Tajný deník Hendrika Groena

tajny denik hendrika groena

Hendrik Groen nemá rád sta­ré lidi. A kolik že je jemu? 83 let. Žije v amster­dam­ském domo­vě důchod­ců, ale ani on, ani jeho nej­lep­ší pří­tel Evert díky své­mu nad­hle­du a své­ráz­né­mu humo­ru mezi ostat­ní oby­va­te­le domo­va neza­pa­da­jí. Na Nový rok sa Hendrik roz­hod­ne, že si začne psát deník,v němž prav­di­vě zachy­tí život v domo­vě důchod­cú od začát­ku roku až do jeho kon­ce.Jsou i mno­hem zábav­něj­ší čin­nos­ti než popí­je­ní sla­bé­ho čaje, zalé­vá­ní mušká­tů, pomlou­vá­ní a věč­né stě­žo­vá­ní. Nezáleží na tom, že Hendrik cho­dí k léka­ři čas­tě­ji, než je mu milé, pro­to­že je prostě...starý. Pořád je naži­vu a v dohled­né době se neplá­nu­je nechat pohřbít. Společně s Evertem a dal­ší­mi přá­te­li pro­to zalo­ží klub  s názvem Staří-ale-ne-mrtví. Členové klu­bu pod­ni­ka­jí růz­né výle­ty autu­žu­jí svá přá­tel­ství.

Ale nejen o tom Hendrik píše. Popisuje i ostat­ní oby­va­te­le, své nemo­ci, růz­né více či méně zábav­né udá­los­ti, kte­ré se v domo­vě sta­ly, svůj boj s ředi­tel­kou domo­va a sna­hu zís­kat od ní jis­té ofi­ci­ál­ní doku­men­ty, pla­to­nic­kou lás­ku ke své pří­tel­ky­ni Eefje a občas se zmí­ní i o své minu­los­ti.

I když se sna­ží uží­vat si život napl­no, postup­ně se na přá­te­lích z klu­bu začne pode­pi­so­vat čas. Jeden z nich při­chá­zí o nohu, u dal­ší pro­puk­ne demence...Navzdory tomu pokra­ču­jí v zaží­vá­ní dob­ro­druž­ství, jsou si vzá­jem­ně opo­rou a když je potře­ba, pomů­žou jeden dru­hé­mu.

Kniha se čte lehce a je plná trp­ké­ho humo­ru. S nad­hle­dem se v ní popi­su­je stá­ří nejen s jeho radost­mi, ale i s ním sou­vi­se­jí­cím úpad­kem, co může cit­li­věj­ším čte­ná­řům pře­ká­žet, ale kni­hu to dělá rea­lis­tic­kou. Hlavní hrdi­no­vé jsou zají­ma­ví a jejich nad­še­ní, chuť do živo­ta i vzá­jem­ný respekt a pomoc inspi­ra­tiv­ní. Kniha je pro­pa­go­vá­na jako humo­ris­tic­ká, ale neřek­la bych, že tako­vá oprav­du je. Jak už jsem psa­la, je v ní humor, ale pří­běh je spíš melan­cho­lic­ký a ply­ne poma­lu a poklid­ně tak, jako čas v sta­ro­bě.

Více na Kritiky.cz
Outlast Hra zdarma v rámci Xbox live Gold - 16/12 - 15/01...
RUNA GREINER, LEA BLOCH - SITTING NEXT TO ZOE – Zlín Film Festival 2014 ...
Král Škorpion (The Scorpion King) Tentokrát už žádné nemrtvé mrtvoly v obvazech toužící po znovuzrození! Obratným manévrem...
#1905: Punisher MAX 5: Otrokáři - 80 % Punisher MAX 5: Otrokáři (Punisher MAX 5: The Slavers)Vydalo nakladatelství BB/art v brožov...
Rozhodněte o budoucnosti seriálu Městečko South Park Nechvalně známá partička Cartman, Kyle, Kenny a Stan se již brzy objeví ve 22. sérii. Tentokr...

