Velká kniha sněhu a ledu

VelkaKniha

V této kníž­ce děti pozna­jí tajem­ství sně­ho­vé a ledo­vé nadíl­ky a všech­no, co k ní pat­ří. Děti zde najdou odpo­věď na spous­tu věcí, kte­ré se dějí v zimě. Knížka má 24 stran, kte­ré mimo jiné obsa­hu­jí spous­tu tema­tic­kých obráz­ků. Text je střed­ně vel­ký a hra­vě jej zvlád­nou pře­číst začí­na­jí­cí ško­lá­ci.

V kníž­ce se dozví­me o sně­ho­vých vloč­kách, jak žijí zví­řát­ka v zimě, o sně­ho­vé bou­ři, o sever­ním pólu, Sněhové krá­lov­ně, o zví­ře­cích otu­žil­cích, jak si posta­vit iglú a mno­ho dal­ší­ho. Vše je peč­li­vě a krát­ce popsá­no včet­ně obráz­ku, kte­rý vysti­hu­je danou udá­lost nebo pojem. Písmena jsou men­ší, a tak text bude pro prv­ňá­ky ješ­tě pro­blé­mem, tak­že je dob­ré dohlí­žet nebo před­čí­tat. Na něko­li­ka mís­tech nalez­ne­me roz­klá­da­cí strán­ky, kte­ré jsou hez­ky poma­lo­va­né obráz­ky. Např. prv­ní obrá­zek vysti­hu­je kra­ji­nu v zimě. Když stra­ny roz­lo­ží­te, vidí­te na obráz­ku, co se děje v pod­ze­mí, jak zví­řát­ka hez­ky spin­ka­jí ve svých norách.

Tato kníž­ka je vel­mi hez­ké poví­dá­ní o zimě, kte­ré děti urči­tě nadchne, a svým způ­so­bem je i nauč­ná. Hlavně dětem zod­po­ví snad všech­no, co se týká zimy. Obrázky jsou vel­mi pěk­né a pro oči vel­mi láka­vé. Vazba kni­hy nepů­so­bí moc pev­ně, snad něco vydr­ží. Také si dávej­te pozor na správ­né slo­že­ní roz­klá­da­cích strá­nek, jinak se vám ihned pomač­ka­jí, což je ško­da, ale nápad to byl urči­tě dob­rý. Knížka je obsa­ho­vě pěk­ná, ale cena je tro­chu vyš­ší.


Děkuji Karolině Koblížkové za korek­tor­ské prá­ce 🙂


Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Související příspěvky:

  • Papír s duší vintage - kniha plná inspirace20. května 2017 Papír s duší vintage - kniha plná inspirace Nůžky, lepidlo, papír, staré pohledy a fotografie, staré knihy, látky, kartón, krajky... Zkrátka věci, které se nacházejí v každé domácnosti. Věděli jste, že se z nich dají vyrobit […]
  • Hygiena a dezinfekce rukou - 100 otázek a odpovědí18. května 2017 Hygiena a dezinfekce rukou - 100 otázek a odpovědí Na našich rukou se nachází velké množství bakterií a dalších mikroorganismů, kterých se pouhým umytím rukou vodou a mýdlem nezbavíme. Pro úplné odstranění bakterií je nutné ruce […]
  • Celý život18. května 2017 Celý život Útlá knížka, která však ve svém textu dokáže obsáhnout, jak již sám název napovídá, celý život jednoho muže. Muže, který by pro spoustu lidí asi nebyl ničím výjimečný, avšak doba, kterou […]
  • Z pohádkové postýlky - kniha23. května 2017 Z pohádkové postýlky - kniha Tato kniha je výběr pohádek, a to jak veršovaných, tak i normálně psaných. Jedna z těch klasických se jmenuje Smolíček pacholíček. V lese žil jelen zlaté parohy spolu se Smolíčkem […]
  • Psychofarmakoterapie stručně, jasně, přehledně19. května 2017 Psychofarmakoterapie stručně, jasně, přehledně Stručná, přehledná, užitečná a praktická, tak by se dala charakterizovat publikace psychiatra a psychoterapeuta Dr. med. Jana Drehera. Je ideální pro psychiatry, klinické psychology, […]
  • Projekt pes (ten můj)19. května 2017 Projekt pes (ten můj) V našem knižním příběhu je hlavním hrdinou klučina jménem Jenda, který se snaží přesvědčit své rodiče, aby mu pořídili psa. Jenda jako každý kluk je velice neodbytný a co si nyní umanul, […]
  • Prvouka hrou – zábavné aktivity pro 1. až 3. třídu4. února 2019 Prvouka hrou – zábavné aktivity pro 1. až 3. třídu Víte, kdo patří mezi stěhovavé ptáky? Umíte pojmenovat části lidského těla? Umíte číst v jízdních řádech? Chcete se dozvědět mnohem více? Tak právě vám, školákům je určena zajímavá […]
  • Uzdravte svou duši - Cesta k vnitřní svobodě a zdravým vztahům2. listopadu 2018 Uzdravte svou duši - Cesta k vnitřní svobodě a zdravým vztahům „Sebeúcta je osvobození se od strachu z hodnocení naší osobnosti druhými lidmi.“ (str. 23) Kniha, která by měla být vaším průvodcem na cestě k vnitřní svobodě a zdravým vztahům. Během […]
  • VTIPY PRO DĚTI23. května 2017 VTIPY PRO DĚTI Všichni dobře víme, že smích léčí. Snad právě proto se smějeme tak rádi a vyprávění vtipů zpestří každou oslavu. Udělejme tedy něco pro zdraví a začtěme se do nového souboru plného anekdot […]
  • Panicové23. května 2017 Panicové Ve Francii se píše rok 1740 a mladý Jamie Fraser se s kamarádem Ianem připojuje ke skupině žoldáků. Navzdory všem vhodným příležitostem ještě ani jeden z mladých mužů nepřišel o panictví a […]