Uzdravovací pohádky s obrázky k vybarvení

UzdravPoh

Nejedná se o kla­sic­kou kníž­ku, na kte­rou jsme zvyklí. Tuto kníž­ku navrh­ly děti ze 7. tří­dy Základní ško­ly gen­por.. Františka Peřiny v Praze 6 a o ilu­stra­ci se posta­ra­ly děti ze Základní umě­lec­ké ško­ly Vladimíra Ambrose v Prostějově. Jedná se tedy o kníž­ku věno­va­nou dětem od dětí v rám­ci pro­jek­tu Děti dětem, kte­ré se napří­klad nachá­ze­jí v nemoc­ni­ci. Konkrétně kníž­ka vznik­la pro Dětské kar­di­o­cen­t­rum 2. Lékařské fakul­ty Univerzity Karlovy a Fakultní nemoc­ni­ci v Motole.

Kniha obsa­hu­je 113 stran s 18 smyš­le­ný­mi pohád­ka­mi. Příběhy jsou krát­ké a sro­zu­mi­tel­né, na to že je psa­li sami děti, tak klo­bouk dolů. U kaž­dé pohád­ky je také uve­den autor.  Ke kaž­dé pohád­ce je také při­po­jen obrá­zek k vybar­ve­ní, z toho někte­ré obsa­hu­jí těch­to obráz­ků i více. Nejedná se o žád­ná umě­lec­ká díla, a tak obráz­ky vypa­da­jí na prv­ní pohled neu­pra­ve­ně, ale děti v něm urči­tě uvi­dí své kouz­lo. Obrázky lze vybar­vit, a pokud by děti nevě­dě­ly, jakou mají pou­žít zrov­na bar­vu na kon­ci kni­hy lze nalézt obráz­ky již před vybar­ve­né tudíž v ori­gi­ná­le, tak jak byly navr­že­ny včet­ně jmé­na auto­ra. Písmo je v kni­ze vel­ké a tak jej pře­čte poma­lu kaž­dý ško­lá­ček.

Knížka je vel­mi pěk­ně navr­že­na, a tím, že se na ní podí­le­ly děti, není jí co vytknout. Cena je pří­jem­ná a odpo­ví­dá kva­li­tě této vyda­né kni­hy a urči­tě zkrá­tí čas v nemoc­ni­ci nejed­no­mu dít­ku. Vazba je pev­ná a tak se hned neroz­pad­ne. Jako vel­ký bonus chvá­lím oma­lo­ván­ky, věřím, že kníž­ku neda­jí děti jen tak z ruky.


Knihu si může­te kou­pit na Grada.cz za 99 Kč.


Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Související příspěvky:

  • Celý život18. května 2017 Celý život Útlá knížka, která však ve svém textu dokáže obsáhnout, jak již sám název napovídá, celý život jednoho muže. Muže, který by pro spoustu lidí asi nebyl ničím výjimečný, avšak doba, kterou […]
  • VTIPY PRO DĚTI23. května 2017 VTIPY PRO DĚTI Všichni dobře víme, že smích léčí. Snad právě proto se smějeme tak rádi a vyprávění vtipů zpestří každou oslavu. Udělejme tedy něco pro zdraví a začtěme se do nového souboru plného anekdot […]
  • Projekt pes (ten můj)19. května 2017 Projekt pes (ten můj) V našem knižním příběhu je hlavním hrdinou klučina jménem Jenda, který se snaží přesvědčit své rodiče, aby mu pořídili psa. Jenda jako každý kluk je velice neodbytný a co si nyní umanul, […]
  • Z pohádkové postýlky - kniha23. května 2017 Z pohádkové postýlky - kniha Tato kniha je výběr pohádek, a to jak veršovaných, tak i normálně psaných. Jedna z těch klasických se jmenuje Smolíček pacholíček. V lese žil jelen zlaté parohy spolu se Smolíčkem […]
  • Panicové23. května 2017 Panicové Ve Francii se píše rok 1740 a mladý Jamie Fraser se s kamarádem Ianem připojuje ke skupině žoldáků. Navzdory všem vhodným příležitostem ještě ani jeden z mladých mužů nepřišel o panictví a […]
  • Kouzelný atlas - Putování časem - Královna Marie Terezie - kniha19. května 2017 Kouzelný atlas - Putování časem - Královna Marie Terezie - kniha Dvanáctiletá holka jménem Bára se s rodiči z Prahy přestěhovala na venkov a tak trochu jí to vadí. Ovšem na druhé straně s koupí rodinného domu získala i kočku Barču. Navíc vlastní […]
  • Svět bez stížností, aneb zbytečné černé mraky rozežeňte knihou a fialovým náramkem15. listopadu 2017 Svět bez stížností, aneb zbytečné černé mraky rozežeňte knihou a fialovým náramkem Kniha Svět bez stížností je jedinečná tím, že s ní je spojen nejen motivační náramek, který má praktický význam, ale také celosvětová výzva, která má naučit… a tady opravdu udělám tři […]
  • Namalovat koně už nebude žádný problém. Kniha "Nakresli 50 koní" vám ukáže krok za krokem, jak na to!7. července 2018 Namalovat koně už nebude žádný problém. Kniha "Nakresli 50 koní" vám ukáže krok za krokem, jak na to! Touží vaše děti umět malovat pořádně koně stejně tak jako správní mistři malíři? Vy ale nevíte, jak na to? Zkuste jim pořídit tuto úžasnou příručku „Nakresli 50 koní“ od Lee J. Amese, jež […]
  • Veronika Válková: Královna Marie Terezie21. května 2017 Veronika Válková: Královna Marie Terezie Při příležitosti třistého výročí narození královny Marie Terezie vydalo nakladatelství Grada oba příběhy Veroniky Válkové odehrávající se za vlády téhle panovnice v jednom speciálním […]
  • Hygiena a dezinfekce rukou - 100 otázek a odpovědí18. května 2017 Hygiena a dezinfekce rukou - 100 otázek a odpovědí Na našich rukou se nachází velké množství bakterií a dalších mikroorganismů, kterých se pouhým umytím rukou vodou a mýdlem nezbavíme. Pro úplné odstranění bakterií je nutné ruce […]