Útulný domov s rostlinami

008

Uvažovali jste o tom, že si svůj pří­by­tek zkrášlí­te rost­li­na­mi? Tato výprav­ná pub­li­ka­ce vám uká­že správ­nou ces­tu k útul­né­mu byd­le­ní.

Autoři nejsou v obo­ru žád­ný­mi nováč­ky. Ian Drummond, inte­ri­é­ro­vý desig­nér a drži­tel zla­té medai­le z výsta­vy Královské zahrad­nic­ké spo­leč­nos­ti Chelsea Flower Show, spo­jil své zku­še­nos­ti s význam­nou pub­li­cist­kou a spi­so­va­tel­kou Karou O’Reilly.

V úvo­du podo­tý­ka­jí, že nyní se poko­jo­vé rost­li­ny začí­na­jí navra­cet do inte­ri­é­rů, jeli­kož ty umě­lé nena­hra­dí radost z pěs­to­vá­ní a pozvol­né­ho růstu živé kvě­ti­ny.

Nejprve se sezná­mí­me se základ­ní­mi dru­hy rost­lin, jež jsou roz­dě­le­ny na nápad­né, jed­lé, kve­tou­cí i von­né, sil­né a hou­žev­na­té či nezni­či­tel­né, z nichž se mohou těšit i méně zdat­ní pěs­ti­te­lé. Čtenáři zís­ka­jí mno­ho infor­ma­cí o péči, výbě­ru vhod­né­ho kvě­ti­ná­če, pro­spěš­nos­ti pro  zdra­ví i o tom, jak v inte­ri­é­ru pra­co­vat s roz­mě­ry rost­lin, kon­tras­ty nebo syme­t­rií, aby výsled­né aranž­má bylo co nej­krás­něj­ší.

Více na Kritiky.cz
Zákon smečky: Soumrak - Rudý měsíc - odhalí Bouře zrádce dřív než dojde sama k úhoně? Lízinka, Bručoun a Vrtík byla tři malá štěňata, která žila v doupěti u psů, kteří se j...
Bananocalypse - (ne)Recenze - 75% Kraťas? Proč ne.... Banány? Proč ne.... Tuhle recenzi budete možná číst stejně dlouho jako...
Oxenfree Zdarma pro Xbox Live Gold (Xbox One) - Dostupné: 16/09 - 15/10...
Atomic Blonde: Bez lítosti - 60 % Je rok 1989 a v Evropě právě probíhá studená válka, kde na jedné straně stojí Sovětský ...
Sníh v GTA se už blíží! Zkusme se i letos těšit na to, že v Grand Theft Auto 5 na svátky nasněží a upustí se uzdy b...

Jaké rost­li­ny zvo­lit pro obý­va­cí pro­sto­ry a jak je roz­mís­tit? Které jsou vhod­né do kuchy­ně, jídel­ny či lož­ni­ce? I na to zde nalez­ne­me odpo­věď.

Tvůrci nás pře­svěd­ču­jí o tom, že rov­něž v kou­pel­ně může­me mít zají­ma­vou kvě­ti­nu. Opomenuty nezů­stá­va­jí ani dět­ské poko­je, pra­cov­ní pro­sto­ry, vstup­ní haly a scho­diš­tě. Obklopit se krás­ným pro­stře­dím je v sou­čas­nos­ti nut­nost. Pravé kvě­ty vdech­nou bytu či kan­ce­lá­ři kouz­lo pří­ro­dy.

Kniha mě pří­jem­ně pře­kva­pi­la a poskyt­la mi spous­tu neob­vyk­lých nápa­dů na zkrášle­ní domo­va, k čemuž při­spě­ly i půso­bi­vé foto­gra­fie od Nicka Popea.


Nakladatelství: GRADA Publishing, a. s.

Počet stran: 176

Typ: váza­ný

Vydání: 1

Rozměr:  242x197x22

Hmotnost:  0.841

Datum uve­de­ní: 18.08.2017

EAN: 9788027104727

ISBN: 978-80-271-0472-7

Hodnocení: 98 %


Kniha ke kou­pi na Grada.cz za 349 Kč.

Ohodnoťte článek

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • Celý život18. května 2017 Celý život Útlá knížka, která však ve svém textu dokáže obsáhnout, jak již sám název napovídá, celý život jednoho muže. Muže, který by pro spoustu lidí asi nebyl ničím výjimečný, avšak doba, kterou […]
  • Hygiena a dezinfekce rukou - 100 otázek a odpovědí18. května 2017 Hygiena a dezinfekce rukou - 100 otázek a odpovědí Na našich rukou se nachází velké množství bakterií a dalších mikroorganismů, kterých se pouhým umytím rukou vodou a mýdlem nezbavíme. Pro úplné odstranění bakterií je nutné ruce […]
  • VTIPY PRO DĚTI23. května 2017 VTIPY PRO DĚTI Všichni dobře víme, že smích léčí. Snad právě proto se smějeme tak rádi a vyprávění vtipů zpestří každou oslavu. Udělejme tedy něco pro zdraví a začtěme se do nového souboru plného anekdot […]
  • Mýty 3: Láska jako z pohádky - 90 %24. září 2017 Mýty 3: Láska jako z pohádky - 90 % Jako kdyby se mnoha fanouškům splnil se. A možná je to slovíčko "jako" nadbytečné. Fanouškům komiksu se v České republice splnil skutečně jeden menší sen. Dostal se k nim třetí díl skvělé […]
  • Psychofarmakoterapie stručně, jasně, přehledně19. května 2017 Psychofarmakoterapie stručně, jasně, přehledně Stručná, přehledná, užitečná a praktická, tak by se dala charakterizovat publikace psychiatra a psychoterapeuta Dr. med. Jana Drehera. Je ideální pro psychiatry, klinické psychology, […]
  • Projekt pes (ten můj)19. května 2017 Projekt pes (ten můj) V našem knižním příběhu je hlavním hrdinou klučina jménem Jenda, který se snaží přesvědčit své rodiče, aby mu pořídili psa. Jenda jako každý kluk je velice neodbytný a co si nyní umanul, […]
  • Pravé a lahodné jídlo: více než 100 receptů z neupravených potravin pro vaše zdraví a pohodu23. května 2017 Pravé a lahodné jídlo: více než 100 receptů z neupravených potravin pro vaše zdraví a pohodu Moderní trendy ve stravování asi nemusím sáhodlouze představovat. Nejspíš každý už slyšel o raw (syrové) stravě, zná nějakého vegetariána, jedl veganskou sušenku bez cukru a ochutnal […]
  • Z pohádkové postýlky - kniha23. května 2017 Z pohádkové postýlky - kniha Tato kniha je výběr pohádek, a to jak veršovaných, tak i normálně psaných. Jedna z těch klasických se jmenuje Smolíček pacholíček. V lese žil jelen zlaté parohy spolu se Smolíčkem […]
  • K porodu bez obav2. března 2017 K porodu bez obav Těhotenství a porod představují významné období v životě ženy a páru. Můžeme na ně být sebelépe připraveni, přesto nás vždy překvapí. Aby nepříjemných překvapení bylo co nejméně, mohou se […]
  • Poslední důvod, proč se nezabít - Attilla Bič Boží, Achjo Bitch, Curvekiller23. srpna 2018 Poslední důvod, proč se nezabít - Attilla Bič Boží, Achjo Bitch, Curvekiller Všude na internetu najdete instantní tipy, jak být šťastný tak, jak jsou lidé v Dánsku. Chundelatý ponožky a hlavně nezapomenout na vonné svíčky. Ale jestli jste se v tom nenašli, […]