Vzrušující přehled dějin astronomie

Dějiny astronomie

Dějiny ast­ro­no­mie vás mož­ná na prv­ní pohled odra­dí. Jednak svým roz­sa­hem, jed­nak téma­tem. Nebojte se jich.

Od Stonehenge po čer­né díry

Heather Couperová a Nigel Henbest vás v této objem­né kni­ze pro­ve­dou ději­na­mi ast­ro­no­mie od koléb­ky po sou­čas­nost. Ve dva­nác­ti kapi­to­lách se dotknou vše­ho, co mělo pro tuto vědu zásad­ní význam od prv­ních pozo­ro­vá­ní oblo­hy a mega­li­tic­kých sta­veb, přes objev gra­vi­tač­ní­ho záko­na, Gallielova dale­ko­hle­du a Keplerových záko­nů pohy­bu pla­net až k obje­vům moder­ní ast­ro­no­mie jako jsou kva­za­ry, pul­za­ry nebo čer­né díry. Zkušenosti auto­rů s tvor­bou vzdě­lá­va­cích pořa­dů a seri­á­lů pro tele­vi­zi se neza­přou. Text je čti­vý a trou­fám si tvr­dit, že dob­ře sro­zu­mi­tel­ný a pocho­pi­tel­ný i pro lai­ka, roz­hod­ně se nejed­ná o něja­kou suchou učeb­ni­ci ast­ro­fy­zi­ky. Naopak při čte­ní pří­bě­hu někte­rých obje­vů bude­te zata­jo­vat dech víc, než kdy­bys­te si do ruky vza­li detek­tiv­ní román.

Dalším pří­jem­ným bonu­sem jsou vzpo­mín­ky obou auto­rů na někte­ré slav­né ast­ro­no­my zmí­ně­né v kníž­ce, zvlášť ty z cambridges­ké uni­ver­zi­ty, kde oba v minu­los­ti půso­bi­li. Nigel Henbest byl dokon­ce čle­nem slav­né radi­o­astro­no­mic­ké sku­pi­ny vede­né Martinem Rylem. Právě Ryleův tým podal jeden z roz­ho­du­jí­cí důka­zů ve pro­spěch Teorie vel­ké­ho třes­ku … ale o tom už více v samot­né kníž­ce. Setkáte se v ní s názo­ry mno­ha odbor­ní­ků z obo­ru a s pří­běhy mno­ha osob­nos­tí, o kte­rých jste mož­ná před­tím nesly­še­li. Tak schvál­ně, kdo obje­vil pla­ne­tu Uran? A kdo jako prv­ní při­šel s názo­rem, že naše Slunce je tvo­ře­no z vodí­ku a hélia? Můžu vám slí­bit, že se v pát­rá­ní po vývo­ji ast­ro­no­mie dokon­ce podí­vá­te i do Prahy, a to dokon­ce hned dva­krát!

Publikace navíc obsa­hu­je množ­ství detail­ních celo­strán­ko­vých barev­ných foto­gra­fií, a zda­le­ka to nejsou jen mlho­vi­ny, gala­xie a hvězdy, zdo­bí ji i před­mlu­va napsa­ná slav­ným autor sci-fi romá­nů, usa­ze­ným na Srí Lance, A.C. Clarkem

Dějiny ast­ro­no­mie

Autor: Heather Couperová, Nigel Henbest

Překlad: Mgr. Marek Chvátal

Rok vydá­ní: 2009

Nakladatelství: Euromedia Group

Líbí se Vám náš článek, dejte o něm vědět internetu:


Ohodnoťte článek


Chcete být informováni o nových článcích? Přidejte se na náš...

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • Celý život18. května 2017 Celý život Útlá knížka, která však ve svém textu dokáže obsáhnout, jak již sám název napovídá, celý život jednoho muže. Muže, který by pro spoustu lidí asi nebyl ničím výjimečný, avšak doba, kterou […]
  • Pravé a lahodné jídlo: více než 100 receptů z neupravených potravin pro vaše zdraví a pohodu23. května 2017 Pravé a lahodné jídlo: více než 100 receptů z neupravených potravin pro vaše zdraví a pohodu Moderní trendy ve stravování asi nemusím sáhodlouze představovat. Nejspíš každý už slyšel o raw (syrové) stravě, zná nějakého vegetariána, jedl veganskou sušenku bez cukru a ochutnal […]
  • Projekt pes (ten můj)19. května 2017 Projekt pes (ten můj) V našem knižním příběhu je hlavním hrdinou klučina jménem Jenda, který se snaží přesvědčit své rodiče, aby mu pořídili psa. Jenda jako každý kluk je velice neodbytný a co si nyní umanul, […]
  • Veronika Válková: Královna Marie Terezie21. května 2017 Veronika Válková: Královna Marie Terezie Při příležitosti třistého výročí narození královny Marie Terezie vydalo nakladatelství Grada oba příběhy Veroniky Válkové odehrávající se za vlády téhle panovnice v jednom speciálním […]
  • Kouzelný atlas - Putování časem - Královna Marie Terezie - kniha19. května 2017 Kouzelný atlas - Putování časem - Královna Marie Terezie - kniha Dvanáctiletá holka jménem Bára se s rodiči z Prahy přestěhovala na venkov a tak trochu jí to vadí. Ovšem na druhé straně s koupí rodinného domu získala i kočku Barču. Navíc vlastní […]
  • VTIPY PRO DĚTI23. května 2017 VTIPY PRO DĚTI Všichni dobře víme, že smích léčí. Snad právě proto se smějeme tak rádi a vyprávění vtipů zpestří každou oslavu. Udělejme tedy něco pro zdraví a začtěme se do nového souboru plného anekdot […]
  • Hygiena a dezinfekce rukou - 100 otázek a odpovědí18. května 2017 Hygiena a dezinfekce rukou - 100 otázek a odpovědí Na našich rukou se nachází velké množství bakterií a dalších mikroorganismů, kterých se pouhým umytím rukou vodou a mýdlem nezbavíme. Pro úplné odstranění bakterií je nutné ruce […]
  • Psychofarmakoterapie stručně, jasně, přehledně19. května 2017 Psychofarmakoterapie stručně, jasně, přehledně Stručná, přehledná, užitečná a praktická, tak by se dala charakterizovat publikace psychiatra a psychoterapeuta Dr. med. Jana Drehera. Je ideální pro psychiatry, klinické psychology, […]
  • Roman Šmucler – Nevěřte ani mě aneb špinavé triky i neuvěřitelné možnosti estetické medicíny 80%1. srpna 2017 Roman Šmucler – Nevěřte ani mě aneb špinavé triky i neuvěřitelné možnosti estetické medicíny 80% Plastická chirurgie řeší nejen poúrazové stavy či vrozené deformace, ale také a to čím dál více estetické zákroky pacientů, který mají něčeho málo či naopak až moc. Se vzrůstajícím zájmem […]
  • Manuál pro milovníka kávy - Jak si doma připravit tu nejlepší craft kávu2. listopadu 2018 Manuál pro milovníka kávy - Jak si doma připravit tu nejlepší craft kávu Milujete kávu, ale nemůžete chodit po kavárnách? Chcete si doma připravit skutečně dobrou kávu, ale nevíte jak? Právě v tomhle vám poradí tato kniha, díky které se naučíte, jak si doma […]