Hodnocení: 90%

Tajný deník Hendrika Groena

Autor: Hendrik Groen

Originální název: Pogingen iets van het leven te maken

Nakladatelství: XYZ

Rok vydá­ní: 2017

Počet stran: 392

Za recenz­ní výtisk děku­ji nakla­da­tel­ství Albatros.

Pokud si chce­te pro­číst Hendrikovy zápis­ky, kni­hu si může­te zakou­pit zde.

Ohodnoťte článek

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

1 komentář

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • Nový tajný deník Hendrika Groena, 85 let13. června 2018 Nový tajný deník Hendrika Groena, 85 let Populární holandský stařík Hendrik Groen je zpět! Po roce se rozhodl opět vrátit ke svému deníku a zaznamenávat všechno, co se děje v domově důchodců, ve kterém tráví stáří. Pořád nemůže […]
  • Veronika Válková: Královna Marie Terezie21. května 2017 Veronika Válková: Královna Marie Terezie Při příležitosti třistého výročí narození královny Marie Terezie vydalo nakladatelství Grada oba příběhy Veroniky Válkové odehrávající se za vlády téhle panovnice v jednom speciálním […]
  • Papír s duší vintage - kniha plná inspirace20. května 2017 Papír s duší vintage - kniha plná inspirace Nůžky, lepidlo, papír, staré pohledy a fotografie, staré knihy, látky, kartón, krajky... Zkrátka věci, které se nacházejí v každé domácnosti. Věděli jste, že se z nich dají vyrobit […]
  • Princezna má pouze jedno srdce25. května 2017 Princezna má pouze jedno srdce Princezna Eadlyn od své Selekce nic nečekala.  S tím, že ji podstoupí, souhlasila jenom kvůli tomu, aby uklidnila situaci v Illey, v zemi, které vládnou její rodičé. Třicetpět kluků přišlo […]
  • Dívka v modrém plášti30. května 2017 Dívka v modrém plášti Píše se rok 1943. V Amsterdamu okupovaném nacisty vládne přídělový systém. Mladá Hanneke však na černém trhu dokáže sehnat většinu věcí, které lidé potřebují. Při jedné z donášek ji její […]
  • Zlato je v mé krvi, v mém dechu i v barvě mých očí9. května 2017 Zlato je v mé krvi, v mém dechu i v barvě mých očí Lee Westfallová má láskyplnou rodinu, domov, který miluje a oddaného nejlepšího kamaráda. Kromě toho má ale i tajemství: dokáže v okolním světě vycítit zlato. Díky tomu dokáže rodině […]
  • Piráti z Karibiku: Salazarova pomsta30. června 2017 Piráti z Karibiku: Salazarova pomsta Zdá se, že proslulého piráta Jacka Sparrowa opustilo štěstí. I když se mu povedlo vykrást banku ve městě Svatý Martin, všechny peníze stratil při útěku. Je na mizině, nemá rum, opustila ho […]
  • Za zavřenými dveřmi29. června 2017 Za zavřenými dveřmi Jack Angel je pohledný a úspěšný právník. Grace Angelová je jeho krásná a elegantní manželka. Jsou téměř nerozluční. Někdo by to mohl nazvat pravou láskou. Je to však skutečně […]
  • Marissa Meyerová: Bez srdce30. května 2017 Marissa Meyerová: Bez srdce Předtím, než se stala Srdcovou královnou, byla jen obyčejnou dívkou, která toužila po vlastním pekařství, nezávislosti a lásce. To, co se odehrálo před slavným příběhem Alenky v Říší divů […]
  • Tajná válka Coco Chanel6. července 2017 Tajná válka Coco Chanel Gabrielle "Coco" Chanel stvořila vzhled moderní ženy a vybudovala módní impérium. Její život mezi lety 1941 až 1954 zůstával tajemstvím, o kterém nemluvila ani ona, ani autoři jejích […]