybavuje. Nevzpomíná si ani na svůj předešlý život. […]
  • Miluje obě své děti, zachránit však může jen jedno5. února 2019 Miluje obě své děti, zachránit však může jen jedno Madeleine měla všechno, o čem snila. Nádherný dům, oddanou nejlepší kamarádku Lucy, starostlivého manžela Doma a roztomilá dvojčátka Aidana a Annabel. Zdá se, že se od ní štěstí nemůže […]
  • Recenze: Pětidomí24. května 2018 Recenze: Pětidomí Jaká může být detektivka bez mrtvoly a bez vraha? Může vůbec taková kniha nabídnout čtenáři tolik očekávané gradované napětí? Nebude to nuda? Odpovědi na tyto otázky najdete v knize Tomáše […]