Velké aféry a skandály evropských panovnických dvorů - 95 %

Afery

Byla Lukrézie Borgia sku­teč­ně obá­va­nou tra­vič­kou? Jsou obvi­ně­ní, vzne­se­ná pro­ti Kateřině Howardové, páté ženě ang­lic­ké­ho krá­le Jindřicha VIII., prav­di­vá? Co skrý­va­la milen­ka Ludvíka I. Bavorského, Lola Montezová? Proč se ang­lic­ký král Eduard VIII. nevzdal své lás­ky, Američanky Wallis Simpsonové?

Vladimír Liška, před­ní čes­ký záha­do­log a spi­so­va­tel, se v této pub­li­ka­ci zamě­řil na udá­los­ti, jež zamí­cha­ly kar­ta­mi his­to­rie. Mapuje osu­dy 14 zná­mých osob­nos­tí čes­kých i evrop­ských dějin a zabý­vá se jak dobou nedáv­nou, tak i minu­los­tí sta­rou mno­ho sta­le­tí.

Snaží se objas­nit otaz­ní­ky, vzná­še­jí­cí se nad osu­dy slav­ných a z dostup­ných pra­me­nů děje rekon­stru­u­je. Pravdu se nej­spí­še nikdy nedo­zví­me, ale je láka­vé ale­spoň pood­hr­nout rouš­ku tajem­ství jed­not­li­vých udá­los­tí, což se auto­ro­vi s úspě­chem daří.

Jak pozna­me­ná­vá, slav­ným se člo­věk může stát niko­li jen skr­ze moc, ale i skut­ky, jimiž se zapsal do běhu času. Ne vždy to však býva­jí činy pozi­tiv­ní nebo sym­pa­tic­ké, ale čas­to v nich nachá­zí­me tragi­ku, či dokon­ce zlo­čin­né úmys­ly.

Nastiňuje okol­nos­ti neob­jas­ně­né smr­ti prv­ní cho­ti čes­ké­ho krá­le Václava IV., Johany Bavorské, při­po­mí­ná roz­po­ru­pl­nou osob­nost obá­va­né­ho ang­lic­ké­ho krá­le Jindřicha VIII., zob­ra­zu­je život Rodriga, Lukrézie a Cesara Borgiů, pokou­ší se vypá­t­rat, zda Johana Šílená sku­teč­ně trpě­la dušev­ní poru­chou. Podrobně popi­su­je dona Carlose, posti­že­né­ho sadis­tic­ké­ho syna špa­něl­ské­ho krá­le Filipa II.

Odhaluje okol­nos­ti spik­nu­tí Jiřího Popela z Lobkovic pro­ti císa­ři Rudolfu II. i to, proč byl ang­lic­ký poli­tik a uče­nec Francis Bacon obvi­něn z korup­ce. Zajímavá je i sna­ha o odha­le­ní totož­nos­ti záhad­né­ho muže se želez­nou mas­kou, jenž poz­dě­ji inspi­ro­val Alexandra Dumase star­ší­ho k napsá­ní oblí­be­né­ho romá­nu. Méně zná­mý je pří­pad tak­zva­né gévan­dan­ské bes­tie, tvo­ra, jenž při­po­mí­nal obrov­ské­ho vlka a za vlá­dy Ludvíka XV. zahu­bil mno­ho dětí.

Věnuje se okol­nos­tem násil­né smr­ti cara Pavla I., při­po­mí­ná osud taneč­ni­ce Loly Montezové, milen­ky mno­ha význam­ných mužů, včet­ně skla­da­te­le Ference Liszta a spi­so­va­te­le Alexandra Dumase star­ší­ho. Dále vná­ší svět­lo do vyvzdo­ro­va­né lás­ky Františka Ferdinanda d′Este a Žofie Chotkové, afé­ry vyzvě­da­če Alfreda Redla i do spo­le­čen­sky nepři­ja­tel­né­ho vzta­hu ang­lic­ké­ho krá­le Eduarda VIII. a Wallis Simpsonové.

Více na Kritiky.cz
Denní hlídka - Dnevnoy dozor Noční hlídka, byla filmem, který se vstoupil do kin bez většího marketingového poprasku. Jen...
MY LITTLE PONY: Nejkrásnější kolekce Také vaše děti milují příběhy létajících a všudypřítomných roztomilých hrdinů v podo...
Šťastní lidé čtou a pijou kávu - Agnes Martin Lugand Pulty knihkupců poslední dobou zaplňuje kniha, která svým názvem láká všechny milovníky li...
Jennifer Nivenová:Všechny malé zázraky Příběh první lásky dvou středoškoláků. Námět jako u většiny knih pro mladé – ale poz...
Soutěž o 2x DLC (Italy+France) do Euro Truck Simulator 2 S našim partnerem Comgad.cz vyhlašujeme novou soutěž o 2x DLC (Italy+France) do Euro Truck Simul...

