A hvězdy mi daly tebe

Hvezdy

„Připomněla jsem si, jak jsme spo­lu jed­nou sedě­li v zapar­ko­va­ném autě, jak mě obě­ma ruka­ma držel za obli­čej a díval se na mě, jako by nedo­ká­zal uvě­řit své­mu štěs­tí.“ (str. 60)

Emma pro­ží­vá nej­těž­ší obdo­bí své­ho živo­ta. Její pří­tel Lucas je nemoc­ný a dok­to­ři tvr­dí, že nemá šan­ci pře­žít. Čeká u jeho poste­le, až se pro­bu­dí, pro­to­že stá­le věří a jed­no­ho dne se oprav­du pro­bu­dí. Emma však začí­ná mít pode­zře­ní, že je něco špat­ně, pro­to­že to není ten její Lucas. Zvláštně mlu­ví, jeho milo­va­ný pes se k němu cho­vá jako k cizí­mu a nevzpo­mí­ná si ani na jejich spo­leč­né zážit­ky. V den, kdy se pro­bu­dil, vidě­la Emma paprsek svět­la na zahra­dě a začí­ná mít pode­zře­ní, že to něja­kým způ­so­bem sou­vi­sí s jeho záhad­ným uzdra­ve­ním.

Kniha byla pro mě vel­kým pře­kva­pe­ním. Žádnou kni­hu s mimo­zemš­ťa­ny jsem asi nečet­la, ale tohle se mi moc líbi­lo. Hlavní posta­vy byly skvě­le popsa­né a já si k nim doká­za­la vytvo­řit pou­to a vži­la jsem se do jejich pří­bě­hu. Jak do Emmy, Lucase nebo Průzkumníka.

„Paní Walkerová vidě­la svět čer­no­bí­le, zatím­co já i Lucas jsme vidě­li kaž­dý jeho odstín.“ (str. 151)

V urči­tých čás­tech jsem měla pocit, že to autor­ka doce­la pře­kom­bi­no­va­la. Asi by neško­di­lo někte­ré čás­ti vyma­zat, ale na dru­hou stra­nu nemůžu říct, že by to něče­mu moc vadi­lo a děla­lo to z kni­hy špat­nou. Pořád jsem měla pocit, že kni­ha je dob­rá.

Velkým plu­sem pro mě bylo, že autor­ka má vel­mi čti­vý styl psa­ní a kni­ha rych­le utí­ká. Jedná se o vel­mi nená­roč­nou kni­hu a je ide­ál­ní jako napros­tá odde­chov­ka.

„Proč by někdo ubli­žo­val dětem? To se neda­lo vysvět­lit. Svět, ve kte­rém dospě­lí lidé zne­u­ží­va­li děti, byl šíle­ný a pokři­ve­ný, ale přes­to exis­to­val. Docházelo k tomu kaž­dý den.“ (str. 144)

I když mi konec při­šel už poně­kud zná­mý, byla jsem ráda, jak to dopadlo a u někte­rých dějo­vých linek jsem byla i pře­kva­pe­ná, což se mi vět­ši­nou u žán­ru young adult nestá­vá, tak­že za to jsem dala kni­ze vel­ké plus.

Knihu bych roz­hod­ně dopo­ru­či­la. Na léto je pod­le mě napros­to ide­ál­ní. Nejde o nic nároč­né­ho a při­tom se bude­te během čte­ní usmí­vat, pro­to­že jsou tam čás­ti, kde to jinak nejde. Místy je kni­ha i napí­na­vá, což je taky plus a i to pře­kom­bi­no­vá­ní bych autor­ka odpus­ti­la, pro­to­že to všech­no fun­gu­je.

„ ‚To je smut­né,‘ ohr­nul rty. ‚Vždycky si o lidech mys­let to nej­hor­ší.‘“ (str. 184)


Za kni­hu děku­ji Albatros Media. Knihu může­te zakou­pit zde.

Ohodnoťte článek


Chcete být informováni o nových článcích? Přidejte se na náš...

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • Projekt pes (ten můj)19. května 2017 Projekt pes (ten můj) V našem knižním příběhu je hlavním hrdinou klučina jménem Jenda, který se snaží přesvědčit své rodiče, aby mu pořídili psa. Jenda jako každý kluk je velice neodbytný a co si nyní umanul, […]
  • Pravé a lahodné jídlo: více než 100 receptů z neupravených potravin pro vaše zdraví a pohodu23. května 2017 Pravé a lahodné jídlo: více než 100 receptů z neupravených potravin pro vaše zdraví a pohodu Moderní trendy ve stravování asi nemusím sáhodlouze představovat. Nejspíš každý už slyšel o raw (syrové) stravě, zná nějakého vegetariána, jedl veganskou sušenku bez cukru a ochutnal […]
  • The Circle – Recenze – 40%16. května 2017 The Circle – Recenze – 40% Film The Circle (vzniklý v koprodukci USA a Spojených arabských emirátů, natočený podle stejnojmenné knižní předlohy, s Emmou Watson v hlavní roli) je dystopické drama odehrávající se […]
  • Celý život18. května 2017 Celý život Útlá knížka, která však ve svém textu dokáže obsáhnout, jak již sám název napovídá, celý život jednoho muže. Muže, který by pro spoustu lidí asi nebyl ničím výjimečný, avšak doba, kterou […]
  • Hygiena a dezinfekce rukou - 100 otázek a odpovědí18. května 2017 Hygiena a dezinfekce rukou - 100 otázek a odpovědí Na našich rukou se nachází velké množství bakterií a dalších mikroorganismů, kterých se pouhým umytím rukou vodou a mýdlem nezbavíme. Pro úplné odstranění bakterií je nutné ruce […]
  • Z pohádkové postýlky - kniha23. května 2017 Z pohádkové postýlky - kniha Tato kniha je výběr pohádek, a to jak veršovaných, tak i normálně psaných. Jedna z těch klasických se jmenuje Smolíček pacholíček. V lese žil jelen zlaté parohy spolu se Smolíčkem […]
  • Veronika Válková: Královna Marie Terezie21. května 2017 Veronika Válková: Královna Marie Terezie Při příležitosti třistého výročí narození královny Marie Terezie vydalo nakladatelství Grada oba příběhy Veroniky Válkové odehrávající se za vlády téhle panovnice v jednom speciálním […]
  • Papír s duší vintage - kniha plná inspirace20. května 2017 Papír s duší vintage - kniha plná inspirace Nůžky, lepidlo, papír, staré pohledy a fotografie, staré knihy, látky, kartón, krajky... Zkrátka věci, které se nacházejí v každé domácnosti. Věděli jste, že se z nich dají vyrobit […]
  • Ublížil jsi mi. A za to mi zaplatíš!19. srpna 2018 Ublížil jsi mi. A za to mi zaplatíš! Všechno začalo jako pouhý žert. Skupina mladých lidí dělala vedoucí na křesťanském táboře Podkova a jedna z vedoucích, Monica O'Nealová, lezla celou dobu všem na nervy. Proto se ostatní […]
  • Inspirativní deník: 52 seznamů k sebepoznání24. května 2018 Inspirativní deník: 52 seznamů k sebepoznání Každý týden máte zasednout k deníku a začít psát seznam. Má vám pomoci k tomu, abyste dokázali najít krásu v sobě i ve světě. Zabere vám to jenom pár minut, ale v každodenním shonu to bude […]