Autorův styl je čti­vý a čte­ná­ře vtáh­ne do víru udá­los­tí, z nichž chví­le­mi až mra­zí. Nezapomíná na žád­ný význam­ný detail či důle­ži­tou infor­ma­ci.

Pokud se zají­má­te o ději­ny a živo­ty zná­mých osob­nos­tí, ten­to výlet do his­to­rie vás nezkla­me.


 • Autor: Vladimír Liška
 • Žánr: mys­te­ry, čes­ká pró­za
 • Nakladatelstvi: XYZ
 • Datum vydá­ní: 21.11.2016

Kniha ke  kou­pi na Albatrosmedia.cz.

Více na Kritiky.cz
Díra u Hanušovic - Tisková konference Ve středu 16.7.2014 se uskutečnila tisková konference s tvůrci nového českého filmu Díra u ...
Forza Horizon Zdarma s Xbox live Gold - 01/09 - 15/09 na Xbox 360 a Xbox One....
Teorie všeho - Přehled Ať už se zdá život být jakkoliv špatným, tam, kde je život, tam je naděje. – Stephen Hawk...
#1835: 100 nábojů 13: Smůla - 80 % 100 nábojů 13: Smůla (100 Bullets: Wilt)Vydalo nakladatelství BB/art v brožované vazbě v...
Tento snímek je adept na diváckou cenu a možná i na Křišťálový globus Film Cukrář režiséra Ofira Raula Graizera je zařazený v Hlavní soutěži a získává si př...

Ohodnoťte článek


|

Související příspěvky:

 • Ženy českých panovníků 33. srpna 2017 Ženy českých panovníků 3 Mgr. Vladimír Liška, přední český záhadolog, se ve třetím dílu této úspěšné série věnuje neprávem opomíjeným čtrnácti kněžnám a královnám. Připomíná, že na bedrech žen panovníků spočívala […]
 • Prezidenti11. února 2018 Prezidenti V několika uplynulých měsících jste slovo prezident slyšeli v různých formách a souvislostech několikrát denně. Na některého z prezidentských kandidátů jste natrefili na každém rohu. […]
 • Panicové23. května 2017 Panicové Ve Francii se píše rok 1740 a mladý Jamie Fraser se s kamarádem Ianem připojuje ke skupině žoldáků. Navzdory všem vhodným příležitostem ještě ani jeden z mladých mužů nepřišel o panictví a […]
 • Pravé a lahodné jídlo: více než 100 receptů z neupravených potravin pro vaše zdraví a pohodu23. května 2017 Pravé a lahodné jídlo: více než 100 receptů z neupravených potravin pro vaše zdraví a pohodu Moderní trendy ve stravování asi nemusím sáhodlouze představovat. Nejspíš každý už slyšel o raw (syrové) stravě, zná nějakého vegetariána, jedl veganskou sušenku bez cukru a ochutnal […]
 • VTIPY PRO DĚTI23. května 2017 VTIPY PRO DĚTI Všichni dobře víme, že smích léčí. Snad právě proto se smějeme tak rádi a vyprávění vtipů zpestří každou oslavu. Udělejme tedy něco pro zdraví a začtěme se do nového souboru plného anekdot […]
 • Z pohádkové postýlky - kniha23. května 2017 Z pohádkové postýlky - kniha Tato kniha je výběr pohádek, a to jak veršovaných, tak i normálně psaných. Jedna z těch klasických se jmenuje Smolíček pacholíček. V lese žil jelen zlaté parohy spolu se Smolíčkem […]
 • Celý život18. května 2017 Celý život Útlá knížka, která však ve svém textu dokáže obsáhnout, jak již sám název napovídá, celý život jednoho muže. Muže, který by pro spoustu lidí asi nebyl ničím výjimečný, avšak doba, kterou […]
 • Kouzelný atlas - Putování časem - Královna Marie Terezie - kniha19. května 2017 Kouzelný atlas - Putování časem - Královna Marie Terezie - kniha Dvanáctiletá holka jménem Bára se s rodiči z Prahy přestěhovala na venkov a tak trochu jí to vadí. Ovšem na druhé straně s koupí rodinného domu získala i kočku Barču. Navíc vlastní […]
 • Zhrnutie epizódy – Flash S03E22 – 94%17. května 2017 Zhrnutie epizódy – Flash S03E22 – 94% Čas beží Barry... Tím Flash čelí nepríjemnemu faktu, že do smrti Iris ostáva už len 24 hodín. Podarí sa ju Barrymu zachrániť?  Epizóda je situovaná časovo "24 hodín do smrti Iris West". […]
 • Hygiena a dezinfekce rukou - 100 otázek a odpovědí18. května 2017 Hygiena a dezinfekce rukou - 100 otázek a odpovědí Na našich rukou se nachází velké množství bakterií a dalších mikroorganismů, kterých se pouhým umytím rukou vodou a mýdlem nezbavíme. Pro úplné odstranění bakterií je nutné ruce […]

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *